Temse pioniert met warmteplan

Publicatiedatum

Auteur

Michelle Gils

Deel dit artikel

Onze gemeente is één van de vijf pioniers die met ondersteuning van Netwerk Klimaat een lokaal warmteplan opmaakten.

In juni 2022 werden door het VVSG Netwerk Klimaat 5 begeleidingstrajecten opgestart voor de opmaak van lokale warmteplannen. Temse was er één van. Het gaat om een intensief traject van meer dan een jaar. Eind februari 2024 werd het lokaal warmteplan van Temse goedgekeurd.

Wat is een warmteplan?
Onze fossiele brandstoffen (bv. aardgas, stookolie) zijn eindig en niet milieuvriendelijk. Het lokaal warmteplan is een visie voor heel Temse die per wijk laat zien hoe en wanneer de gebouwen in die wijk verwarmd zouden worden zonder het gebruik van fossiele brandstoffen. Het plan geeft aan welk alternatief voor aardgas of stookolie het meest geschikt is en in welke periode wijken aangepakt kunnen worden.

Zo denken we bijvoorbeeld aan een warmtepomp of een collectieve oplossing (warmtenet). Een warmtenet maakt gebruik van warmte uit de bodem, oppervlaktewater of restwarmte.

“Wist je dat in Temse water (de Schelde, verschillende vijvers en zelfs de riolering) gebruikt kan worden om warmte op te wekken?”, geeft Nel Vereeken (clustermanager Ruimte) aan.

Waarom een warmteplan?
Door de inzichten uit het warmteplan kan Temse een gericht beleid voeren om duurzaam met warmte om te gaan. Dit kan gaan om ruimtelijk beleid (bv. het opleggen van collectieve stookplaatsen in bepaalde wijken) of om woonbeleid (bv. warmtepompen in woningen).

Stap voor stap en op wijkniveau
We kunnen niet in heel Temse tegelijk aan de slag. Deze omschakeling duurt jaren. Het warmteplan geeft een beeld van wijken zonder aardgas in 2050 en beschrijft het tempo. In de ene wijk kan dat collectief (bv. wijk die op een warmtenet wordt aangesloten), in de andere wijk individueel (bv. door installatie van warmtepompen). De omschakeling kan er ook vanzelf komen, bv. bij een renovatie.

Hoe gaan we verder?
In het warmteplan zijn enkele kleinschalige projecten uitgewerkt. Temse gaat aan de slag om deze projecten waar te maken en werkt hiervoor samen met verschillende partners.

Enkele voorbeelden die momenteel in studiefase zitten:

  • verwarmen van het Vita Scheldebad met restwarmte uit nabije openbare riolering die naar het waterzuiveringsstation loopt
  • verwarmen van een toekomstige woonontwikkeling met restwarmte uit vijver Den Esch
  • aanleggen van een warmtenet met restwarmte uit De Schelde ter hoogte van AC De Zaat

Bij het uitwerken van deze projecten gaan we bekijken wat de kansen voor de buurt zijn.

Daarnaast onderzoeken we op welke manier we beleidsmatig, in onze rol van vergunningsverlenende overheid, een stap richting duurzaam gebruik van energie kunnen opleggen bij nieuwe bouwprojecten.

Nieuws

Première film Lucky Lady II

Première film Lucky Lady II
Amerikaanse bommenwerper stortte op 30 juli 1943 neer in Tielrode
Vrijdag 7 juni, 20 u., Sint-Pieterskerk Tielrode

De neerstorting van de Amerikaanse bommenwerper Lucky Lady II op 30 juli 1943 leeft voort in het collectieve geheugen van Tielrode. Na meerdere herdenkingen, publicaties (boek, brochures…), expo’s e.a. is nu ook een film gerealiseerd. Rudy Bredael (Waaslandse Videoclub Temse) is de cineast van de 48' durende prent, die de geschiedenis van het toestel omvat: van bij zijn opstijgen in Norfolk (Engeland) tot en met de meest recente herdenking op 30 juli 2023. De film gaat in première op vrijdag 7 juni20 u., in de Sint-Pieterskerk van Tielrode. De vertoning wordt voorafgegaan door een selectie filmpjes (20') uit de Oude Doos m.b.t. Tielrode. Ter plekke kan ingeschreven worden voor de usb-stick die de film én de digitale versie van het boek omvat. Kostprijs: 20 euro.

Iedereen is welkom! De toegang is gratis.

Rechtstreekse lijn met de burgemeester: In memoriam Cyriel De Beule, Tielrodes laatste dorpsfiguur

Rechtstreekse lijn met de burgemeester: Hugo Maes, 2 jaar burgemeester!