Onze lijsttrekkers voor 9 juni 2024: Vincent Van Peteghem en Nicole de Moor

Publicatiedatum

Auteur

Veronique Velghe

Deel dit artikel

De provinciale partijraad duidde op 21 oktober 2023 Nicole de Moor en Vincent Van Peteghem aan als lijsttrekkers voor de Vlaamse en federale verkiezingen van 9 juni 2024. 

Onze partij kan rekenen op echte kopstukken in élke provincie en zorgt meer dan ooit voor een mix van vernieuwing én ervaring. In vergelijking met de laatste verkiezingen in 2019 zullen er bij de verkiezingen 9 ‘nieuwe’ lijsttrekkers te tellen zijn. Daarbij gaat het om zowel huidige ministers als parlementsleden die voor het eerst het kopmanschap op een specifieke lijst opnemen. De partij blijft bij de verkiezingen ook rekenen op de ervaring en expertise van verschillende sterkhouders die hun strepen verdiend hebben.

In Oost-Vlaanderen neemt Vincent Van Peteghem het lijsttrekkerschap van de federale lijst op, Nicole de Moor van de Vlaamse lijst.

Vincent ontpopte zich in de federale regering tot de enige echte hervormer van het land. Nicole de Moor, afkomstig uit Sint-Gillis-Waas, is de migratie-experte van de Wetstraat die op een realistische manier de migratieproblematiek aanpakt en in Europa voor een historische doorbraak in het migratiebeleid tracht te zorgen.

De uitdaging in 2024 is voor cd&v duidelijk.

“Wij willen een warm Vlaanderen waar iedereen het respect krijgt dat hij verdient. Onze gezinnen, de hardwerkende middenklasse, onze ouderen. Mensen hebben het gevoel dat het contract tussen de overheid en de burger gebroken is. Ze doen voortdurend hun uiterste best maar vinden dat ze onvoldoende in ruil krijgen voor hun inspanningen. Sommige mensen voelen zich vergeten, oneerlijk behandeld of onterecht geviseerd door politici. Denk maar aan de uitlatingen van sommigen over huismoeders. Dat is niet het Vlaanderen dat wij willen en we zullen er als warme volkspartij alles aan doen om dat te voorkomen. Cd&v is de beste garantie dat niemand in Vlaanderen zich vergeten of in de steek gelaten voelt door het beleid. We hebben in élke provincie ijzersterke kopstukken om dat ook waar te maken”, zegt voorzitter Sammy Mahdi

Onze partij is de afgelopen legislatuur sterk vernieuwd. Met onder meer een nieuwe interne partijorganisatie, een versterkte studiedienst en een nieuw partijhoofdkwartier. Er zijn bovendien heel wat nieuwe gezichten gelanceerd. Ministers die op hun departementen bewezen hebben een duidelijke politieke visie te hebben, hervormingsgezind zijn en over een sterke dossierkennis beschikken. Ook onze parlementsleden combineren uitstekend parlementair werk met een sterke voeling van wat er bij mensen leeft in hun dagelijkse wereld.

“Onze huidige ploeg is een bijzondere goede mix van ervaring en talentvolle nieuwe gezichten die nog niet lang meedraaien in de toppolitiek, maar op korte termijn uitgegroeid zijn tot absolute sterkhouders in de regeringen en de parlementen. In tegenstelling tot andere partijen hebben we ook echte kopstukken in élke provincie. Die sterkte willen we dan ook uitspelen en de keuze van de lijsttrekkers is daar een logisch gevolg van. We blijven inzetten op vernieuwing, zonder het goede overboord te gooien.Wij willen verkiezingen zoals verkiezingen moeten zijn. Geen verkiezingen over de hoofden van mensen, maar wel een duidelijke keuze voor politici in elke kieskring, met politici die regionaal sterk ingebed zijn en weten wat er leeft. Mensen willen geen kandidaat die ze enkel kennen van televisie.

We willen dat kiezers kunnen stemmen op kopstukken van vlees en bloed die ze van kortbij kennen, waarvan ze weten dat ze evenveel wakker liggen van problemen in hun streek als de mensen die er elke dag wonen en leven. Met al onze kopstukken hebben we de beste troeven in handen om in elke provincie in Vlaanderen de strijd aan te gaan en mensen te overtuigen van onze visie. Er is ook geen partij die meer aandacht heeft voor wat er leeft op het terrein en daar ook zoveel mogelijk rekening mee probeert te houden in het beleid in Brussel dan de onze”, zegt Sammy Mahdi.

Nieuws

Niet alleen sensibiliseren, ook handhavingsmaatregelen nodig om de parkings in Oost-Vlaanderen te vrijwaren van zwerfvuil!

Zwerfvuil is een hardnekkig maatschappelijk probleem. Al jaren zoeken verschillende instanties in Vlaanderen oplossingen voor het zwerfvuil en sluikstort op de wegen. In de aanpak van zwerfvuil werkt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) op een driesporenbeleid: sensibiliseren, verbaliseren en opruimen.

Cd&v wil van de Vlaamse Ardennen winnende regio maken

Wie aan de landelijke Vlaamse Ardennen denkt, denk aan de koers. En toch hangt de regio in de staart van het peloton wanneer het gaat over de verdeling van middelen vanuit Vlaanderen. In een nieuw plan voor de Vlaamse Ardennen, opgemaakt in samenwerking met burgemeesters en schepenen uit de regio, pleit Robrecht Bothuyne (ondervoorzitter cd&v, Vlaams parlementslid en eerste schepen in Kruisem) voor een eerlijkere verdeling van middelen. “Dit gaat over de centen uit het Gemeentefonds, maar evengoed over onderwijs, werkgelegenheid en mobiliteit. De regio Vlaamse Ardennen is onderbedeeld op heel wat vlakken en dat moet in de toekomst anders. Wie in onze regio woont, is evenveel waard als iemand die in Antwerpen woont.”

cd&v Meetjesland samen voor een beter openbaar vervoer

Samen met een delegatie van cd&v Meetjesland heb ik als Vlaams volksvertegenwoordiger aan de Voorzitter van de Vervoerregioraad, Bart Van Thuyne, gevraagd om opnieuw te onderhandelen met De Lijn over een aangepast en beter vervoersplan in de regio.