29 maart 2023

Publicatiedatum

Auteur

Maarten Beke

Deel dit artikel

 • Deontologische code
 • Systeem van klachtenbehandeling
 • Toekennen van nominatieve subsidies
 • Werkingstoelage IGL
 • Kerkbestuur Onze Lieve Vrouw Maagd der Armen
 • De gemeentebelasting op commerciële vestigingen
 • POP-UP bar Liberation Garden
 • Tarieven inwoners en gidsen voor Liberation Garden
 • Aanvullend verkeersreglement in verband met het invoeren van enkelrichtingsverkeer in een gedeelte van de Koningin Leopold III-laan en inrichten van parkeerplaatsen, busparkeerplaatsen en mindervalidenparkeerplaatsen in de omgeving van Liberation Garden en het Cultuurcentrum

Deontologische code
De gemeenteraad heft een geactualiseerde versie van de deontologische code goedgekeurd.  Er is ook een deontologische commissie opgericht die moet waken over de deontologie van de raadsleden en bij klachten een onderzoek moet voeren.

Systeem van klachtenbehandeling
Minstens éénmaal per jaar wordt de gemeenteraad in kennis gesteld van de klachten die er het afgelopen jaar binnengekomen zijn.  In totaal zijn er 36 klachten binnengekomen.  Een derde van de klachten betreft mobiliteit en openbare werken (hinder bij werken ea).  Rond deze pijnpunten wordt er dan ook vaak actie ondernomen.  14 % van de klachten is niet ontvankelijk.  In vergelijking met een jaar eerder is het aantal klachten met 36 % gedaald.  Naast de klachten werden er ook 5 complimenten geregistreerd!

Toekennen van nominatieve subsidies
Er worden voor 902 426 euro subsidies voorzien.  

Werkingstoelage IGL
Voor de financiering van de statutaire pensioenen voor de intercommunale gehandicapten Limburg (IGL) wordt 4 347 euro vrijgemaakt.

Kerkbestuur Onze Lieve Vrouw Maagd der Armen
Er wordt 23 919,85 euro overgedragen van de investeringstoelage van 2022 naar 2023.  Daarnaast wordt er een bijkomende toelage voorzien van 9 080,15 euro.  In totaal is dit voor dit jaar een verhoging met 33 000 euro die voorzien wordt voor de schilderwerken.  De totale investeringstoelage bedraagt 223 000 euro.

De gemeentebelasting op commerciële vestigingen
De ambtshalve verhoging met 100 % bij niet-aangifte , onjuiste of onnauwkeurige aangifte wordt verminderd.  In de toekomst zal die verhoging 50 % betalen.

POP-UP bar Liberation Garden
Vanaf 6 mei 2023 gaat het nieuwe WO II-museum Liberation Garden open voor het grote publiek. Een hedendaags museum heeft nood aan een beperkte horecavoorziening zodat iedereen die er passeert er ook de mogelijkheid heeft om er iets te drinken.

Recent heeft de uitbater van het CCKaffee, Glen Joos, te kennen gegeven dat hij een tijdelijke pop-up bar willen ontwikkelen en uitbaten bij het museum.

Aangezien het een enorme meerwaarde is  om een (beperkte) horecavoorziening te hebben op de site, is het wenselijk om dit te gunnen aan de uitbater van het CCKaffee. Aangezien de opdracht in het recente verleden reeds twee maal zonder resultaat werd opengesteld stellen we voor om dit rechtstreeks toe te wijzen, zij het voor een beperkte periode en eenmalig. Voor een nieuwe uitbating zal de opdracht opnieuw opengesteld worden.   

Daarom wordt  een addendum toegevoegd aan het bestaande contract (voor de uitbating van CCKaffee), waarbij hij, mits duidelijke afspraken, de mogelijkheid krijgt om gedurende de periode van 13 mei tot en met eind september 2023 een pop-up bar in te richten en uit te baten op de voorzijde van de site van het chinees Paviljoen (de op daartoe bestemde ruimte). Na evaluatie en in wederzijds overleg kan dit uitgebreid worden met de maand oktober. 

De pop-upbar zal dagelijks geopend zijn van 10u tot 17u, behalve op maandag.

Tarieven inwoners en gidsen voor Liberation Garden
Op 1 juni 2022 werden door de gemeenteraad al heel wat tarieven vastgelegd voor het bezoek aan Liberation Garden.

We willen alle inwoners van Leopoldsburg de kans geven om aan een verlaagd tarief het museum te bezoeken. Zo geven we iedereen de kans om vanaf opening tot eind 2023 het museum te bezoeken aan 6 euro voor volwassenen en 3 euro voor kinderen/jongeren tussen 6 en 18 (via de Vriendenpas van het CC). Tot 6 jaar is de toegang gratis. Er volgt nog een communicatie.

