Top 100 realisaties van Oostends stadsbestuur

Publicatiedatum

Auteur

Kato Hoogstoel

Deel dit artikel

Na bijna vijf jaar besturen, maakt Stad Oostende de balans op. Zo’n 85 procent van het bestuursakkoord werd al uitgevoerd of is in volle uitvoering. We zetten graag de 100 belangrijkste realisaties tot nu toe op een rijtje. De lijst zal de komende maanden uiteraard nog aangevuld worden, want er staat nog heel wat in de steigers.

Op 1 januari 2019 begon de beleidsperiode van het huidige stadsbestuur. Na bijna vijf jaar besturen, maakt het nu een zelfevaluatie. Het ambitieuze bestuursakkoord werd zo goed mogelijk uitgevoerd. Zo’n 85 procent is intussen al uitgevoerd of in volle uitvoering.

De top 100 van belangrijkste realisaties:

Veiligheid

 1. Versterking politie met forse verhoging budget: 24 extra politiemensen, meer camera’s en de aanschaf van bodycams, moderne technologie om cybercriminaliteit aan te pakken …
 2. Strandpolitie, aankoop elektrische buggy’s, hoofdpost strandreddingsdienst
 3. Extra gemeentelijk vaststellers voor heterdaadbetrappingen op sluikstorten (bv. sigarettenpeuken en hondenpoep)
 4. Stadsmariniers om problemen in de wijken sneller en beter aan te pakken
 5. Acties voor een nette stad en propere stranden met een netheidscampagne, extra personeelsinzet in de zomer en controles op sluikstorten
 6. Plaatsverboden voor herrieschoppers, in de uitgaansbuurt maar ook elders als het nodig is
 7. SHOP-acties tegen oneerlijke concurrentie: gerichte multidisciplinaire controles van handelaars en horeca
 8. Strijd tegen leegstand, verkrotting, onbewoonbaarheid met multibelacties en aanpassing belastingreglement
 9. Undo-project om overlast door minderjarigen vanaf 14 jaar aan te pakken
 10. Veilige uitgaansbuurt: infocoaches, lockers, gezamenlijke events

Verkeersveiligheid

 1. 24 actieplannen voor veilige schoolomgevingen, waarvan al 15 afgewerkt
 2. Zwaar verkeer weren tijdens de spits: tonnagebeperking tot 3,5 ton in alle schoolomgevingen
 3. 20 kilometer nieuwe fietspaden op gemeentewegen (en 9 km op gewestwegen)
 4. Zone 30 in alle wijken en het centrum: veiliger en meer uniformiteit
 5. Fietszones en 62 nieuwe fietsstraten (er waren er nog maar 6)
 6. Bereikbaar Oostende: leefbaar, veilig en bereikbaar centrum met nieuwe voetgangersstraten, weren van zoekverkeer
 7. Veilige werven: controles en meer aandacht voor veilige omleidingen voor voetgangers en fietsers
 8. Extra plaats om fietsen te stallen: 635 fietsnietjes op 145 locaties
 9. Inzet mobiliteitsbedrijf in de zomer en bij evenementen voor betere doorstroming verkeer
 10. Vernieuwd parcours fietsexamen en aanleg van verkeerseducatieve route

Bruisende stad

 1. Ontwikkeling Mariakerke als familiebadplaats: amfitheater, nieuw speeltoestel, beachbars, infopunt Toerisme
 2. Spreiding evenementen qua locatie en tijd, focus op verblijfstoerisme door evenementen in laagseizoen: FAAR, Podcastfestival, Fotobiënnale, FFO in de winter…
 3. Alle voordeelpassen (entreepassen, cultuurpassen, etc…) samengevoegd in de UiTPAS, met kansentarief
 4. Ensorjaar 2024 met meer dan 100 activiteiten
 5. Vernieuwing Mu.ZEE met tentoonstellingen die heel wat bezoekers aantrekken uit heel Vlaanderen en daarbuiten
 6. Eerste grote concert op nieuwe concertweide: Rammstein
 7. Erkenning Oostendse garnaalkroket en bijhorend garnaalkrokettenfestival
 8. Aantrekken van succesvolle films en tv-series (Onder Vuur, Holy Rosita…)
 9. Fitness- en crossfittoestellen op openbaar domein en mobiele beweegbanken
 10. Sportstrand: hele zomer sportsessies op het strand

