Opening CDO Akkerwinde (Centrum voor Dagopvang) - Vrijdag 1 maart 2024

Publicatiedatum

Auteur

Sonja Van Den Bossche

Deel dit artikel

De lokale besturen van Galmaarden en Herne en de Welzijnskoepel West-Brabant openden officieel het CDO Akkerwinde (Centrum voor Dagopvang) in de Steenstraat 9A te 1570 Galmaarden (Vollezele) op vrijdag 1 maart 2024.

Een CDO? Wat en voor wie?

Een Centrum voor Dagopvang biedt overdag professionele opvang aan ouderen en zorgbehoevenden. Het is geen rusthuis of kortverblijf; ’s avonds gaat men gewoon weer naar huis. Wel kan een CDO tijdelijk de opvang en zorg overnemen van de mantelzorgers of thuisdiensten. Het kan een oplossing zijn voor alleenwonende senioren, die thuis niet elke dag professionele ondersteuning krijgen of nood hebben aan gezelschap.
Concreet voorzien we:
  • verzorging op maat in huiselijke sfeer
  • ademruimte voor de mantelzorger
  • gezellige babbel met koffie en een koekje
  • een warme maaltijd voor een schappelijke prijs
Tom Troch, coördinator regionale dienst gezinszorg van de Welzijnskoepel West-Brabant, gaf een beknopte toelichting over het ontstaan, de werking en toekomst van de dagopvang.
Ook de bevoegde schepenen, Kurt Penninck (Galmaarden) en Carina Ricour (Herne), namen kort het woord.
Meer informatie bij:
  • Kurt Penninck, schepen Welzijn Galmaarden (0476 94 32 39) & Carina Ricour, schepen Welzijn Herne (0478 40 24 57)
  • Tom Troch, coördinator regionale dienst gezinszorg Welzijnskoepel West-Brabant (0489 52 78 72)
__________
(Foto: www.galmaarden.be)

Nieuws

CD&V Herne in de pers: MAART 2024

Gezellige paasdagen!

Paasraap

Jong CD&V Herne nodigt u uit op haar jaarlijkse paasraap op maandag 1 april 2024.

Nieuwe straatnamen in Pajottegem

Galmaarden, Gooik en Herne vormen vanaf 1 januari 2025 de nieuwe fusiegemeente Pajottegem.
Elke gemeente behoudt de postcode, maar een aantal straten moeten bij de start van de nieuwe gemeente een nieuwe straatnaam krijgen. Het zijn straatnamen die in de 3 gemeenten dubbel (of driedubbel) voorkomen of namen die te hard op elkaar lijken.
Inwoners van de betrokken straten worden grondig geïnformeerd en begeleid én krijgen ook inspraak bij de keuze van de nieuwe straatnaam.