Twee auto's voor autodelen in Wuustwezel

Publicatiedatum

Auteur

Kris Van Looveren

Deel dit artikel

Het Lokaal Bestuur Wuustwezel heeft een overeenkomst afgesloten met Kenis Share

Kenis Share van Share Mobility zal twee elektrische auto's ter beschikking stellen,  1 Renault New Zeo &  1 Renault Kangoo E Tech.

Voor de lease per wagen is gekozen voor een forfait van 550€/maand (maximale bijdrage) over een periode van 48 maanden. Hierin zijn begrepen 80 uren /1500km voor eigen personeel.

Deze maandelijkse kost voor de gemeente kan ook lager zijn en hangt af van het gebruik door “externe gebruikers”, zoals burgers.

-          Bij een beperkt extern gebruik blijft de kostprijs geplafonneerd op 550€

-          Rond de 45u wordt een break-even punt bereikt en vanaf dan daalt de kostprijs van de gemeente.

-          Vanaf ongeveer 195 externe gebruiksuren is het systeem zelfbedruipend en betaalt de gemeente niets meer aan Kenis Share.

 

WAT BETEKENT DIT VOOR ONZE INWONERS ? 

Geen instapkosten, geen abonnementskosten

° REGISTREREN via Share Mobility app

° RESERVEREN via Share Mobility app

Dit kan 3 maanden in de toekomst.

° VERTREK

-          Server stuurt “sleutel” naar smartphone via app

-          Gebruiker doet controle op reinheid van de wagen, neemt 4 foto’s uit elke hoek, meldt eventuele niet gemelde schade via de app

-          Auto losmaken van laadpaal (indien nodig)

-          Sleutel bevindt zich in locker in handschoenkastje

° RIJDEN

Tijdens de rit kan de wagen gesloten worden met de app of met de sleutel

Tijdens de rit kan de reservatie eventueel verkort of verlengd worden

° AANKOMST

-          Auto sluiten via app

-          Gebruiker doet terug controle op reinheid van de wagen, neemt terug 4 foto’s uit elke hoek en meldt eventueel schade via de app

-          Auto terug verbinden met de laadpaal. Dit is nodig want anders kan de reservatie niet stopgezet worden.

° BETALING

Na afsluiten stuurt de server de factuur naar de gebruiker.

Tarief: 4€ per uur 0,22€ per kilometer

Het systeem zal aan het einde van de rit de afgelopen rit analyseren. Het aantal afgelegde kilometers wordt hierbij vermenigvuldigd met het kilometertarief, en opgeteld bij het tijdsgebonden tarief.

Voorbeeld:

Een reservering van 2u en 35km kost bijgevolg:

Tijdsgebonden tarief:           2u x 4€ =                 8€

Kilometertarief:                      35km x 0,22€ =    7.7€

Totale kostprijs:                                                        15.7€

 

HELP DESK

24/7 paraat

Bij overbezet: binnen 15min wordt gebruiker teruggebeld

 

REINIGING

Wordt door kenis Share gedaan

1x / maand technische controle

1x / 2 weken poetsbeurt (in principe)

 

LADEN

° laadkaart (interoperabel, dwz geldig op merendeel van publieke laadpalen in Benelux…) is in elke auto voorzien

° kostprijs van laden is voorzien in huurprijs

° actieradius 300 à 400 km

° na gebruik is aankoppelen verplicht (reservatie kan anders niet stopgezet worden)

° Kenis Share monitort iedere ochtend de batterijstatus van elke wagen en ook overdag wordt capaciteit van batterijen regelmatig opgevolgd

 

VERZEKERING

° omnium verzekerd

° vrijstelling van 750€ als gebruiker in fout is (1250€ als gebruiker min 23j is)

° assistentie via Help Desk

° alle wagens aangeloten bij Touring Wegenhulp

° schade wordt gemeld via de app

Nieuws

Nieuwe Lourdesgrot in Gooreind

Nieuw ontwerp voor site Lourdesgrot in Gooreind

"Jef Van Campenhout van Studio Van Campenhout heeft de kunstwedstrijd voor het nieuwe ontwerp van de Lourdesgrot in Gooreind gewonnen. Zijn ontwerp Circulus Sanctus werd gekozen uit 48 inzendingen uit België en Nederland, door een jury bestaande uit afgevaardigden van de cultuurraad, erfgoedraad en de parochie."

"Met een geldprijs van 20.000 euro zal Studio Van Campenhout instaan voor de vervaardiging, levering en plaatsing van zijn ontwerp. Ook Eric Verhelst en Christiaan Billiet konden de jury bekoren met hun voorstel. Zij werden respectievelijk tweede en derde en ontvangen elk 300 euro voor hun ontwerp." Vertelt schepen van Cultuur Katrin Kempenaers (CD&V).

Lokale landbouwster mee op de Vlaamse lijst.

Een gedreven melkveehoudsters, Sabina Vandeweyer, die ijvert voor de bestaanszekerheid van alle land- en tuinbouwers. Sabina Komt op voor het Vlaams parlement.

Nationale parken, landschapsparken, sigmaplannen, natuurinrichtingsprojecten, natuurbeheersplannen, natuurherstel, mestdecreet, stikstof, gewasbescherming, waterbeheer, voorkooprechten door andere instanties … zorgen er voor dat land- en tuinbouwers hun werk niet meer fatsoenlijk kunnen doen.
Wij staan met onze beide voeten in de praktijk en worden zoals jullie er dagelijks mee geconfronteerd.
Het moet stoppen dit werkt voor geen enkele land- en tuinbouwer. Er moet zekerheid zijn voor alle boeren en zeker onze jonge land- en tuinbouwers.

Wuustwezelse kandidaten kleuren bovenlokale verkiezingen

Als enige gemeente in onze regio beschikt Wuustwezel over drie kandidaten voor de komende Vlaamse en nationale verkiezingen. Alle drie komen ze op voor CD&V.