Publicatiedatum

Auteur

Maarten Beke

Deel dit artikel

 • Liberation Garden
 • Geschenkbonnen
 • Subsidies

Liberation Garden
In mei 2023 staat de officiële opening van het museum Liberation Garden geprogrammeerd. Het gemeentebestuur zette in dit verband een punt op de agenda waarmee de lastvoorwaarden en de gunningswijze bepaald worden om een horecapartner aan te stellen. Volgens schepen Marleen Kauffmann (cd&v) gaat het zowel om het ontwikkelen, plaatsen als uitbaten van een horecagelegenheid waarin 75 bezoekers kunnen opgevangen worden voor een drankje en eventueel een hapje. Het bestaande koetshuis vooraan het museum zal opgeknapt worden, maar de horecapartner zal verder de infrastructuur inrichten.

Geschenkbonnen
De gemeenteraad gaf unaniem groen licht voor de aanpassing van het gemeentelijk reglement wat betreft de afgifte van geschenkbonnen dat dateert van 2015. Zo wordt de 5% voorziene tussenkomst definitief afgeschaft voor bonnen die vanaf 1 juli 2021 werden aangeboden. Tegelijk wordt de periode verlengd die de deelnemende handelaar heeft om de geschenkbonnen over te maken aan het gemeentebestuur. Op vraag van de adviesraad Lokale Economie wordt die periode opgetrokken van 3 maand naar 1 jaar.

Subsidies
Vijf plaatselijke socio-culturele verenigingen dreigen hun gemeentelijke subsidies te missen doordat de aanvragen te laat werden ingediend. Vandaar het voorstel om eenmalig die termijn te verlengen zodat de betrokken verenigingen zich alsnog in regel kunnen stellen. Op de oppositiebanken onthield VB zich bij de stemming en N-VA stemde tegen. 

Leopoldsburg gemeenteraad

26 juni 2024

 • Harley Davidson treffen van 26 tot 28 juli
 • Toelage voor de Diest voor Onthaalgezinnen.
 • Advies over het voorlopig vastgesteld Provinciaal ruimtelijke uitvoeringsplan Militaire Domeinen.
 • Voorlopige vaststelling gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan De Lido.
 • Riolerings- en wegenisproject Kanaalstraat en zijstraten.
 • Gemeente Leopoldsburg treedt toe tot de aankoopcentrale van de Hulpverleningszone West Limburg waardoor bij asbestcamaliteiten sneller kan worden gereageerd.
 • Samenwerkingsovereenkomst Digibank Allemaal Digitaal

5 juni 2024

 • Goedkeuring betaling jaarlijkse bijdrage Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst Lage Kempen (IOED)
 • Jaarrekening 203
 • Toekenning nominatieve subsidie nav 150 jarig bestaan Brandweer Leopoldsburg
 • Ontwikkeling en herbestemming van de oude B-Postsite

8 mei 2024

 • Aanvaarding schenkingen 2022-2024 (1ste kwartaal’ voor het museum Liberation Garden
 • Goedkeuring zaak der wegen en definitieve vaststelling van het rooilijnplan voor herinrichting  kruispunt Leopoldsburgsesteenweg – Craenenhoefweg
 • Bijdrage 2024 aan toerisme Limburg
 • Het verlenen van een recht van erfpacht aan vzw De Kring als beheerder van infrastructuur die ter beschikking gesteld wordt aan de Chiro Leopoldsburg
 • Leopoldsburg krijgt mooi duurzaamheidsrapport