Werken gestart voor de aanleg van fietspaden tussen Linkhout en Halen

Publicatiedatum

Auteur

Chelsea Nshuti

Deel dit artikel

Goed nieuws voor iedereen die graag fietst, want de werken voor een vernieuwd fietspad
tussen Linkhout en Halen zijn gestart. Symbolisch mocht ik vanmorgen samen met mijn
collega Eric Vanroelen van Halen voor de eerste spadesteek zorgen. Zij het dan niet met een
spade, maar met de bandenkraan.

Door een samenwerking tussen de gemeentebesturen van Lummen en de stad Halen
vernieuwen we samen de fietspaden en wegverharding van de Vinnehoekstraat (Lummen)
en de Mosstraat (Halen). Dit tussen de rotonde aan de Linkhoutstraat/Vinnehoekstraat in
Lummen, over de brug van de Demer tot voorbij het Industriepark in Halen, over een afstand
van ongeveer één kilometer.

Op dit moment zijn deze fietspaden in zeer slechte staat. Door de heraanleg zorgen we voor
meer rijcomfort en veiligheid voor de fietsers langs dit traject. Voor de aanleg van deze
fietsvriendelijke infrastructuur, die gedeeltelijk deel uitmaakt van het fietsroutenetwerk,
kunnen we beroep doen op subsidies van het provinciaal ‘Fietsfonds’. Voor de gemeente
Lummen spreken we over een investering van 300.000 euro waarvoor we 96.000 euro
subsidie ontvangen.

Er komen enkelrichtingsfietspaden met een breedte van 1,75m over het hele tracé van het
project, aan beide zijden van de Mosstraat (Halen) en de Vinnehoekstraat (Lummen). Er
wordt een beveiligde oversteek voorzien aan het kruispunt met het toeristisch fietspad langs
de Demer en ter hoogte van de toegangswegen naar het bedrijventerrein. Op het
grondgebied van Lummen (Vinnehoekstraat) wordt er een volledige nieuwe weg voorzien, in
de Mosstraat ( Halen ) wordt enkel de toplaag vernieuwd. Ter hoogte van de brug over de
Herk wordt aan beide zijden een vrijliggende fietsbrug aangelegd met een breedte van
3,25m. Ter hoogte van de Demer komen de fietspaden op de bestaande brug en worden
deze plaatselijk versmald tot 1,5m.

 

Belangrijk is dat hierdoor een veilige traject zal komen voor de vele fietsers die de verbinding
maken tussen Zelem, Linkhout en Halen. Vooral de kinderen die in Herk-De-Stad naar
school gaan, zullen hierdoor een veiliger traject kunnen afleggen met de fiets.
Een nieuw veilig fietspad aanleggen is nodig, maar kan natuurlijk niet zonder hinder voor het
passerend verkeer, de omwonenden en de omliggende bedrijven. We vragen dan ook begrip
bij de hinder die dit werk zal teweeg brengen en om de signalisatie te respecteren.

 

Luc Wouters

Burgemeester

Nieuws

Week van de korte keten in Lummen: De kortste weg tussen boeren en burgers

Nieuwe jeugdlokalen KLJ Linkhout: werken gestart!

CD&V Lummen neemt deel aan Zwerfvuilactie 2024 van Straat.net