Opvolging Peter Bellens bekend

Publicatiedatum

Auteur

Polien Willems

Deel dit artikel

De aarde is niet uit haar baan gedreven

toen uw hart plots stil bleef staan,

de sterren zijn niet uitgegaan

en 't huis is overeind gebleven

Met dit citaat van Willem Elsschot indachtig, dat Peter zeer genegen was, besliste de partijraad van CD&V Herentals gisterenavond unaniem over de opvolging van Peter Bellens, met als ultieme doel de erfenis van Peter en zijn visie zo goed mogelijk te bewaren. Als het nog niet duidelijk was: Peter zal enorm gemist worden door de partij en door de stad. Wij wensen daarom nogmaals onze oprechte dankbaarheid uit te drukken voor wat Peter betekend heeft en nog zal betekenen voor ons.

De partijraad besliste om Bart Michiels voor te dragen als Voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. Bart zal dus de algemene bevoegdheden en de meeste van de nevenmandaten van Peter overnemen en toegevoegd worden aan het College van Burgemeester en Schepenen. Zo zal Bart ook de bevoegdheden Welzijn, zorg en gezondheid overnemen.

Rutger Moons wordt voorgedragen om de functie van voorzitter van de Gemeenteraad en Raad voor Maatschappelijk Welzijn de op te nemen.

Ludo Van den Broeck komt opnieuw in de Gemeenteraad en neemt de taak van fractieleider op zich.

Schepen Jan Michielsen schuift in als vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering en Patrik De Cat vervolledigt de  Raad van Bestuur van het AZ St-Elisabeth

Matthias Verhegge neemt het mandaat op als bestuurder van de Woonbrug.

Voorzitter Jan Snoeys: "Wij zijn blij dat Bart de aartsmoeilijke taak van de opvolging van Peter op zich wil nemen. De partij en de werkgroep zorg, onder leiding van Matthias Verhegge en Annelies Asselberg zullen Bart blijven ondersteunen om samen de visie en de plannen die Peter had ,verder uit te werken. Bart heeft een sterke band met het sociale weefsel vanuit zijn huidige professionele activiteiten en vanuit zijn verleden als OCMW-raadslid en samen met Bart zullen wij er alles aan doen om het echte sociale gezicht van Herentals te blijven. Met een open blik naar de toekomst toe, blijven wij op die  manier investeren in Herentals Zorgstad."

Rutger Moons zal in de toekomst er op toezien dat de gemeenteraad ordentelijk verloopt, al evenzeer geen evidente taak.  We zijn ervan overtuigd dat Rutger, in zijn eigen stijl, een echte meerwaarde kan betekenen voor een efficiënte en eerlijke besluitvorming.

Ludo Van den Broeck volgt Rutger dan weer op als fractieleider. Op die manier krijgt ook Morkhoven terug een sterke CD&V-vertegenwoordiger. Ludo zal ook nauw samenwerken tijdens de voorbereiding van de Gemeenteraad met onze werkgroepen vol jong geweld.

De Woonbrug zal versterkt worden door Matthias Verhegge. Matthias heeft een sterke interesse en ervaring in stadsontwikkeling alsook zorg in het algemeen. De geknipte persoon dus om dit team in de komende transitieperiode te versterken.

We wensen het nieuwe team dan ook alle succes bij het waarmaken van de droom van Peter: Herentals, een warme Zorgstad.

Burgemeester Mien Van Olmen: We kunnen nog steeds het onverwachte heengaan van Peter niet goed vatten. Toch staan we voor de onwezenlijke opdracht om de continuïteit in het besturen te borgen en ons Herentals  verder te leiden tot die toekomstbestendige en zorgzame stad. Bart, Ludo, Rutger, Matthias en Patrik staan klaar om de mandaten van Peter met groot engagement over te nemen. Hoe moeilijk ook, als burgermoeder ben ik bijzonder fier op onze vernieuwde ploeg en heb er alle vertrouwen in dat we op koers zullen blijven.

Bart Michiels: Peter opvolgen in deze omstandigheden voelt natuurlijk heel dubbel. Het zal niet eenvoudig zijn om zijn zware verantwoordelijkheden over te nemen, maar ik zal mijn uiterste best doen om zijn nagedachtenis en zijn ideeën en concepten rond “Herentals Zorgstad” te eren. En natuurlijk ben ik heel vereerd dat CD&V me dit mandaat geeft. Ik wil me volledig smijten in de job. Ik vraag natuurlijk wat geduld tijdens mijn inwerkingsperiode, maar wil alle prioriteit geven aan de vele uitdagingen die er nog liggen.

Nieuws uit Hertals

Bart Michiels trekt de lijst in Herentals

De huidige Herentalse schepen van Sociale Zaken Bart Michiels (CD&V) wordt in oktober de lijsttrekker van CD&VPLUS. “We plaatsen een PLUS achter de naam van onze partij omdat het beleid een plus nodig heeft”, zegt Michiels. Uittredend burgemeester Mien Van Olmen (CD&V) wordt straks lijstduwer en beslist later over haar politieke toekomst.

Wereldalsquiz levert 600 euro op

CD&V-Herentals organiseerde op 15 maart een succesvolle Wereldtals-quiz. De opbrengst van €600 schonk de partij  vanmiddag integraal aan vzw Opweg, een van de organisaties die dag in dag uit van Herentals een inclusievere stad maken. Opweg gaat het bedrag ook heel inclusief en diversiteitsgericht inzetten, en o.a. gebruiken voor spelletjes en activiteiten naar hun bijzondere doelgroepen.

cd&v nieuwjaarsreceptie 2024

Hotel Karmel liep vanmiddag gezellig vol voor de lokale CD&V nieuwjaarsreceptie.  Illusionist Kim Dèrvan gaf er een origineel optreden tussen en met het publiek.  'Gaat deze Illusionist het tij voor de CD&V doen keren bij de verkiezingen in juni en vooral die in oktober bij de lokale gemeenteraad?', klonk het in de wandelgangen.

De nationale peilingen blijven dieptepunten geven voor de eens zo populaire CVP - nu CD&V - met dramatische prognoses : 11%.

Gaat het in 2018 coalitie vormen van CD&V Herentals met de separatisten van N-VA en het als een blok laten vallen van Vooruit (ex-Sp.a) invloed hebben op de Herentalse resultaten in oktober 2024 ? Simpel : de kiezer beslist.  En gaat N-VA samen met extreem Vlaams Belang in de Kempen Neteland ?