Publicatiedatum

Auteur

Maarten Beke

Deel dit artikel

 • Financiën
 • Kerkbestuur Onze Lieve Vrouw Maagd der Armen
 • Klimaatbomen
 • Duurzaamheid en mobiliteit
 • Het inrichten van een enkelrichtingsstraat in de Heidestraat tussen de Korteweg en de Driesstraat
 • Aankoop van een kleine elektrische wagen
 • Renovatie dak gemeentelijk zwembad
 • Samenwerking met Kind & Taal verdergezet 
 • Opfrissing bibliotheek

Financiën
Voor de financiering van investeringen opgenomen in het meerjarenplan 2020-2025 wordt voorzien in de opname van leningen. Op basis van de huidige thesaurietoestand, de liquiditeitsprognose en de marktvooruitzichten is het aangewezen de voorziene leningen voor een bedrag van 2 miljoen euro op korte termijn op te nemen (met mogelijkheid tot opvragen van bijkomende kredieten voor maximaal 4.000.000 euro). 

Kerkbestuur Onze Lieve Vrouw Maagd der Armen
de gemeenteraad heeft het meerjarenplan 2020-2025 van het kerkbestuur Onze-Lieve-Vrouw Maagd der Armen gewijzigd.  In 2022 werd er een investeringstoelage toegekend van 33.000,00 euro. De werken zijn niet volledig kunnen doorgaan en daarom wordt er gevraagd om het resterende bedrag van 23.919,85 euro over te dragen naar 2023.  Daarnaast is er omwille van de prijsstijgingen een ontoereikend budget waardoor er bijkomend een investeringstoelage wordt bijgevraagd van 9.080,15 euro in 2023 want het totale bedrag dat nodig is, bedraagt 33.000,00 euro.

Klimaatbomen
Op dit moment neemt de gemeente al deel aan twee projecten omtrent klimaatbomen: enerzijds de jaarlijkse aanplant via het project 'Ruimte voor Bomen' en anderzijds het LSM-project. Nu lanceert de provincie als het ware een bovenliggend project inzake een doordacht bomenbeleid. De provincie financiert dit project en het behelst ondersteuning voor de gemeente op diverse aspecten zoals visieontwikkeling, vorming, modelbestekken, aanplantadvies e.d.

Duurzaamheid en mobiliteit
De gemeenteraad geeft delegatiebevoegdheid aan het College van Burgemeester en Schepenen voor het aanduiden van parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen

De afdeling Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) heeft een aanpak uitgewerkt met betrekking tot het uitrollen van de nodige laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen.  In Leopoldsburg worden er +/- 80 elektrische laadpalen voorzien waarvan een groot gedeelte op basis van het principe ‘Paal volgt wagen’ zal voorzien worden op het openbaar domein. Tussen de aanvraag en de plaatsing van de laadpaal is de doorlooptijd beperkt tot 6 maanden. Om deze doorlooptijd te halen wordt aan het gemeentebestuur gevraagd om binnen de 30 dagen het aanvullend verkeersreglement op te stellen voor het aanduiden van de parkeerplaatsen. Om dit mogelijk te maken werd aan de gemeenteraad gevraagd om aanvullende verkeersreglementen met betrekking tot het aanduiden van parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen te delegeren aan het college van burgemeester en schepenen.

Het inrichten van een enkelrichtingsstraat in de Heidestraat tussen de Korteweg en de Driesstraat
De buurt Heppen / Immert vraagt om de verkeersveiligheid voor fietsers in de Heidestraat/Groenstraat te verhogen.  Hier passeert veel schoolgaande jeugd alsook veel fietsers die naar de ontmoetingsplaatsen en sportfaciliteiten gaan. De werkgroep Immert Leeft en de schooldirectie van De Heppening hebben reeds in 2019 de vraag gesteld om de verkeersveiligheid te verhogen in de Heidestraat/Groenstraat. Aangezien de rioleringswerken nog heel wat jaren op zich laten wachten, zijn volgende werken te verantwoorden om uitgevoerd te worden:

Aanleggen van fietssuggestiestroken in de Groenstraat / Heidestraat – van de Middenlaan tot de Driesstraat
Invoeren van enkelrichtingsverkeer in het gedeelte van de Heidestraat vervat tussen de Driesstraat en de Korteweg.  Het verkeer moet zich verplaatsen komende van de Hamsesteenweg in de richting van de Driesstraat.  Het verkeer komende uit de richting van het buurthuis moet omrijden via de Driesstraat / Kruisstraat. Het enkelrichtingsverkeer is niet van toepassing voor fietsers. De ruimte die vrij komt door het invoeren van enkelrichtingsverkeer (1 rijvak) wordt met wegmarkeringen ingericht als fietspad.  Er wordt bij voorkeur aan beide zijden van de weg een enkelrichtingsfietspad aangelegd.  Indien dit niet mogelijk is omwille van de wegbreedte wordt een dubbelrichtingsfietspad aangelegd.
Het Ledbord ter hoogte van het buurthuis wordt hersteld
Er wordt trajectcontrole voorzien tussen de Driesstraat en de Zwarte Spechtstraat.
En zo maken we deze schoolroute ook weer een stukje verkeersveiliger.

