Start aanleg parking Klein-Vorst

Publicatiedatum

Auteur

Stein Voet

Deel dit artikel

Midden mei wordt er gestart met de aanleg van een nieuwe parking achter de Vrije Basisschool van Vorst-Meerlaar.  

Het ontwerp kwam tot stand in samenwerking met de school, de buurtbewoners en het dekenaat (de eigenaar van de huidige parking). In de plannen zijn er 54 parkeerplaatsen voorzien.   Ter hoogte van de voormalige garage ‘Hertog’ zal er een in- en uitrit worden voorzien langs de Meerlaarstraat, met veilige fietspaden richting schoolpoort, alsook wandel- en fietsverbindingen met Zuid De Vliet.

 

Tine Gielis: "Als burgemeester en schepen van onderwijs ben ik tevreden.  Hiermee hebben we alle Laakdalse scholen aangepakt. De voorbije 18 jaren hebben we systematisch parkeergelegenheid gecreëerd in de onmiddellijke omgeving van elke Laakdalse school."

 

  • VBS Veerle De Wijngaard: In samenspraak met de wegbeheerder Agentschap Wegen & Verkeer wordt Veerledorp heraangelegd met veel aandacht voor veilige schoolomgevingen op de gewestweg en parkeergelegenheid op het marktplein.  Als gemeentebestuur onderhouden we het marktplein en hebben we de trage verbinding omheen de school heraangelegd, openbare verlichting geplaatst en beter toegankelijk gemaakt. 
  • VBS Vorst-Centrum: samen met de wegbeheerder Agentschap Wegen & Verkeer werd de gewestweg heraangelegd ter hoogte van de school  en heeft het gemeentebestuur de parking aan de Smissestraat heraangelegd, beter verlicht en toegankelijk gemaakt. Ter hoogte van de Veldstraat werd in samenspraak met het dekenaat een nieuwe parkeerplaats aangelegd.   
  • GBS Eindhout:  Met de realisatie van de nieuwe turnzaal, de komst van buitenschoolse kinderopvang 't Kakelnestje en judo Samurai, werd de  hoofdingang van de school verplaatst en de parking heraangelegd.  In het verleden werd de naastgelegen woning aangekocht om er parkeerruimte te creëren.  In de toekomst wordt het plein voor de school heraangelegd en maatregelen genomen om de verkeersveiligheid te verbeteren. 
  • GBS De Schans: In samenspraak met de wegbeheerder Agentschap Wegen & Verkeer wordt Veerledorp heraangelegd met veel aandacht voor veilige schoolomgevingen op de gewestweg. Als gemeentebestuur hebben we de parking aan de Vinea uitgebreid en de trage verbinding omheen de school heraangelegd, openbare verlichting geplaatst en beter toegankelijk gemaakt.  
  • GO De Wissel:  De Kapellestraat ter hoogte van de Wissel werd omgevormd tot een fietsstraat om er de verkeersveiligheid te kunnen garanderen. 

 

Bijkomend 

 

  • Gesteund door het gemeentebestuur: Om al onze Laakdalse scholen te ondersteunen, ongeacht welk net, kunnen zij beroep doen op logistieke, financiële en materiële ondersteuning van het gemeentebestuur. 
  • Regulier overleg: De goede contacten tussen ouders, schoolteam, verenigingen en gemeentebestuur zijn cruciaal om een gezonde voedingsbodem voor onze kinderen te creëren.  Vanuit de bevoegdheid onderwijs wordt er regelmatig overleg gepleegd samen met alle Laakdalse schooldirecties om hun noden en behoeften te leren en ermee aan de slag te gaan. 

 

 

Nieuws uit Laakdal

Klikpunt in Laakdal

Volwassenonderwijs Kempen opent een ’Klikpunt’ in de bibliotheek van Laakdal. Volwassenen kunnen er terecht met digitale vragen en vragen over leren.

Sanering van de Grote Laak

In september 2023 startten de saneringswerken aan de Grote Laak op Laakdals grondgebied. Er gaat een hele geschiedenis aan deze sanering vooraf. De vervuiling van de Laak gaat immers terug tot de jaren ’60 van de vorige eeuw. We leggen je in dit artikel uit hoe het zo lang heeft kunnen duren vooraleer er iets aan de vervuiling gedaan werd. De meerderheid van de Laakdalse inwoners heeft de Grote Laak immers nooit gekend als zuivere rivier. We gingen op gesprek bij Ludo Helsen, die zich, vanuit zijn functie als eerste burgemeester van Laakdal en later vanuit zijn functie bij Pidpa, inzette om iets aan deze vervuiling te doen.

Verkiezingsuitslag

Als cd&v Laakdal kenden we enkele spannende maanden. Maar liefst twee van onze Laakdalse cd&v-ers kwam op tijdens de afgelopen verkiezing. Tine stond op de derde plaats voor de federale lijst voor de Kamer en Chiel was de zesde opvolger voor het Vlaams Parlement. Dat ze beide een sterke campagne gevoerd hebben, staat buiten kijf. De resultaten spreken dan ook voor zich.