Artikels met het label: "nationaalparklaarne"

Geen toetreding van Laarne tot het Nationale Park Scheldevallei

Na vele voorgaande vergaderingen werd op de gemeenteraad van 7 september jl. gestemd over het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst m.b.t. het Nationaal Park Scheldevallei.