Sportbeleving in Laakdal

Publicatiedatum

Auteur

Stephanie Reymen

Deel dit artikel

De sportwereld is in beweging. Welke uitdagingen staan de sport in de toekomst te wachten? Met welke trends moeten beleidsmakers in de sport rekening houden?   

Gemeentehuis als voorbeeld

In het gemeentehuis zijn 6 partners gehuisvest (gemeente, OCMW, bibliotheek, politie, buitenschoolse kinderopvang en Bpost).   In de voorbereidingsfase hebben we een traject afgelegd waarbij we naar elke partner geluisterd hebben om op basis hiervan een ontwerp te maken en uit te voeren.  Dat doen we nu ook voor de sportinfrastructuur in onze gemeente.

 Sporten in de toekomst betekent zelf bepalen waar, wanneer en met wie je sport

De verwachting is dat mensen evenveel blijven sporten, maar de manier waarop ze dat doen verandert sterk. 

Verschillende factoren zijn daarop van invloed:

  • Vergrijzing doet sportdeelname dalen: ouderen sporten gemiddeld minder.
  • De toenemende aandacht voor een gezonde leefstijl en sport doen sportdeelname juist weer stijgen.
  • Mensen sporten vaker individueel of in zelfgevormde groepen en op niet-traditionele locaties, dus niet meer in clubverband. 
  • Mensen willen een ‘totaalbeleving’ als ze sporten: sportevenement, marathon, toertochten, ... noem maar op.
  • Vrijwilligers vragen meer flexibiliteit. Ze binden zich minder aan één club, maar doen verschillende vrijwilligersklussen.

Wat betekent dit voor de sportinfrastructuur in Laakdal?

We gaan in overleg met de sportclubs om hun behoeften en noden in kaart te brengen.  

Vaak gaat dit over dezelfde dingen: douchegelegenheid, onderhoud terreinen, stockageruimte, enz.  

Daar willen we als gemeentebestuur een antwoord op geven en gaan we in overleg met de clubs.

Wat is de stand van zaken? 

 

Sportcomplex De Vloed in Vorst-Meerlaar

Met het masterplan de Vloed wil het gemeentebestuur werk maken van een inrichtingsplan voor de vrijetijdssite De Vloed. Het is de ambitie om deze site om te vormen naar een open sport- en belevingspark. Met flexibele en polyvalente infrastructuur wil het gemeentebestuur meerdere clubs en verenigingen bereiken. Naast gezamenlijk gebruik van faciliteiten staan sport & spel voorop, voor reguliere sporters maar tevens niet-georganiseerde bezoekers. Op die manier hopen we als gemeentebestuur zoveel mogelijk personen aan het bewegen te krijgen. Het participatietraject beperkt zich niet enkel tot de huidige gebruikers van de site, maar wordt opengesteld voor andere sport-disciplines. 

Sportcomplex Kwade Plas - Sporthal in Veerle

In de sporthal in Veerle verhuurt de gemeente buitenterreinen en binnensport-accommodatie.  Er wordt werk gemaakt van mogelijke uitbreiding van de omliggende terreinen en er dringt een herinrichting van de parking zich op. De sporthal wordt beheerd en onderhouden door de gemeente.  Net zoals de gemeente de ontmoetingszalen overnam van de parochies (Vinea, Buurthuis, 't Centrum, het Fortun), zal dit hoogst waarschijnlijk ook gebeuren voor de sportaccommodatie, uiteraard in overleg met de clubs. Het dalend aantal vrijwilligers duwt de verenigingen in die richting.  Als gemeentebestuur willen we hier een antwoord op bieden.   

Site VV Netezonen/VV Next in Eindhout

De site op Eindhoutberg wordt verder uitgebreid, met mogelijkheden die zijn voorzien in het RUP recreatiegebied Kapelleberg (RUP staat voor Ruimtelijk Uitvoeringsplan). Ook hier wordt werk gemaakt van uitbreiding van de site en zijn we in overleg met de eigenaars.  

Site VV Laakdal/VV Next en Nooit Volleerd - Huiperstraat in Vorst-Centrum 

Deze infrastructuur is in goede staat.  De gemeente zal hier blijvend zorg voor dragen. 

Daarnaast kunnen sportclubs gehuisvest op gronden in gemeentelijke eigendom rekenen op steun vanwege het gemeentebestuur.  Dit kan in de vorm van een borgstelling en/of een rentesubsidie indien de sportclub leent bij een financiële instelling. Maar ook logistieke steun en materiële steun wordt door het gemeentebestuur geboden. 

Sporten is belangrijk.  Met dit plan wil het gemeentebestuur zo veel mogelijk personen in beweging brengen!

 

Nieuws uit Laakdal

Sanering van de Grote Laak

In september 2023 startten de saneringswerken aan de Grote Laak op Laakdals grondgebied. Er gaat een hele geschiedenis aan deze sanering vooraf. De vervuiling van de Laak gaat immers terug tot de jaren ’60 van de vorige eeuw. We leggen je in dit artikel uit hoe het zo lang heeft kunnen duren vooraleer er iets aan de vervuiling gedaan werd. De meerderheid van de Laakdalse inwoners heeft de Grote Laak immers nooit gekend als zuivere rivier. We gingen op gesprek bij Ludo Helsen, die zich, vanuit zijn functie als eerste burgemeester van Laakdal en later vanuit zijn functie bij Pidpa, inzette om iets aan deze vervuiling te doen.

Verkiezingsuitslag

Als cd&v Laakdal kenden we enkele spannende maanden. Maar liefst twee van onze Laakdalse cd&v-ers kwam op tijdens de afgelopen verkiezing. Tine stond op de derde plaats voor de federale lijst voor de Kamer en Chiel was de zesde opvolger voor het Vlaams Parlement. Dat ze beide een sterke campagne gevoerd hebben, staat buiten kijf. De resultaten spreken dan ook voor zich.

Trouwen in Laakdal

Misschien ging je onlangs naar een trouwfeest en heb je er binnenkort een op de planning staan. De kans is groot, want het trouwseizoen is volop bezig. Ook in Laakdal wordt er nog volop getrouwd. Het gemeentebestuur is daar uiteraard heel blij mee en zorgt er dan ook voor dat trouwen in Laakdal in stijl gebeurt en met oog voor detail.