Publicatiedatum

Auteur

Maarten Beke

Deel dit artikel

 • Goedkeuring betaling jaarlijkse bijdrage Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst Lage Kempen (IOED)
 • Jaarrekening 203
 • Toekenning nominatieve subsidie nav 150 jarig bestaan Brandweer Leopoldsburg
 • Ontwikkeling en herbestemming van de oude B-Postsite

Goedkeuring betaling jaarlijkse bijdrage Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst Lage Kempen (IOED)
Op de bestuursvergadering van 27 mei 2020 is afgesproken dat de verhoogde bijdrage van de gemeenten zou gevraagd worden vanaf 2021. 
De Vlaamse regering heeft een besparing van 6% doorgevoerd bij alle beleidsdomeinen, ook bij onroerend erfgoed.
Voor het IOED is dit 5520 euro subsidie minder die door de gemeenten op basis van inwonersaantal en oppervlakte bijbetaald worden.
Vandaar de jaarlijkse verhoging die ook bij de aanpassing van het meerjarenplan in december 2022 reeds werd doorgevoerd. In het exploitatiebudget van 2024 is een budget van 1900 euro voorzien.
Voor het jaar 2024 wordt een bijdrage van 1.872,13 euro voorzien.

Aangezien dit een werkingstoelage is, is een goedkeuring van de gemeenteraad vereist alvorens het factuur te kunnen uitbetalen.

Jaarrekening 203
De gemeente sluit de jaarrekening af met een positief resultaat van meer dan 1 miljoen euro
Er zijn 657 388 euro minder middelen gebruikt dan voorzien.  Daarnaast zijn er 350.535 euro extra inkomsten meer dan voorzien.  Dit levert een positieve jaarrekening op van 1.007.923 euro.  De autofinancieringsmarge stijgt met 383.691 euro en komt uit op 4.521.843.  De autofinancieringsmarge geeft aan op welke structurele wijze de bestaande leningslasten kunnen gedragen worden, en welke ruimte het gemeentebestuur heeft voor toekomstige investeringen.  Met 4,5 miljoen euro wil dit zeggen dat de gemeente financieel zeer gezond is en de nodige middelen heeft om ook toekomstige investeringen te dragen.

De schuld van de gemeente is de voorbije jaren ondanks de vele investeringen stevig gedaald en bedraagt vandaag per inwoner de helft van het Vlaams gemiddelde

Toekenning nominatieve subsidie nav 150 jarig bestaan Brandweer Leopoldsburg
Naar aanleiding van het 150 jarig bestaan van de Brandweer Leopoldsburg kent de gemeenteraad een subsidie toe van 750 euro.

Ontwikkeling en herbestemming van de oude B-Postsite
Het gemeentebestuur wil samen met de Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Tenhemelopneming de site tussen de Priester Poppelaan, de koningin Louisa-Marialaan, de Koning Leopold III laan en het Koning Albert I plein herontwikkelen.  Daartoe stellen ze een samenwerkingovereenkomst op. 

Leopoldsburg gemeenteraad

8 mei 2024

 • Aanvaarding schenkingen 2022-2024 (1ste kwartaal’ voor het museum Liberation Garden
 • Goedkeuring zaak der wegen en definitieve vaststelling van het rooilijnplan voor herinrichting  kruispunt Leopoldsburgsesteenweg – Craenenhoefweg
 • Bijdrage 2024 aan toerisme Limburg
 • Het verlenen van een recht van erfpacht aan vzw De Kring als beheerder van infrastructuur die ter beschikking gesteld wordt aan de Chiro Leopoldsburg
 • Leopoldsburg krijgt mooi duurzaamheidsrapport

3 april 2024

 • Systeem van klachtenbehandeling
 • Jaarrekeningen kerkfabrieken
 • Reglement ambulante handel
 • Energetische totaalrenovatie sporthal ’t Geleeg
 • Plaatsing van zonnepanelen op daken van openbare gebouwen en terreinen via de aankoopcentrale Vlaams Energiebedrijf (VEB)
 • Riolerings- en wegeniswerken Frankendijk
 • Preventieplan alcohol, drugs, gamen, roken en gokken

6 maart 2024

 • GAS OVAM als vaststeller voor zwerfvuil
 • Personeel
 • Subsidies
 • Ombudsdienst inschrijvingen Basisonderwijs en secundair onderwijs
 • Opheffing aanvullend verkeersreglement in verband met de laad- en loszones in de Stationsstraat, Nicolaylaan, Koningsstraat en Jacoletstraat
 • Nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenten Hechtel-Eksel en Leopoldsburg ivm de aanleg van het fietspad Bosland.
 • Financiering van de (ver)nieuwbouw van een zwembad door middel van krediet met technisch-financiële projectbegeleiding
 • Buitengewoon onderhoud en herstelling wegen
 • Aanpassing subsidieregelement voor jeugdverenigingen