Nationaal Park Scheldevallei

Gepubliceerd

Deel dit standpunt

KLIK HIER voor alle artikelen rond dit thema
Reeds van in het begin was onze fractie hier tegen.
De redenen zijn velerlei.
In de eerste plaats en niet de minste omdat er wordt gevraagd om in te stappen waarvan niet alles reeds definitief gekend is. De samenwerkingsovereenkomst kan dus nog overruled worden door Vlaams beleid.
Vervolgens wou men ook doen geloven dat er aan het label ‘Nationaal Park’ geen rechtsgevolgen hangen. Aan de naam hangt uiteraard geen gevolg, maar voor de uitwerking van de masterplannen kan gebruik gemaakt worden van het bestaande instrumentarium. Hoe verklaar je anders dat de Raad van State heeft gesteld dat de mensen tot op perceel niveau op de hoogte moeten gebracht worden. Dat is uiteraard omdat er een impact is . 
Een Nationaal Park moet uiteindelijk ook uit minstens 10 000 ha bestaan. Men komt op dit ogenblik hier niet aan.
Als je weet dat er op termijn in die 10 000 ha ook minstens één gesloten natuurkern moet zijn van 3000 ha, dan kan dit niet anders dan die zal worden gezocht buiten de op heden bestaande natuurgebieden. Men poneert dat alles op basis van vrijwilligheid zal gebeuren, maar dat is uiteraard een belofte die men vanuit het Park niet kan maken, er zijn hogere niveaus die hierover kunnen beslissen)
75 % van die 10 000 ha moet minstens natuurbeheertype 3 of 4 zijn, met een voorkeur voor dit laatste, zijnde een natuurreservaat.
Kortom : het kan bijna niet anders dan dat er buiten de natuurgebieden naar grond wordt gezocht : landbouwgrond, privégrond , KMO-grond….
Destijds werd ook verklaard dat er geen gevolgen zouden zijn voor de Natura 2000 gebieden. Niets is minder waar gebleken : zie de vele moeilijkheden die er nu zijn voor bedrijven en landbouw door de stikstokproblematiek.
Natuurbeheertype 4 , natuurreservaat dus, dat heeft zijn gevolgen. De Veldmeersrunners mogen bv. nu al deels niet meer door de Kalkense Meersen (in principe mag ook een eenzame jogger niet joggen in type 4) . Delen zijn al afgesloten voor het publiek.
Wat de landbouw betreft moeten we ons geen illusies maken : er is geen visie en er is geen landbouw mogelijk in natuurbeheertype 3 en 4.
Hoe men als gemeente eventueel kan uitstappen : ook dat moet nog verder worden uitgewerkt in de Algemene Vergadering van het Nationaal Park. En dan is er nog de vraag : hoe zit het met de financiële engagementen? En betekent dit ook dat het grondgebied er uit gehaald wordt als een gemeente uitstapt?
Tenslotte, in Laarne en Kalken hebben we dat ‘label’ niet nodig. Men poneert dat dit het toerisme en de recreatie ten goede zal komen. Wensen we dan een overdruk in Laarne en Kalken , in het bijzonder in onze nu reeds bestaande natuurgebieden? Gegarandeerd zal bij een overdruk dit gebied worden afgesloten . Dan kunnen we als inwoner van Laarne en Kalken ook niet meer in bv. de Kalkense Meersen.
En zo kan men nog even doorgaan….
Gedurende het ganse proces hielden we, geargumenteerd, voet bij stuk .
We zijn dan ook zeer verheugd dat na de stemming bleek dat er NIET wordt ingestapt. 

Gerelateerde standpunten