Katrien Schryvers & Nahima Lanjri stellen 'Generatie Ervaring' voor

Publicatiedatum

Auteur

Agnes Havran

Deel dit artikel

Zondag 10 maart komen de CD&V-parlementsleden Katrien Schryvers & Nahima Lanjri naar Kalmthout om te spreken over 'generatie ervaring' en het CD&V-plan voor een leeftijdsvriendelijke samenleving. Iedereen is welkom op zondag 10 maart om 10.30u in Taverne Strijboshof, Achterbroeksteenweg 69 in Kalmthout. De toegang is gratis. De organisatie is in handen van Vrouw & Maatschappij, de cd&v politica in Kalmthout.

 

Een plan voor een leeftijdsvriendelijke samenleving

Agnes Havran, voorzitter van Vrouw & Maatschappij in Kalmthout en in de regio Voor- en Noorderkempen : 

"Eén op vijf personen in Vlaanderen is 65 jaar of ouder. Dat aantal zal in de komende jaren nog sterk toenemen. Het gaat om mensen met elk hun eigen verwachtingen, talenten, en uitdagingen. Dat onze bevolking de komende decennia gestaag zal blijven ‘verzilveren’, wordt op politiek niveau vaak vooral als een probleem gezien. Men heeft het dan over de betaalbaarheid van de pensioenen, de toenemende uitgaven voor zorg… Kortom, vanaf een bepaalde leeftijd worden mensen herleid tot een maatschappelijke kost. Dat beeld is niet alleen kwetsend, het staat ook mijlenver van de realiteit. Zijn het niet de oudere generaties die het grootste deel van de mantelzorg opnemen? Zijn het niet de grootouders die kleinkinderen opvangen terwijl de ouders gaan werken? En zijn het niet de 65-plussers die het verenigingsleven draaiende houden en die goed vertegenwoordigd zijn in het vrijwilligerswerk? En ook tijdens de coronacrisis stonden zij als eerste klaar om de vaccinatiecentra en testcentra te bemannen, of om oud-collega’s in de zorgsector uit de nood te helpen. Zonder ‘de ouderen’ zou de maatschappij gewoonweg niet draaien. Meer nog, onze maatschappij kan er enorm bij winnen door te investeren in een echte ‘zilveren economie’. Toch worden ze al te vaak aan de kant geschoven. Tellen ze niet meer mee. Veel te veel mensen hebben het gevoel dat vanaf een bepaalde leeftijd hun mening er niet meer toe doet. Ze worden stiefmoederlijk behandeld of overdreven betutteld. Maar liefst 22% van de 60-plussers in Vlaanderen voelt zich sociaal geïsoleerd, wat een belangrijke negatieve impact heeft op hun welzijn. ‘Ageism’ is in onze samenleving een reëel probleem met reële gevolgen. Volgens een studie van de Wereldgezondheidsorganisatie heeft één op twee mensen negatieve stereotypen of vooroordelen over ouderen of nemen ze een discriminerende houding aan ten opzichte van ouderen. Leeftijd is zeker niet de enige reden waarom mensen worden uitgesloten. Maar het is wel één van de redenen, het is een belangrijke reden, en het is een reden die te lang onderbelicht is gebleven in onze samenleving."

Dé oudere bestaat niet

"Er bestaat helemaal niet zoiets als ‘de oudere’. En hoewel er niemand op de wereld is die er doorheen de tijd jonger op wordt, is het niet opportuun om mensen zomaar onder te brengen in de containerterm ‘oudere’, want dan kwalificeren we hen opnieuw enkel op basis van 1 kenmerk (leeftijd). Het zou ironisch zijn om vanuit een oprecht engagement voor een meer leeftijdsvriendelijke samenleving opnieuw een ganse groep over het hoofd te zien en onderscheid te maken naar leeftijd. Het is dus beter om terminologie te gebruiken die een  weerspiegeling is van de unieke kenmerken die deze bevolkingsgroep heeft. Levenswijsheid of ervaring is er zo één. Ons plan ‘respect voor Generatie Ervaring’ heeft dan ook aandacht voor meerdere generaties."

Respect betekent inzetten op participatie en inclusie

"Respect betekent dat ieders mening meetelt en dat mensen kansen blijven hebben om te participeren aan de maatschappij. Drempels die participatie bemoeilijken moeten we daarom wegwerken. Wie graag langer blijft werken, moet dat kunnen. Het is onaanvaardbaar dat er zelfs in het vrijwilligerswerk leeftijdsdrempels worden opgeworpen! Om te kunnen participeren, moeten mensen zich ook kunnen verplaatsen, moeten er voldoende activiteiten zijn voor jong én oud, moeten financiële drempels worden weggewerkt, moet vereenzaming en isolatie worden tegengegaan, moet er ingezet worden op toegankelijkheid van gebouwen en aangepaste woonvormen… Met het plan ‘Respect voor Generatie Ervaring’ leggen we de focus op inclusie en participatie om te komen tot een echt leeftijdsvriendelijke samenleving."

Visie

"Cd&v is de enige politieke partij die deze maatschappelijke uitdaging vandaag zo uitdrukkelijk op de kaart zet. Dat is ook geen toeval. Geloven in wat mensen kunnen en kunnen betekenen voor elkaar impliceert ook dat we als politieke partij oog hebben voor wat maakt dat mensen niet naar waarde worden geschat of minder kunnen participeren. En dat we vervolgens ook de verantwoordelijkheid nemen om hier iets aan te doen."

Meer info via https://www.cdenv.be/standpunt_plan_generatie_ervaring

Nieuws uit Kalmthout

D’Achterwij wordt nieuw ontmoetingsplein in Achterbroek

Op vrijdag 22 maart startte officieel de aanleg van ‘d’Achterwij’ in Achterbroek. De gemeente Kalmthout, vrijwilligers en inwoners van Achterbroek verzamelden er om samen de eerste aanplanting te doen. D’Achterwij wordt een nieuwe, groene ontmoetingsplek in Achterbroek

Nieuw infokantoor voor Visit Kalmthout

De gemeente Kalmthout vernieuwt de komende maanden haar toeristisch infokantoor Visit Kalmthout. “Met de nieuwe inrichting gaan we voor een meer hedendaagse stijl en creëren we meer beleving voor de bezoeker”, zegt schepen voor toerisme Sandra Hoppenbrouwers. Het nieuwe infokantoor opent in oktober 2024.

Gemeente Kalmthout tekent bezwaar aan tegen opheffing van bescherming oude gemeentehuis

Vlaams minister voor Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele besliste recent om de bescherming als monument van het oude gemeentehuis in Kalmthout ‘voorlopig’ op te heffen. “Als gemeente Kalmthout dienen we een bezwaarschrift in tegen deze beslissing”, zegt burgemeester Lukas Jacobs. “De gevel van het oude gemeentehuis uit 1863 vormt een zeer herkenbaar dorpszicht. De erfgoedwaarde ervan is al die tijd goed bewaard gebleven.” Het openbaar onderzoek over het besluit start op maandag 11 maart en loopt tot 9 april 2024.