Voedselbedeling wordt bestendigd

Publicatiedatum

Tags

Raf Moons

Auteur

Stephanie Reymen

Deel dit artikel

De Laakdalse Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurt de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en Waardenmakerij vzw goed. Hiermee wordt de werking van de voedselbedeling bestendigd.

In januari werd de gewijzigde wetgeving rond voedselbedeling door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn goedgekeurd. FEAD, het Fonds voor Europese hulp voor de meest behoeftigen, werd toen opgenomen in het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+). In januari werd hierdoor het reglement voor de voedselbedeling aangepast.

Voor haar voedselbedeling werkt de gemeente Laakdal ook samen met Foodsavers Kempen. Zij maken onderdeel uit van de Waardenmakerij vzw. Om de voedselbedeling aan de aangepaste voorwaarden te kunnen uitvoeren, werd er een nieuwe samenwerkingsovereenkomst opgesteld tussen de gemeente en Waardenmakerij vzw. Deze werd nu dus goedgekeurd door de Raad van Maatschappelijk Welzijn.

Schepen van Welzijn Raf Moons, legt uit: “Foodsavers Kempen kon voor haar werking rekenen op projectsubsidies. Nu dit project afgelopen is, nemen we onze verantwoordelijkheid en doen een financiële bijdrage zodat Foodsavers kan blijven bestaan en onze inwoners verder kunnen gebruik maken van de voedingsmiddelen die zij herverdelen.

De gratis voedselbedeling vindt elke maand plaats. Het aantal cliënten dat vorig jaar gebruik maakte van de voedselbedeling schommelt tussen de 53 en 96 cliënten per maand.

Nieuws uit Laakdal

Sanering van de Grote Laak

In september 2023 startten de saneringswerken aan de Grote Laak op Laakdals grondgebied. Er gaat een hele geschiedenis aan deze sanering vooraf. De vervuiling van de Laak gaat immers terug tot de jaren ’60 van de vorige eeuw. We leggen je in dit artikel uit hoe het zo lang heeft kunnen duren vooraleer er iets aan de vervuiling gedaan werd. De meerderheid van de Laakdalse inwoners heeft de Grote Laak immers nooit gekend als zuivere rivier. We gingen op gesprek bij Ludo Helsen, die zich, vanuit zijn functie als eerste burgemeester van Laakdal en later vanuit zijn functie bij Pidpa, inzette om iets aan deze vervuiling te doen.

Verkiezingsuitslag

Als cd&v Laakdal kenden we enkele spannende maanden. Maar liefst twee van onze Laakdalse cd&v-ers kwam op tijdens de afgelopen verkiezing. Tine stond op de derde plaats voor de federale lijst voor de Kamer en Chiel was de zesde opvolger voor het Vlaams Parlement. Dat ze beide een sterke campagne gevoerd hebben, staat buiten kijf. De resultaten spreken dan ook voor zich.

Trouwen in Laakdal

Misschien ging je onlangs naar een trouwfeest en heb je er binnenkort een op de planning staan. De kans is groot, want het trouwseizoen is volop bezig. Ook in Laakdal wordt er nog volop getrouwd. Het gemeentebestuur is daar uiteraard heel blij mee en zorgt er dan ook voor dat trouwen in Laakdal in stijl gebeurt en met oog voor detail.