Communicatie en participatie

 1. O-punt voor alle meldingen, klachten, ideeën, complimentjes…
 2. Onafhankelijke Ombudsdienst
 3. Burgerbevragingen
 4. Kindergemeenteraad
 5. Platform ons.oostende om Oostendenaars mee te laten beslissen, bijvoorbeeld over speel- en sporttoestellen (met overschot Oostendebon)
 6. Wijkprikkels: duurzame realisaties voor buurten en wijken, gekozen door Oostendenaars
 7. Beter in ’t Westerkwartier: kwetsbare wijk versterken samen met buurtbewoners
 8. Vernieuwd stadsmagazine en uitbouw sociale media (met eigen account op Instagram en X)
 9. Antiracismebeleid en participatietraject ‘Koloniale sporen’
 10. Duidelijk aanspreekpunt voor verschillende stadsdiensten: Woonloket, loket Kinderopvang, eengemaakt UiTloket, éénloketfunctie Economisch Huis, enz.

Warm Oostende

 1. James, ons kindvriendelijk stadsfiguurtje
 2. Huwelijken op locatie: strand, Leopoldpark, Mercator
 3. Sterrenregister voor stilgeboren kindjes
 4. Koesterweide waar dierbaren van overleden (sterren)kindjes troost kunnen zoeken
 5. Toegankelijke evenementen en stranden: kabelgoten, paden op 4 locaties op het strand, extra strandrolstoelen
 6. Bellende vlakken voor toegankelijke handelszaken en een ‘changing place’ in het stadscentrum voor personen met een handicap
 7. Inzet afstandstolken Vlaamse gebarentaal voor afspraken bij alle stadsdiensten en om belangrijke boodschappen te brengen
 8. Honden toegelaten op begraafplaatsen en meer toegelaten op het strand
 9. Uitbreiding zorgparkeerplaatsen en verlenging parkeertijd
 10. Start lokaal opvanginitiatief (LOI): mensen op de vlucht een warme thuis bieden

Infrastructuur

 1. Mercator: grondige herstellingen, klaar voor de toekomst
 2. Amandine: in ere hersteld en op weg om erkend te worden als erfgoed
 3. Ensorhuis
 4. Crematorium Polderbos
 5. Renovatie Kinderboerderij: opbouw ingestorte schuur en nieuwe cafetaria
 6. Veilig Huis voor slachtoffers van intrafamiliaal geweld
 7. Nieuw Zwembad Brigitte Becue
 8. Nieuwe sporthal Marie Thérèse De Gryse op Stene en indoor atletiekhal Verhelle
 9. Renovatie Koninklijke Stallingen
 10. Recyclagepark

Duurzame toekomst

 1. Aankoop en realisatie natuurgebieden en uitbreiding en beheer Stadsrandbos
 2. Aanplantingen helmgras op stranden voor duinenvorming
 3. Eerste Klimaatplan met concrete maatregelen voor een klimaatneutrale toekomst in 2050
 4. Internationaal beleid: groot project in Banjul met binnengehaalde Europese middelen, nieuwe stedenband met Ostende (Argentinië), nieuw leven in stedenband Monaco
 5. Lokale voedselproductie: Tuinen Van Stene, voedseloverschotten beperken, prijzen voor de centrale keuken van de Stad
 6. Laadpalenplan
 7. Energiezuinige stadsgebouwen met zonnepanelen en het eerste Stadhuis aangesloten op warmtenet
 8. Meerjarenplan voor De Grote Post met forse verhoging budget (jaarlijks 1 miljoen euro)
 9. Dierenasiel: duurzame oplossing via doorgeeflening en verhoogde ondersteuning
 10. Eengemaakt ziekenhuis AZ Oostende

Aan het werk

 1. Aantrekken van nieuwe bedrijven en handelszaken
 2. Lokaal kopen stimuleren, zowel intern (stad) als extern (Oostendse economie)
 3. Verlaging van taksen op ondernemen zoals terrastaks met 25%
 4. Intensief activeringsbeleid om meer mensen aan het werk te krijgen
 5. Aanbod oefenkansen Nederlands: zomerschool, praattafels voor volwassenen, vrijwilligerswerk en buddyproject voor nieuwkomers
 6. Investeringen in plaatsen én gebouwen niet-stedelijke kinderopvang
 7. Centraal aanmeldingssysteem kinderopvang
 8. Doorgroeihuis: van opvang naar intensieve begeleiding, van winteropvang naar ondersteuning heel het jaar door in volledig vernieuwd gebouw in de Overvloedstraat
 9. Investeringen in de haven, die de beste resultaten voorlegt sinds 20 jaar
 10. Uitbouw van blauwe economie en innovatie sectoren zoals drones

