Militair domein terug deels toegankelijk

Publicatiedatum

Auteur

Dieter Wouters

Deel dit artikel

Goed nabuurschap loont

Na een jaar aan de onderhandelingstafel is er een akkoord tussen de lokale besturen en Defensie. Beide respecteren elkanders visie waarbij veiligheid en toegankelijkheid de uitgangspunten zijn. Vertelt trotse burgemeester Dieter Wouters  (CD&V)

Het leger is al enige tijd bezig om een omheining te plaatsen rond het Groot Schietveld. Zo wil het Bataljon Artillerie voorkomen dat er burgers terechtkomen op het militair domein. Het komt namelijk te vaak voor dat er mensen worden betrapt in verboden en gevaarlijk gebied. 

De gemeenten Brecht, Wuustwezel en het Belgische leger hebben de laatste maanden intense, transparante contacten gehad. Het goed nabuurschap maar ook respect voor het specifieke statuut van een militair domein staan centraal in deze vernieuwde samenwerking.

Op vraag van het lokaal bestuur Wuustwezel is er vlak naast de nieuwe omheining een doorgang gemaakt aan de kant van de E10-plas. Zo wordt het opnieuw mogelijk om van de Kampweg naar de Schaapsdijk te wandelen en te fietsen. Het nieuwe pad biedt een oplossing voor de vele natuurliefhebbers die van het Uilenbos naar het Marum of het Beersgatbos willen.

Daarbovenop komt er ook een nieuwe wandel- en fietsroute naar Gooreind langs diezelfde linie. Vanaf de Gasthuisdreef richting Gooreind zullen er nieuwe wandelknooppunten komen.


Oplossing voor transversalen?
Defensie is ook bereid om op korte termijn samen met Brecht en Wuustwezel te onderzoeken of het mogelijk is om de zogenaamde transversalen, de verbindingswegen door het Groot Schietveld tussen Gooreind en Overbroek, open te stellen in het weekend, als er geen schietoefeningen plaatsvinden en er geen brandgevaar is. Er wordt ook bekeken of er af en toe evenementen zoals begeleide natuurwandelingen kunnen plaatsvinden.

Door de verantwoordelijkheden van Defensie en de veranderende veiligheidssituatie op het Groot Schietveld, is een overeenkomst alleen mogelijk als er concrete afspraken worden gemaakt over de nodige veiligheidsmaatregelen. Daarvoor zijn bijkomende gesprekken nodig. Bovendien moet de praktische haalbaarheid worden afgetoetst met beide gemeenten en Defensie. Het leger is alvast bereid om gedeeltelijk bij te dragen aan de kosten van de veiligheidsmaatregelen.

De gemeentebesturen van Brecht en Wuustwezel werken in goed vertrouwen verder met Defensie aan de realisaties op het militair domein. Zij engageren zich ertoe om dit verder te blijven doen in het kader van het goed nabuurschap.

Nieuws

Nieuwe Lourdesgrot in Gooreind

Nieuw ontwerp voor site Lourdesgrot in Gooreind

"Jef Van Campenhout van Studio Van Campenhout heeft de kunstwedstrijd voor het nieuwe ontwerp van de Lourdesgrot in Gooreind gewonnen. Zijn ontwerp Circulus Sanctus werd gekozen uit 48 inzendingen uit België en Nederland, door een jury bestaande uit afgevaardigden van de cultuurraad, erfgoedraad en de parochie."

"Met een geldprijs van 20.000 euro zal Studio Van Campenhout instaan voor de vervaardiging, levering en plaatsing van zijn ontwerp. Ook Eric Verhelst en Christiaan Billiet konden de jury bekoren met hun voorstel. Zij werden respectievelijk tweede en derde en ontvangen elk 300 euro voor hun ontwerp." Vertelt schepen van Cultuur Katrin Kempenaers (CD&V).

Lokale landbouwster mee op de Vlaamse lijst.

Een gedreven melkveehoudsters, Sabina Vandeweyer, die ijvert voor de bestaanszekerheid van alle land- en tuinbouwers. Sabina Komt op voor het Vlaams parlement.

Nationale parken, landschapsparken, sigmaplannen, natuurinrichtingsprojecten, natuurbeheersplannen, natuurherstel, mestdecreet, stikstof, gewasbescherming, waterbeheer, voorkooprechten door andere instanties … zorgen er voor dat land- en tuinbouwers hun werk niet meer fatsoenlijk kunnen doen.
Wij staan met onze beide voeten in de praktijk en worden zoals jullie er dagelijks mee geconfronteerd.
Het moet stoppen dit werkt voor geen enkele land- en tuinbouwer. Er moet zekerheid zijn voor alle boeren en zeker onze jonge land- en tuinbouwers.

Wuustwezelse kandidaten kleuren bovenlokale verkiezingen

Als enige gemeente in onze regio beschikt Wuustwezel over drie kandidaten voor de komende Vlaamse en nationale verkiezingen. Alle drie komen ze op voor CD&V.