Veilig Huis Noord-West-Vlaanderen opent in Oostende

Publicatiedatum

Auteur

Kato Hoogstoel

Deel dit artikel

De strijd tegen intrafamiliaal geweld is al lang een prioriteit in Oostende. Na vijf jaar ervaring met de ketenaanpak, zetten we nu een volgende stap met de opening van een ‘Veilig Huis’. Door professionals onder één dak nauw te laten samenwerken, zullen we slachtoffers nog beter kunnen begeleiden en voeren we de strijd tegen intrafamiliaal geweld op.

Strijd tegen intrafamiliaal geweld prioriteit voor Stad Oostende

Voor Oostende is de strijd tegen intrafamiliaal geweld een prioriteit. Eerder al keurde de stad hiervoor een nieuw actieplan goed. Het samenwerkingsverband van politie, justitie, allerlei hulpverleningsdiensten (o.a. CAW, Opgroeien, Vertrouwenscentrum Kindermishandeling en geestelijke gezondheidszorg) en lokale besturen, onder coördinatie van het Vlaams Agentschap Justitie en Handhaving, leidt nu tot de opening van een Veilig Huis in Oostende. Concreet verloopt de opstart van het centrum in Noord-West-Vlaanderen in één piloot-politiezone, namelijk die van Oostende.

"Interfamiliaal geweld is een schrijnende realiteit die helaas maar al te vaak achter gesloten deuren verborgen blijft. Met het Veilig Huis willen we een omgeving creëren waarin slachtoffers gehoord en geholpen worden door professionals die onder één dak samenwerken aan doeltreffende oplossingen: politiemedewerkers, parketcriminologen, hulpverleners, casusregisseurs, psychologen en kinderpsychologen. Want samenwerken wérkt in de strijd tegen intrafamiliaal geweld."
- Burgemeester Bart Tommelein

De opening van een Veilig Huis in Oostende brengt het totaal voor Vlaanderen op negen, met centra in Antwerpen, Geel, Mechelen en Hasselt, en nieuwe locaties in Leuven, Halle, Gent, Kortrijk en Oostende.

"Met deze uitrol zet heel Vlaanderen keihard in op de aanpak van intrafamiliaal geweld. Bereikbaarheid, expertise en efficiënte samenwerking onder één dak is het ultieme wapen tegen geweld binnen het gezin. We kiezen resoluut om die hulp in heel Vlaanderen ter beschikking te stellen. Mijn oproep is: blijf er niet mee zitten. Je bent niet alleen."
- Vlaams minister van Justitie en Veiligheid Zuhal Demir

Family Justice Center wordt Veilig Huis

Professionals onder één dak nauw laten samenwerken in de strijd tegen intrafamiliaal geweld, dat is en blijft de insteek van een Family Justice Center, vanaf nu dus Veilig Huis. Daarnaast zal het centrum fungeren als wegwijzer voor professionals via advies en opleiding. Maar Veilig Huis wil ook de drempel voor slachtoffers verlagen door onder meer in te zetten op steungroepen waar ze terechtkunnen voor een luisterend oor en ondersteuning vinden bij elkaar.

" Via een gezamenlijke aanpak lukt het steeds beter om de vaak vicieuze cirkel van geweld binnen gezinnen te doorbreken. Blijven investeren in die multidisciplinaire teams en die aanpak, waarbij we aan de slag gaan met het hele gezin, is dus essentieel. Op die manier kunnen we nieuw geweld voorkomen en slachtoffers beter beschermen, met extra aandacht voor de kinderen. "
- Vlaams minister van Justitie en Veiligheid Zuhal Demir

Met de opening van vijf nieuwe centra rolt Vlaanderen de succesformule van zo’n gezamenlijke aanpak verder uit. In de strijd tegen toenemend intrafamiliaal geweld – in 2022 ging het om ongeveer 27.000 processen-verbaal in Vlaanderen, waarvan 4.634 in West-Vlaanderen - hebben de huidige centra hun nut vandaag ruimschoots bewezen.

" De overlegtafels tussen lokale besturen, politie, justitie en hulpverlening over heel precaire situaties van intrafamiliaal geweld hebben de afgelopen jaren hun nut al bewezen. Op die manier kan samen aan een gedeelde aanpak voor de gezinnen gewerkt worden. Het is heel belangrijk dat ook de welzijnsactoren verder hun rol in de Veilige Huizen opnemen. Vandaag al wordt er goed samengewerkt, voor de verdere uitbouw voorzien we een eerste extra investering van 3,75 miljoen euro. Het staat buiten kijf dat we in de toekomst verder mee zullen moeten investeren. "
- Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits

Nieuws uit Oostende

Nanny Luijsterburg wint Poëziewedstrijd Stad Oostende 2023-2024

De nieuwe laureaten van de Poëziewedstrijd van de stad Oostende zijn bekend. Op 20 januari 2024 vond de proclamatie plaats in Cultuurcentrum De Grote Post. De jury koos uit alle inzendingen Nanny Luijsterburg als winnaar. Met haar gedicht ‘Ei op een richel’ wint ze een geldprijs van 3.000 euro.

Inschrijvingen vakantieaanbod Stad Oostende van start op 18 januari

Naar goede gewoonte valt er ook in 2024 weer heel wat te beleven voor de Oostendse jeugd tijdens de vakantieperiodes in het voorjaar. Naast de speelpleinwerking PleZAND en de sportkampen wordt in de krokus- en paasvakantie ook de zonnetjeswerking opnieuw georganiseerd. Tijdens de paasvakantie opent de Tienerwerking zijn deuren op een nieuwe locatie: 't Bosjoenk. De inschrijvingen starten op donderdag 18 januari.

Bibliotheek Oostende gaat met participatieproject Drijfgoud op zoek naar ‘De Ensor in jou’

Ook de Bibliotheek van Oostende dompelt zich in 2024 helemaal onder in het Ensor-festival. Er is een nieuwe editie van het participatieproject ‘Drijfgoud’, waar iedereen een creatieve invulling mag geven aan het thema ‘de Ensor in Jou’. Daarnaast wordt elke maand een lezing georganiseerd met boeiende sprekers, die zich op hun eigen manier in de figuur van James Ensor hebben verdiept.