Herne behoort tot de Vlaamse top 5 van meest aangename gemeenten. ‘t Is hier goed wonen,” horen we dan ook van veel mensen die we ontmoeten. Dat goed gevoel moeten we koesteren en er actief voor zorgen dat het ook zo blijft. Wat dat betreft is stabiliteit" geen verkeerde keuze. Tegelijk is er de erkenning dat men Herne beschouwt als een voorbeeldgemeente voor nieuwe evoluties die zich aandienen. En ook dat koploperschap verdient blijvende aandacht. Met ons programma denken we dat we een goed evenwicht nastreven. Bovendien zal u ook merken dat we geen één-thema-partij zijn: met onze kleurrijke ploeg staan we voor een divers pakket van plannen en ambities, voor jong en oud. Met uw steun kunnen we blijven werken aan een warme gemeente waar iedereen zijn gading vindt, vandaag en morgen!

Onze sociale media

Nieuws

CD&V Herne in de pers: MEI 2024

CD&V Herne in de pers: APRIL 2024

Enkele recente feiten:

CD&V Herne in de pers: MAART 2024

Gezellige paasdagen!

Onze mensen