Renovatie Beverentunnel start in tweede helft 2024

Publicatiedatum

Tags

veiligheid

Deel dit artikel

De structuur en de technieken van de Beverentunnel zijn aan vernieuwing toe. De volledige tunnel wordt vanaf dit jaar gerenoveerd, in lijn met de Europese richtlijnen voor tunnelveiligheid. Vlaams volkvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) informeerde bij bevoegd minister Lydia Peeters (Open Vld) naar de planning en de timing voor de renovatie.

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zal structurele renovatiewerken uitvoeren in de Beverentunnel. Het uitzicht van de tunnelmonden wordt moderner, er komt een nieuw wegdek en de tunnel krijgt led-verlichting. De veiligheid wordt verder verhoogd met nieuwe brandwerende bekleding, aangepaste ventilatie en een aanpassing aan de vluchtroute.

AWV verwacht begin 2024 uitsluitsel over de omgevingsvergunning. Tussen januari en juni 2024 wordt een voorbereidende studie voorzien. De effectieve renovatie van de koker Nederland richting Gent is gepland van juli 2024 tot en met december 2024. Daarvoor wordt 65,42 miljoen euro budget voorzien.

Vervolgens staat de tweede fase van de renovatie gepland van januari 2025 tot juli 2025. Die omvat de koker Gent richting Nederland, waarvoor een budget van 53 miljoen euro is voorzien. Van juli 2025 tot juli 2028 is tot slot 4,1 miljoen euro voorzien voor het onderhoud van de tunnel en de exploitatie van de waterzuiveringsinstallatie.

Het viel De Roo op dat er intussen 11,1 miljoen euro méér budget wordt voorzien in het ontwerp geïntegreerd investerigingsprogramma 2024 in vergelijking met het antwoord van de minister op de vorige vraag van De Roo. De minister geeft daarover mee dat de prijsevolutie van de tunneltechnische installaties bijzonder volatiel zijn en momenteel aan de basis liggen van heel hoge prijsherzieningen (tot 30% op twee jaar tijd).

Stijn De Roo: “De Beverentunnel maakt deel uit van een belangrijke verkeersader voor het verkeer tussen de linker- en rechteroever van de haven. De renovatie is noodzakelijk om te voldoen aan de veiligheidsvoorschriften.

De stijging van de prijzen zorgen ervoor dat het budget aanzienlijk hoger is. Het is alvast positief dat het nodige extra budget voorzien wordt. Hopelijk verlopen de werkzaamheden vlot en kunnen de werken afgerond worden in augustus 2025, zoals in de planning voorzien.”

Copyright afbeelding: Agentschap Wegen en Verkeer

Nieuws

cd&v Oost-Vlaanderen stelt kandidatenlijsten voor provincieraadsverkiezingen voor

cd&v Oost-Vlaanderen stelt met trots de kandidatenlijsten voor de aankomende provincieraadsverkiezingen voor. De lijsten voor de kiesdistricten Gent, Aalst-Oudenaarde en Dendermonde-Sint-Niklaas zijn een evenwichtige mix van ervaren politici en veelbelovende nieuwkomers. Met deze diverse teams, die zorgvuldig zijn samengesteld om een brede vertegenwoordiging van de verschillende steden en gemeenten in Oost-Vlaanderen te waarborgen, is cd&v klaar om zich in te zetten voor de toekomst van onze provincie.

Niet alleen sensibiliseren, ook handhavingsmaatregelen nodig om de parkings in Oost-Vlaanderen te vrijwaren van zwerfvuil!

Zwerfvuil is een hardnekkig maatschappelijk probleem. Al jaren zoeken verschillende instanties in Vlaanderen oplossingen voor het zwerfvuil en sluikstort op de wegen. In de aanpak van zwerfvuil werkt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) op een driesporenbeleid: sensibiliseren, verbaliseren en opruimen.

Cd&v wil van de Vlaamse Ardennen winnende regio maken

Wie aan de landelijke Vlaamse Ardennen denkt, denk aan de koers. En toch hangt de regio in de staart van het peloton wanneer het gaat over de verdeling van middelen vanuit Vlaanderen. In een nieuw plan voor de Vlaamse Ardennen, opgemaakt in samenwerking met burgemeesters en schepenen uit de regio, pleit Robrecht Bothuyne (ondervoorzitter cd&v, Vlaams parlementslid en eerste schepen in Kruisem) voor een eerlijkere verdeling van middelen. “Dit gaat over de centen uit het Gemeentefonds, maar evengoed over onderwijs, werkgelegenheid en mobiliteit. De regio Vlaamse Ardennen is onderbedeeld op heel wat vlakken en dat moet in de toekomst anders. Wie in onze regio woont, is evenveel waard als iemand die in Antwerpen woont.”