Nieuwe subsidies voor duurzame investeringen

Publicatiedatum

Auteur

Pieter Cools

Deel dit artikel

Nieuwe subsidies en premies voor duurzame investeringen.

Ook in Wuustwezel zijn de gevolgen van de klimaatverandering voelbaar. Daarom zijn er maatregelen nodig om ons aan te passen. Met een reeks premies wil het lokaal bestuur burgers die hun huis of tuin duurzamer willen maken helpen om die omslag te maken.  Vertelt Pieter Cools (CD&V) tijdens de gemeenteraad van 30 januari.

De gemeenteraad keurde het subsidiereglement voor duurzame initiatieven goed. Denk aan investeringen rond energiebesparing, klimaataanpassing, duurzaam leven en biodiversiteit.

 
Groendaken en regenwater
Een voorbeeld van een duurzame maatregel die op gemeentelijke steun kan rekenen is een groendak. Groendaken helpen bij de opvang van regenwater en zorgen ook voor (geluids)isolatie. Een groengevel neemt dan weer warmte op, heeft een akoestische meerwaarde en levert een bijdrage aan de biodiversiteit. En het staat ook nog eens mooi in het straatbeeld.

Een ander voorbeeld is de plaatsing van infiltratievoorzieningen, een regenwaterput, een regenwaterton en de ontharding van voortuinen. Die initiatieven zorgen ervoor dat regenwater in de grond kan dringen, wat helpt om het grondwaterniveau op peil te houden.


Mijn Verbouwpremie
Daarnaast wil het lokaal bestuur het gebruik van alternatieve energiebronnen aanmoedigen en de uitstoot van schadelijke gassen verminderen. Het gebruik van hernieuwbare energie brengt vaak een hogere investeringskost met zich mee. Subsidies helpen om die drempel te overwinnen. Naast de positieve bijdrage aan het milieu, zorgt dat ook voor een lagere energiefactuur. 

Voor bepaalde energiepremies wordt samengewerkt met de Vlaamse overheid, waar je sinds kort via één online loket een premie kan aanvragen voor renovaties én energiebesparende investeringen, namelijk "mijn verbouwpremie". Je aanvraag en de controle ervan verloopt dan kosteloos via Mijn Verbouwpremie.

Als je aanvraag is goedgekeurd, ontvang je dan een gewestelijke premie (via Mijn Verbouwpremie van de Vlaamse Overheid) en daarnaast ook een gemeentelijke premie.


Afval voorkomen en biodiversiteit bevorderen
Verder wil het lokaal bestuur prioriteit geven aan het voorkomen van afval en aan hergebruik van afvalstoffen. Luiers vormen daarbij één van de aandachtspunten. Het gebruik van herbruikbare luiers wordt gestimuleerd door de aankoopprijs van een startpakket herbruikbare luiers gedeeltelijk te compenseren.

Ten slotte voorziet het regelement nog in de subsidie van natuurlijke tuinafsluitingen, bloemenweides en kleine landschapselementen om de biodiversiteit te bevorderen.


OVERZICHT PREMIES DUURZAAM (VER)BOUWEN

Nieuws

Nieuwe Lourdesgrot in Gooreind

Nieuw ontwerp voor site Lourdesgrot in Gooreind

"Jef Van Campenhout van Studio Van Campenhout heeft de kunstwedstrijd voor het nieuwe ontwerp van de Lourdesgrot in Gooreind gewonnen. Zijn ontwerp Circulus Sanctus werd gekozen uit 48 inzendingen uit België en Nederland, door een jury bestaande uit afgevaardigden van de cultuurraad, erfgoedraad en de parochie."

"Met een geldprijs van 20.000 euro zal Studio Van Campenhout instaan voor de vervaardiging, levering en plaatsing van zijn ontwerp. Ook Eric Verhelst en Christiaan Billiet konden de jury bekoren met hun voorstel. Zij werden respectievelijk tweede en derde en ontvangen elk 300 euro voor hun ontwerp." Vertelt schepen van Cultuur Katrin Kempenaers (CD&V).

Lokale landbouwster mee op de Vlaamse lijst.

Een gedreven melkveehoudsters, Sabina Vandeweyer, die ijvert voor de bestaanszekerheid van alle land- en tuinbouwers. Sabina Komt op voor het Vlaams parlement.

Nationale parken, landschapsparken, sigmaplannen, natuurinrichtingsprojecten, natuurbeheersplannen, natuurherstel, mestdecreet, stikstof, gewasbescherming, waterbeheer, voorkooprechten door andere instanties … zorgen er voor dat land- en tuinbouwers hun werk niet meer fatsoenlijk kunnen doen.
Wij staan met onze beide voeten in de praktijk en worden zoals jullie er dagelijks mee geconfronteerd.
Het moet stoppen dit werkt voor geen enkele land- en tuinbouwer. Er moet zekerheid zijn voor alle boeren en zeker onze jonge land- en tuinbouwers.

Wuustwezelse kandidaten kleuren bovenlokale verkiezingen

Als enige gemeente in onze regio beschikt Wuustwezel over drie kandidaten voor de komende Vlaamse en nationale verkiezingen. Alle drie komen ze op voor CD&V.