Aankoop van een kleine elektrische wagen
Er wordt een voertuig aangekocht voor de medewerker die instaat voor het onderhoud van de gebouwen van zowel het Cultuurcentrum, buurthuis, jeugddienst als Liberation Garden om de verplaatsingen en het vervoer van materieel te vergemakkelijken.

Renovatie dak gemeentelijk zwembad
Het dak van het zwembad wordt hersteld om verdere schade te voorkomen. De raming van deze herstelling bedraagt €45 000.
De bestaande roofing blijft op het dak en blazen worden opengesneden en herstelt. Hierover zal een nieuwe roofing komen. 
Daarnaast worden er ook nieuwe hemelwaterafvoeren geplaats en worden de dakranden weer proper afgewerkt. 
Zo kan het zwembad weer een tijdje verder bestaan voor al de scholen, personeel en vrij-zwemmers die de weg nog steeds vinden naar “De Merel”.

Samenwerking met Kind & Taal verdergezet 
Kind & Taal is back in business. Het aanbod naar de gemeente wordt lichtjes gewijzigd. 

Kind & Taal zet zich vooral in op de warme transitie van baby naar kleuterschool en komt hierdoor tegemoet aan de vraag van onze scholen. 

Het reguliere aanbod van Vzw Kind & Taal bestaat uit:

 • Instapje 1 (leeftijd 1 tot 2 jaar; huisbezoeken)
 • Instapje 2 (leeftijd 2 tot 3 jaar; klasjes, huisbezoeken, groepsmomenten) Focus op warme transitie, op bezoek in de kleuterschool. 
 • Instapje 3 (leeftijd 3 tot 5 jaar; groepsbijeenkomsten ouders en kinderen)
 • 1 taalbad voor max. 15 kleuters tussen 3 en 6 jaar. 

Leopoldsburg heeft 20 gezinnen waar Kind en Taal actief zal zijn met instapje 1 en 2 en een taalbad voor kleuters. 

Opfrissing bibliotheek
Nu de binnenkant van de bibliotheek een nieuwe opfrissing heeft gekregen, is ook de buitenkant aan de beurt. Zo zal de gevel terug hersteld worden met nieuwe bepleistering waar nodig, het kitwerk dat overal loshangt zal worden verwijderd en wordt vernieuwd met kleurloos overschilderbaar polymeer. De crepi zal terug geschilderd worden met 2 lagen silicaatverf en de ramen en deuren worden terug opgefrist met een voedingsmiddel zodat de glans terugkomt.

De bibliotheek zal er terug mooi verzorgd en goed onderhouden uitzien.

Leopoldsburg gemeenteraad

3 april 2024

 • Systeem van klachtenbehandeling
 • Jaarrekeningen kerkfabrieken
 • Reglement ambulante handel
 • Energetische totaalrenovatie sporthal ’t Geleeg
 • Plaatsing van zonnepanelen op daken van openbare gebouwen en terreinen via de aankoopcentrale Vlaams Energiebedrijf (VEB)
 • Riolerings- en wegeniswerken Frankendijk
 • Preventieplan alcohol, drugs, gamen, roken en gokken

6 maart 2024

 • GAS OVAM als vaststeller voor zwerfvuil
 • Personeel
 • Subsidies
 • Ombudsdienst inschrijvingen Basisonderwijs en secundair onderwijs
 • Opheffing aanvullend verkeersreglement in verband met de laad- en loszones in de Stationsstraat, Nicolaylaan, Koningsstraat en Jacoletstraat
 • Nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenten Hechtel-Eksel en Leopoldsburg ivm de aanleg van het fietspad Bosland.
 • Financiering van de (ver)nieuwbouw van een zwembad door middel van krediet met technisch-financiële projectbegeleiding
 • Buitengewoon onderhoud en herstelling wegen
 • Aanpassing subsidieregelement voor jeugdverenigingen

7 februari 2024

 • De gemeente wil overgaan tot de aanwerving van een deskundige onderwijs, technisch beheerder gebouwen en ondersteuner mobiliteit alsook een jeugdwerker

 • Infoborden

 • Vastgoedinformatie via het vastgoedinformatieplatform

 • Premiereglement betreffende de ondersteuning van initiatieven van verenigingen van ondernemers ter versterking van de aantrekkingskracht van de handel in Leopoldsburg.

 • Riolerings- en wegeniswerken Frankendijk

 • Maakbib

 • Verlenging project Zorgzame Buurten