Natuurbeheerplannen: iets meer transparantie bij publieke consultatie op komst

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Vanuit Oost-Vlaanderen werden problemen gesignaleerd over de transparantie van natuurbeheerplannen. Na aandringen van Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) laat minister Zuhal Demir (N-VA) weten dat binnenkort via drie kanalen zal gecommuniceerd worden bij de aankondiging van de publieke consultatie van ontwerp-natuurbeheerplannen.

In de wetgeving is momenteel voorzien dat de indiener zorgt voor de aankondiging van de consultatie. Deze aankondiging wordt bekendgemaakt op een van de volgende wijzen: in minstens één regionale krant, via de gemeentelijke informatiekanalen of door middel van aanplakking. Er wordt, aldus de minister, op korte termijn een wetswijziging voorbereid zodat het op alle drie de hiervoor beschreven wijzen moet worden bekendgemaakt.

Volgens De Roo is een wetswijziging niet nodig om op drie kanalen in te zetten, maar volstaat een eenvoudige instructie aan het Agentschap Natuur en Bos. Hij is tevreden dat de minister de bekendmaking van de publieke consultatie van natuurbeheerplannen wil verbeteren, maar ziet nog ruimte voor verbetering. Zo ging de minister niet in op zijn suggesties om eigenaars en gebruikers persoonlijk aan te schrijven, om hen een individueel antwoord te bezorgen op hun bezwaar en om de goedgekeurde plannen, de kaarten én het verslag van de consultatie- en adviesronde permanent te ontsluiten via de website van het ANB.

Ook ging de minister niet in op de vragen van De Roo om de opname van (herbevestigd) agrarisch gebied in natuurbeheerplannen te vermijden. Volgens hem kan de minister, zelfs zonder de regelgeving te wijzigen, ervoor zorgen dat herbevestigde agrarische gebieden worden uitgesloten van de globale kaders van natuurbeheerplannen. Ook zou zij ervoor kunnen zorgen dat de opname van agrarisch gebied minstens moet verantwoord worden.

Volgens De Roo tonen recente dossiers, ook in Oost-Vlaanderen, aan dat de huidige werkwijze van de natuurbeheerplannen tot problemen leidt, omdat ze een voorafname maken op ruimtelijke processen en de beslissingen van lokale besturen. Hij roept de minister dan ook op om een bijsturing door te voeren.

Nieuws

Nicole de Moor en veertien cd&v-afdelingen stellen Denderplan voor: “weer trots zijn op de Denderstreek”

Vandaag stelden Oost-Vlaams cd&v-lijsttrekker Nicole de Moor en veertien cd&v-afdelingen een Denderplan voor. Een plan om niet bij de pakken te blijven zitten en de Denderstreek en haar inwoners terug de glans terug te geven die ze verdienen.

Vincent en Nicole gaan samen met lokale sterkhouders voor meer respect voor wat écht telt in Oost-Vlaanderen: uw geld, uw welzijn en uw veiligheid

Vice-eersteminister en minister van Financiën Vincent Van Peteghem en Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor trekken bij de Federale en Vlaamse verkiezingen van 9 juni de Oost-Vlaamse lijsten voor cd&v. Daarin worden ze gesteund door lokale sterkhouders. Het zijn zij die Vincent en Nicole vandaag symbolisch richting Brussel sturen met speerpunten onder de arm voor meer respect voor wie werkt, spaart en zorg draagt in een veilig Oost-Vlaanderen.

Provincie subsidieert 14 toeristische evenementen in 2024

De Provincie Oost-Vlaanderen wil de organisatie en de promotie van toeristische evenementen van bovenregionaal belang ondersteunen. In 2024 krijgen 14 toeristische evenementen subsidies van de Provincie voor een totaal bedrag van 75 000 EUR. De goedgekeurde projecten zijn publieksgericht, versterken de identiteit en aantrekkingskracht van de gemeente, toeristische regio of provincie en hebben een bovenregionale toeristische impact.