Op straat

 1. Vernieuwing handelskern (Adolf Buylstraat, Christinastraat, Lijnbaanstraat, Hertstraat, Marie-Joséplein, …), heraanleg Albert I-promenade Montgomerykaai, heraanleg Zeedijk Mariakerke-Raversijde  
 2. Heraanleg stationsomgeving: Stationsplein, omgevingsaanleg Sky Towers, Ernest Feysplein,…
 3. Ontharding: Lijnbaanstraat, Stationsplein, Verleyepark…, 25-tal geveltuintjes per jaar, deelname tegelwippen
 4. Nieuwe markten in de wijken
 5. Minder regels voor handelaars en horeca op vlak van terrassen, reclame,…
 6. Fietslessen om iedere Oostendenaar op de fiets te krijgen
 7. Generatie Rookvrij: rookvrije sport- en speelpleinen, deel rookvrij strand
 8. Meeuweninterventieteam: diervriendelijke aanpak van overlast
 9. Nulmeting wonen en woonplan: soort woningen in de stad volledig in kaart gebracht
 10. Digitaal Geoloket met info voor elke burger over panden

Samenleven

 1. Eerste armoedebestrijdingsplan: één plan met 5 hefbomen en 35 acties, opgesteld samen met alle actoren
 2. Brugfiguren: uitgebreid naar middelbaar en meer brugfiguren in lager- en kleuteronderwijs en kinderopvang
 3. Automatische rechtentoekenning: Oostendenaars maximaal ondersteunen en toeleiden naar gepaste hulp
 4. Oprichting fraudecel
 5. Voedselverdeelplatform Foodsavers
 6. Sociale woningbouw stimuleren, eengemaakte woonmaatschappij Woonsprong
 7. Groei bezoekers ontmoetingscentra met 20-25% en inzet fietstaxi’s
 8. Welzijnspunten Vuurtorenwijk en Mariakerke om de sociale dienstverlening dichter bij de mensen te brengen
 9. Meer dan ooit Regenboogstad, met ook een regenboogzebrapad
 10. Plan Samenleven, met tal van concrete acties om samenleven in Oostende te bevorderen

Verschillende crisissen verstoorden tijdens deze legislatuur de dagelijkse gang van zaken. Eerst was er COVID, waarbij de veiligheids- en stadsdiensten voortdurend in de weer waren om de veiligheid te garanderen, zich aan te passen aan veranderende regels, de burgers en ondernemers te informeren… Daarna kwam de oorlog in Oekraïne, waarbij opvang nodig was – zowel fysieke locaties als ondersteuning – voor de mensen die het conflict ontvluchtten. Tot slot nog de energiecrisis en economische crisis, die niet alleen zorgde voor exponentieel groeiende energiekosten maar ook voor een enorme stijging van de loonkosten. Het zorgde ervoor dat er heel veel extra werk op de plank lag en dat sommige projecten noodgedwongen moesten schuiven in de tijd.

Uiteraard werd er ook bijgestuurd waar nodig, van een aantal punten in het bestuursakkoord werd er beslist er niet verder op in te zetten. Er werd gekozen om in te zetten op de samenwerking van de Stad en het OCMW als één organisatie en geen zorgbedrijf op te richten. De opstart van wettelijke buurtinformatienetwerken was niet mogelijk wegens onvoldoende kandidaten. Voor een overdekte markthal of evenementenhal was zowel qua locatie als qua budget weinig ruimte. Het Mijnplein autovrij maken is onmogelijk door de langdurige concessie met Indigo uit het verleden.

Er werd nog heel wat meer gerealiseerd dan hierboven opgesomd. Lang niet alles past in honderd punten.

Zo werden er in de stadsorganisatie heel wat nieuwe functies ingevuld om beter beleid te kunnen voeren. Er kwam een participatie-ambtenaar, een gezondheidsambtenaar, een cel Mobiliteit, iemand die rond voedselstrategie werkt, enz. Er werden ook nieuwe instrumenten en procedures ontwikkeld, denk aan de armoedetoets, de toegankelijkheidstoets en alle inspanningen op vlak van helder taalgebruik.

Het erfgoedbeleid kreeg een boost, met een erfgoedcel. We zagen ook heel wat private dossiers die in een stroomversnelling kwamen, zoals Villa Wilhemine, restauratie van twee erfgoedpanden in de Euphrosina Beernaertstaat, twee panden in de Vuurtorenwijk, in de Dorpstraat … We zetten grote stappen naar een leeftijdsvriendelijke stad, met de oprichting van de sociale dienst voor ouderen en een ouderenbehoeftenonderzoek.

Er ging ook veel energie naar de stedelijke vzw’s en verzelfstandigde gemeentebedrijven van de Stad. Verschillende structuren uit het verleden bleken niet wettelijk en moesten aangepast worden (bijvoorbeeld vzw Buitengoed en vzw Maatschappelijk Welzijn). Andere werden samengevoegd om efficiënter en kostenbesparend te werken: vzw Mercator en vzw Kursaal onder vzw Toerisme, en één samengevoegd autonoom gemeentebedrijf.

Verschillende grote projecten in de pijplijn

Verschillende projecten staan in de steigers en zullen heel binnenkort zichtbaar worden, maar willen we nu nog niet bij de realisaties schrijven. Denk aan Bosjoenk: een nieuwe concert- en fuifzaal, waar ook jeugdhuis OHK en nieuwe repetitieruimtes hun plaats zullen krijgen. Maar ook Wiegelied en Schaperye: nieuwe en duurzame gebouwen met multifunctioneel gebruik voor jeugdverenigingen en buitenschoolse kinderopvang. Voor sport zitten er eveneens nog realisaties in de pijplijn: een nieuw clublokaal voor baseball, american football en cricket in Sportpark De Schorre maar ook vernieuwing van het clubgebouw in het Jozef Verhellestadion. De verbouwingen aan het Kursaal komen eraan, waarbij het huidige auditorium wordt getransformeerd tot een multifunctionele ruimte die makkelijk omgevormd kan worden van concertzaal met een staand publiek naar theaterzaal en omgekeerd.  Ook voor het dossier Thermae Palace is er na al die jaren eindelijk licht op het einde van de tunnel. Over al deze grote projecten zal de Stad binnenkort meer nieuws brengen.

Stad Oostende zal binnenkort ook opnieuw de mening van de Oostendenaars vragen over heel wat zaken in een nieuwe burgerbevraging. Zowel over wat al gerealiseerd werd als over plannen voor de toekomst. De bedoeling is om te luisteren naar de inwoners, te evalueren en bij te sturen waar nodig.

Het Stadsbestuur kijkt tevreden terug op wat het tot nu toe gerealiseerd heeft, maar beseft zeer goed dat het werk niet af is. Een aantal dossiers moeten nog in de plooi vallen in 2024, andere zullen verder afgewerkt kunnen worden in de volgende legislatuur. En uiteraard liggen er intussen alweer nieuwe uitdagingen op tafel.

 

Nieuws uit Oostende

Nanny Luijsterburg wint Poëziewedstrijd Stad Oostende 2023-2024

De nieuwe laureaten van de Poëziewedstrijd van de stad Oostende zijn bekend. Op 20 januari 2024 vond de proclamatie plaats in Cultuurcentrum De Grote Post. De jury koos uit alle inzendingen Nanny Luijsterburg als winnaar. Met haar gedicht ‘Ei op een richel’ wint ze een geldprijs van 3.000 euro.

Inschrijvingen vakantieaanbod Stad Oostende van start op 18 januari

Naar goede gewoonte valt er ook in 2024 weer heel wat te beleven voor de Oostendse jeugd tijdens de vakantieperiodes in het voorjaar. Naast de speelpleinwerking PleZAND en de sportkampen wordt in de krokus- en paasvakantie ook de zonnetjeswerking opnieuw georganiseerd. Tijdens de paasvakantie opent de Tienerwerking zijn deuren op een nieuwe locatie: 't Bosjoenk. De inschrijvingen starten op donderdag 18 januari.

Bibliotheek Oostende gaat met participatieproject Drijfgoud op zoek naar ‘De Ensor in jou’

Ook de Bibliotheek van Oostende dompelt zich in 2024 helemaal onder in het Ensor-festival. Er is een nieuwe editie van het participatieproject ‘Drijfgoud’, waar iedereen een creatieve invulling mag geven aan het thema ‘de Ensor in Jou’. Daarnaast wordt elke maand een lezing georganiseerd met boeiende sprekers, die zich op hun eigen manier in de figuur van James Ensor hebben verdiept.