Gun Maaseik een veilige verbinding met Nederland

Publicatiedatum

Auteur

Bart Vossen

Deel dit artikel

Het gebeurt niet veel dat je vanuit de opposite kan wegen op beslissingen van het 'beleid'. Eerst werd er gekozen om de bestaande brug te renoveren. De inspanningen van cd&v Maaseik hebben er toe geleid dat men uiteindelijk is gegaan voor een nieuwe brug. Natuurlijk hebben we dit niet alleen gedaan, en wensen we ook, in deze, Open Vld te danken. We kijken uit naar de nieuwe brug. 

In het Nieuwsblad van 7 juli 2021 kunnen we lezen dat er eindelijk plannen zijn om de brug te renoveren.

 

 

In onze huis-aan-huisblad editie van oktober 2021 geven we aan dat het wijzer zou zijn om te gaan voor een nieuwe brug ipv de brug te renoveren.

 

De redenen waarom we denken dat het beter is om te gaan voor een nieuwe brug zijn:

1) Het wegwerken van de flessenhals, welke een opstuwing van het water veroorzaakt richting Heppeneert. De pijlers zijn niet langer nodig

2) Verbetering van voorzieningen voor voetgangers en fietsers

3) Betere aansluitingsmogelijkheden en een mooie toegangspoort naar Maaseik

4) Vermijden dat de grensovergang met Nederland voor minstens 6 maanden zou gesloten worden - Dit zou een enorme negatieve impact hebben voor Maaseik

 

Hiernaast namen we ook contact met Jo Brouns (cd&v), op dat moment lid van het Vlaams Parlement. Jo Brouns gaat in overleg met minister Lydia Peeters (Open Vld) en op 21 december 2021 kunnen we lezen in het Nieuwsblad dat beide opties bespreekbaar zijn. 

 

Na de noodzakelijke studies en onderzoeken, én ook overleg met Nederland wordt er besloten om te gaan voor een nieuwe brug. Cd&v Maaseik wilt iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt bedanken en we kijken uit neer de nieuwe Pater Sangersbrug  

Dossiers

Voor een veiligere schoolbuurt in Opoeteren

Hoewel de afgelopen jaren in enkele steden en gemeenten initiatieven werden opgestart voor het verbeteren van de verkeersveiligheid, laat deze in Opoeteren (en ook in Maaseik en Neeroeteren) nog steeds te wensen over. Nochtans konden inwoners van onze gemeente via het Route2School project plaatsen aangeven die aangepakt moesten worden. Er is dus een perfect overzicht van de pijnpunten en bekommernissen.

Gun onze jongeren een OverKop huis

Met de opbrengst van Rode Neuzen Dag in 2016 werden vijf OverKop-huizen gerealiseerd. Door de jaren heen is hun aantal gegroeid tot 61 OverKop huizen. Cd&v Maaseik roept op om dringend werk te maken van een OverKop huis voor onze jongeren.

Meer ambitie voor de site van het oud ziekenhuis

Het is een goede zaak dat de site van het oud ziekenhuis onder handen wordt genomen. Men gaat inzetten op ontharding en vergroening. Vanuit cd&v Maaseik vinden we dat de plannen méér ambitie mogen tonen. We pleiten om naast de vergroening ook bebouwing (bijv. seniorenwoningen) te voorzien.