Oostereindestraat wordt een nieuwe fietsstraat

Publicatiedatum

Auteur

Chelsea Nshuti

Deel dit artikel

Als gemeentebestuur zetten we al langer in op de fiets als belangrijk verplaatsingsmiddel en willen we  meer mensen op de fiets krijgen. Daarvoor is een hogere fietsveiligheid en meer fietscomfort belangrijk. Om dit te realiseren wordt de Oostereindestraat , als toegang tot ons centrum , omgevormd tot een fietsstraat. Dat wil zeggen dat de auto er te gast is. De auto blijft steeds achter de fiets en er geldt een maximumsnelheid van 30 km/u.


Participatieproject met de buurt : ontwerp met focus op fietsers en voetgangers

Voordat de eerste plannen op tafel lagen zijn we in dialoog gegaan met de buurt omdat we als gemeentebestuur de inbreng van de bewoners belangrijk vonden bij de herinrichting. Eind 2019 organiseerden we hiervoor een eerste participatiemoment. Samen dachten we na over hoe we de Zonne- en Oostereindestraat veilig konden inrichten, met aandacht voor fietsers, voetgangers, groen en water. De buurt zag voor de nieuwe Zonne- en Oostereindestraat het liefst een éénrichtingsstraat naar het centrum en ingericht als fietsstraat. Het aangestelde ontwerpbureau Geotec ging met die wensen van de buurt aan de slag waarna deze tijdens een infomarkt in augustus van vorig jaar werden voorgesteld aan de buurtbewoners.
In het nieuwe ontwerp wordt de Oostereindestraat een éénrichtingsfietsstraat naar het centrum, met een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur. Er komen ook brede voetpaden en er is ruimte voor groenperken. Dankzij input die we van de buurt ontvingen, hebben we een gedragen ontwerp kunnen uitwerken, waar de focus ligt op veilige verplaatsingen voor fietsers en voetgangers.


Gescheiden riolering en infiltratiebuizen


Onder de grond komt er gescheiden riolering. Zo worden regen- en afvalwater apart afgevoerd, wat beter is voor het milieu. Het opgevangen regenwater in de Zonne- en Oostereindestraat loopt via infiltratiebuizen naar de Pastoor Frederickxstraat.Die infiltratiebuizen zorgen ervoor dat water ter plaatse in de grond kan trekken, voor het verder wordt afgevoerd. Vanaf de Pastoor Frederickxstraat gaat het overtollige regenwater verder naar de Mangelbeek. Door gescheiden riolering en infiltratiebuizen aan te leggen, springen we zorgvuldiger met regenwater om. En dat is belangrijk, zeker in deze tijden van lange droogtes.


Werken duren tot eind maart 2023


Na het afwerken van het ontwerp, in 2021, werd aannemer Hens gekozen om de werken op de Zonne- en Oostereindestraat uit te voeren. De aannemer ging op maandag 22 augustus aan de slag met de eerste werken. In de komende maanden breekt de aannemer de bestaande weg en riolering op, plaatst hij nieuwe gescheiden riolering en vernieuwt hij de volledige weg. Volgens de huidige planning duren de werken tot eind maart 2023. Via de projectpagina op onze website kan iedereen de verdere planning opvolgen : https://www.lummen.be/wegenwerken/riolerings-en-wegenwerken-zonne-en-oostereindestraat


Investering in veilige, bereikbare, vlotte en schone gemeente

Het kostenplaatje van de werken bedraagt in totaal bijna € 1,4 miljoen, waarvan de gemeente meer dan € 647.000 zal betalen. Met zo’n investering blijven we verder werken aan een veilige, bereikbare, vlotte  en schone gemeente voor alle Lummenaren.

 

Nieuws

Nieuwe jeugdlokalen KLJ Linkhout: werken gestart!

CD&V Lummen neemt deel aan Zwerfvuilactie 2024 van Straat.net

Bib elke dag open van 8u tot 22u