Daarnaast hebben we tijdens de testperiode gemerkt dat er vele groepen gegidst willen worden in het museum zelf. Daarom moet ook deze  kostprijs  voor een gids (NL) die door de gemeente ter beschikking gesteld wordt aan een groep vastgelegd op 80 euro voor de eerste twee uur en 40 euro per bijkomend uur. De kostprijs voor een gids (anderstalig) die door de gemeente ter beschikking gesteld wordt aan een groep wordt vastgelegd op 90 euro voor de eerste twee uur en 45 euro per bijkomend uur.

Om de kostprijs voor scholen te drukken wordt 30 euro gevraagd voor een begeleid museumbezoek.  

Daarnaast komen er nog kortingstarieven voor initiatieven zoals de Museumpas, de Pluspas, Lerarenkaart, Knack-pas, Vrijetijdspas, European disabilitycard en eventuele kortingen voor combideals.

Al deze tarieven kan je terugvinden op www.liberationgarden.be

Aanvullend verkeersreglement in verband met het invoeren van enkelrichtingsverkeer in een gedeelte van de Koningin Leopold III-laan en inrichten van parkeerplaatsen, busparkeerplaatsen en mindervalidenparkeerplaatsen in de omgeving van Liberation Garden en het Cultuurcentrum
Om de verkeersveiligheid in en rond het cultuurcentrum en Liberation Garden te verhogen worden er momenteel werken uitgevoerd voor het museum en ter hoogte van het kruispunt met de Merkemlaan. Van zodra al deze werken zijn uitgevoerd, de nodige signalisatie en wegmarkeringen zijn aangebracht, zal het verkeer in de Koningin Louisa-Marialaan tussen de Merkemlaan en de Leopold II-laan terug in 2 richtingen worden opengesteld en wordt deze proefopstelling opgeheven.

Voor de bussen worden er 2 kiss&ride zones ingericht, één voor de oude post en één voor Liberation Garden. Er is route opgemaakt voor buschauffeurs die bij boekingen wordt overgemaakt aan de organisator.

Er worden 3 nieuwe voetgangersoversteekplaatsen voorzien: thv de oude post, in de Leopold II-laan thv de Belgische begraafplaats en in de Koningin Louisa-Marialaan thv de Kastanjedreef. Er worden 3 parkeerplaatsen voor mindervaliden voorzien aan de ingang van Liberation Garden.

Er wordt een éénrichtingsverkeer ingericht in het gedeelte tussen de Koningin Louisa-Marialaan en de Oude Post waarbij er 8 extra parkeerplaatsen worden voorzien aan de zijde van de creatieve ateliers voor de lesgevers en deelnemers van de vormingen en workshops, maar ook voor de ouders die hun kinderen afzetten en ophalen van de academie.

Leopoldsburg gemeenteraad

8 mei 2024

 • Aanvaarding schenkingen 2022-2024 (1ste kwartaal’ voor het museum Liberation Garden
 • Goedkeuring zaak der wegen en definitieve vaststelling van het rooilijnplan voor herinrichting  kruispunt Leopoldsburgsesteenweg – Craenenhoefweg
 • Bijdrage 2024 aan toerisme Limburg
 • Het verlenen van een recht van erfpacht aan vzw De Kring als beheerder van infrastructuur die ter beschikking gesteld wordt aan de Chiro Leopoldsburg
 • Leopoldsburg krijgt mooi duurzaamheidsrapport

3 april 2024

 • Systeem van klachtenbehandeling
 • Jaarrekeningen kerkfabrieken
 • Reglement ambulante handel
 • Energetische totaalrenovatie sporthal ’t Geleeg
 • Plaatsing van zonnepanelen op daken van openbare gebouwen en terreinen via de aankoopcentrale Vlaams Energiebedrijf (VEB)
 • Riolerings- en wegeniswerken Frankendijk
 • Preventieplan alcohol, drugs, gamen, roken en gokken

6 maart 2024

 • GAS OVAM als vaststeller voor zwerfvuil
 • Personeel
 • Subsidies
 • Ombudsdienst inschrijvingen Basisonderwijs en secundair onderwijs
 • Opheffing aanvullend verkeersreglement in verband met de laad- en loszones in de Stationsstraat, Nicolaylaan, Koningsstraat en Jacoletstraat
 • Nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenten Hechtel-Eksel en Leopoldsburg ivm de aanleg van het fietspad Bosland.
 • Financiering van de (ver)nieuwbouw van een zwembad door middel van krediet met technisch-financiële projectbegeleiding
 • Buitengewoon onderhoud en herstelling wegen
 • Aanpassing subsidieregelement voor jeugdverenigingen