Nieuw schoolgebouw voor Herfelingen in het vooruitzicht

Publicatiedatum

Auteur

Sonja Van Den Bossche

Deel dit artikel

Lokaal bestuur Herne schreef zich in voor de 2de oproep van het subsidieproject „Scholen van Vlaanderen". 
De Vlaamse regering wil hiermee de bouw of verbouwing van schoolgebouwen stimuleren en/of versnellen naar de hedendaagse normen. Voor heel Vlaanderen gaat dit over een investering van 1 miljard euro.

Herne haalde de subsidie binnen voor haar gemeentelijke basisschool De Regenboog en is daarmee één van de 38 geselecteerde projecten binnen de 2de oproep.

Het aanvragen van subsidies voor nieuwe gebouwen of uitbreiding van bestaande gebouwen kan nog steeds via de gewone procedure via het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs; alleen levert die langere wachttijden op.

Voor een versnelde procedure werd de DBFM-formule in het leven geroepen. Dit is een publiek-private samenwerking waarmee een Design (ontwerpen), Build (bouwen), Finance (financieren) & Maintain (onderhouden) contract wordt aangeboden. De DBFM-vennootschap staat dus in voor het ontwerp, de bouw, 30 jaar onderhoud en de financiering van het project.

In ruil daarvoor betaalt het lokaal bestuur een beschikbaarheidsvergoeding de komende 30 jaar; daarna wordt de school kosteloos overgedragen aan onze gemeente.

Basisschool De Regenboog – het dossier zelf
Sinds 2000 werden in Basisschool De Regenboog verschillende werken uitgevoerd, die we zelf financierden. Zo zijn er containerklassen geplaatst om de groei op te vangen, werd er een sporthal bijgebouwd, het sanitair vernieuwd en in een gedeelte van de zolder werd er een klas bijgebouwd. In 2022 hebben we nog 2 klaslokalen boven de speelplaats bijgebouwd en zo beschikken we nu ook over een overdekte speelruimte.

Maar hiermee zijn de noden van De Regenboog niet helemaal opgelost. Vandaar dus onze aanvraag via de oproep van „Scholen van Vlaanderen".

De eerste stap van de procedure is nu voltooid. De volgende stappen en het verdere traject zullen dit najaar verder worden bekeken.

In een notendop: wat zal er gebeuren en wanneer?
De volledige schoolsite wordt herbekeken. De oude gebouwen zullen worden afgebroken, met uitzondering van de laatste 2 nieuwe klaslokalen. De school zal een nieuw gebouw krijgen en zal dan in totaal over ongeveer 2.100m² beschikken. Tijdens de bouw zal de school ergens anders een onderkomen krijgen. Hierrond zijn er al enkele denkpistes, die we verder zullen uitwerken.

Een voorwaarde om te mogen instappen in deze DBFM-formule, is een gedeelte van het gebouw multifunctioneel beschikbaar stellen.

In de toekomst zullen dus bepaalde delen van het gebouw een functie krijgen buiten het schoolgebeuren.

Een concrete timing is er nog niet. Dit moet nog vastgelegd en besproken worden; vermoedelijk zal dit rond 2027 zijn.

Geschiedenis rond de site
In de periode 1870-1890 werd elke gemeente verplicht gemeenteonderwijs aan te bieden. We vermoeden dat in deze periode de gemeenteschool in Herfelingen werd opgericht. 

Het gebouw bestond vroeger uit het gemeentehuis van Herfelingen en de school. In 1952 werd het verbouwd (volgens een vermelding boven één van de ingangsdeuren).

Op 16 april 1977 vond er de laatste gemeenteraad plaats. In de komende jaren deed het gebouw dienst als bureel van de „champetter", werd er ook „De Weeg" (Kind & Gezin) georganiseerd en was er ook nog het bureel van de burgemeester om de inwoners van Herfelingen te ontvangen. Ook in de raadzaal werden de huwelijken nog voltrokken.

Door de jaren heen werden deze lokalen ingenomen volgens de noden van de gemeenteschool. Vandaag de dag is het gebouw volledig in gebruik door de gemeentelijke basisschool.

Voor meer informatie, kan u terecht bij:

- de schepen van onderwijs [email protected] (0478 40 24 57)
- dienst patrimonium - Michaël Schoukens: [email protected] (02 397 11 78)

 

Nieuws

CD&V Herne in de pers: JUNI 2024

CD&V Herne in de pers: MEI 2024

Ook al laat de zon nog steeds op zich wachten, de natuur komt stilaan in bloei...

Enkele van de voorbije activiteiten van CD&V Herne:

CD&V Herne in de pers: APRIL 2024

Enkele recente feiten: