Pascal Putteman wordt nieuwe gemeenteraads- voorzitter

Publicatiedatum

Auteur

Pieter D'hauwer

Deel dit artikel

Huidig gemeenteraadsvoorzitter Dieter Mannaert wordt opnieuw schepen en dient daardoor het ambt door te geven. Huidig cd&v-fractieleider Pascal Putteman werd deze avond, maandag 16 oktober, door de partijraad van cd&v Dendermonde aangeduid als nieuwe gemeenteraadsvoorzitter.

Pascal Putteman woont in Dendermonde en trad voor het eerst in de lokale politiek bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Hij werd toen vanop de derde plaats rechtstreeks verkozen tot gemeenteraadslid en aangeduid tot fractieleider.

“In een gemeenteraad is het belangrijk dat alle stemmen gehoord worden. Ik vind het mijn taak om elke stem de kans te geven zich te uiten. Goede democratie steunt op woord en wederwoord, met als enig doel de beste oplossing te zoeken voor onze stad. Daar wil ik mij helemaal voor smijten en hoop dat ik die taak naar alle verwachting kan uitvoeren“, verklaart Pascal Putteman.

Lokaal cd&v-voorzitter Hendrik Verwaeren dankt Pascal voor zijn werk en inzet als cd&v-fractieleider gedurende de afgelopen 3 jaar van deze legislatuur. “Pascal heeft in de gemeenteraad regelmatig het standpunt van onze partij vertolkt. En hij deed dat steeds op een warme, menselijke manier. Op de fractievergaderingen laat hij iedereen zijn zeg doen, maar ook daarbuiten is Pascal een verbindend figuur en een échte ploegspeler. Hij kan onze mensen enthousiasmeren. Ook als voorzitter van de gemeenteraad zal hij dat goed doen, daar ben ik zeker van.”

Achtergrond

Cd&v Dendermonde voert momenteel een vernieuwingstraject door in haar rangen. Ten gevolge van de pensionering van Martine Van Hauwermeiren en het aangekondigde afscheid van huidig burgemeester Piet Buyse treedt een vernieuwde cd&v-ploeg binnen het College van Burgemeester en Schepenen aan met Leen Dierick als nieuwe burgemeester, Nele Cleemput en Dieter Mannaert als nieuwe schepenen, samen met huidige schepenen Dirk Abbeloos en Lien Verwaeren.

Deze wissels hebben een impact op de mandaten van de gemeenteraad. Door het afscheid van raadslid Patrick Meulebroek trad Karen De Ridder reeds in september als opvolger aan in de raad. Jurgen Goossens zal vanaf 1 januari 2024 aantreden als nieuw raadslid ter vervanging van Piet Buyse. Er dient ook een nieuwe gemeenteraadsvoorzitter aangeduid te worden. De partijraad van cd&v Dendermonde duidt Pascal Putteman aan voor deze functie.

Nieuws uit Dendermonde

Met deze 5 is Dendermondse cd&v-lijst compleet!

Cd&v Dendermonde stelt 5 (nieuwe) kandidaten voor die zullen meedoen bij de gemeenteraadsverkiezingen van 13 oktober 2024. Tegelijk kondigt cd&v aan dat de partij een volledige lijst van 35 kandidaten kan voorleggen, waarvan maar liefst 20 volledig nieuwe, beloftevolle kandidaten. Naast ons ervaren team van cd&v-mandatarissen is onze lijst versterkt met nieuwe mensen én met mensen die achter de schermen al bergen werk hebben verzet. Een mix van ervaring, vernieuwing, van alle leeftijden en deelgemeenten, met 1 oranje draad: elk van hen beschikt over de capaciteiten om de stad te besturen!

Cd&v Dendermonde stelt lichting van 4 nieuwe kandidaten voor

Cd&v Dendermonde stelt nog eens een groep van 4 nieuwe kandidaten voor in functie van de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2024. De teller staat op 18 nieuwe gezichten op een totaal van 35 kandidaten in het team van burgemeester en cd&v-lijsttrekker Leen Dierick.

Dirk Abbeloos wordt lijstduwer van lokale cd&v-kieslijst

Cd&v Dendermonde maakt volop werk van haar kieslijst in functie van de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2024. De kieslijst zal bestaan uit een evenwichtige verdeling van nieuwe en ervaren kandidaten. Huidig schepen Dirk Abbeloos zal de lijst duwen, dat werd beslist op de jongste partijraad.