Gepubliceerd

Deel dit standpunt

De E17 viaduct in Gentbrugge bereikt het einde van haar levensduur. Om deze te vervangen werden verschillende scenario’s uitgewerkt, niet alleen voor de brug, maar ook voor het verkeerssysteem in de Gentse regio.

Enkele van deze scenario's zijn zeer nadelig voor de inwoners van Laarne.

De gemeente en de inwoners werden hier pas heel laat bij betrokken.

 

Hierbij een uiteenzetting van de diverse scenario's, zoals onderzocht door onze secretaris, Patrick Joos :

 

1.1: nieuwe versie bestaande toestand

               A: langer viaduct dan nu, maar op zelfde locatie, R4 behoudt functie, opritten Laarne, Destelbergen en Melle blijven behouden

               B: ipv viaduct, tunnel vanaf huidig viaduct (Gentbrugge) tot UZ Gent; R4 wordt ingetunneld thv Laarne

1.2: R4 wordt verlegd naar tracé E17; geen toegangen meer tot R4 (want R4 verdwijnt tussen Merelbeke en Destelbergen), enkel toegang in Destelbergen, niet meer in Laarne en Melle

               A: verlengd viaduct

               B: ingetunneld

1.3: R4 wordt verlegd naar tracé E17; geen toegangen meer tot R4 (want R4 verdwijnt tussen Merelbeke en Destelbergen), enkel toegang in Destelbergen, niet meer in Laarne en Melle; verschil met scenario 1.2: R4 thv Merelbeke blijft behouden.

               A: verlengd viaduct

               B: ingetunneld

1.4: huidige situatie, maar geen mogelijkheid meer om rechtstreeks op E17 aan te sluiten, waardoor er een antenne komt tussen Gentbrugge en Zwijnaarde; voor Laarne weinig impact

              A: verlengd viaduct  

              B: ingetunneld

 

2.1: E17 op tracé R4 + tracé E17 wordt verlegd in zuidelijke richting in de Meerskant; R4 bovenop E17; geen E17 meer op huidig traject

              A: aansluiting op R4 in Laarne, Destelbergen en Melle blijft behouden, naar Gent rijden via Dendermondestwg of Brusselsestwg of via R4 – Ghelamco

              B: ingetunneld thv Laarne; Intunneling R4 beperkter dan E17 (die komt pas voorbij Ringvaart boven). R4 komt als boven net voor Melle (vanaf Laarne bekeken).                    Aansluiting nog steeds zoals in variant A

2.2: R4 wordt verlengd naar tracé E17, E17 tussen Renard en verkeerswisselaar verdwijnt, + tracé E17 wordt verlegd in zuidelijke richting in de Meerskant, geen mogelijkheid om op R4 te gaan in Laarne, want is er niet meer. Enkel via Destelbergen op R4,

              A: E17 op maaiveld (op tracé huidige R4) > serieus wat extra verkeer en geluid enz.

              B: E17 wordt ondertunneld op tracé R4, vanaf Beervelde zijn eerste afritten op E40: Wetteren of Sint-Denijs; geen afritten op E17 tussen Beervelde en                                    verkeerswisselaar Merelbeke.

2.3: R4 op tracé E17, E17 op R4

              A: E17 op maaiveldniveau, geen op- of afritten, antenne Merelbeke R4 blijft behouden

              B: E17 ingetunneld, antenne Merelbeke R4 blijft behouden

2.2 en 2.3 hebben eenzelfde impact op Laarne

 

3.1: E17 wordt gesplitst, enerzijds doorgaand verkeer via tunnel vanaf Schelde-Destelbergen tot De Pinte, dus zonder verkeerswillelaar voor Oostende of Brussel.

Dit verkeer neemt E17, die op tracé R4 komt te liggen. Dit betekent dat alle verkeer komende van Antwerpen en Kortrijk dat naar E40 wil, via Laarne moet passeren. R4 komt erboven te liggen. Toegang vanaf Laarne tot R4.

               A: E17 in tunnel, R4 erboven

               B: E17 en R4 ingetunneld (R4 iets kortere tunnel)

 

3.2: R4 op E17, voor wat betreft E17, die op tracé huidige R4 komt, geen wijzigingen tov 3.1

               A: deel van gesplitste E17 op maaiveldniveau thv Laarne, geen toegangen.

               B: E17 ingetunneld op oud tracé R4

 

3.3: idem 3.2 + antenne Merelbeke

               A: deel van gesplitste E17 op maaiveldniveau thv Laarne, geen toegangen.

               B: E17 ingetunneld op oud tracé R4

 

 

 

 

Conclusie:

Principe: E17 = Europese weg. Lokale wegen mogen daar niet rechtstreeks op aantakken

Dus, in de scenario’s waar de R4 verplaatst wordt op huidige tracé E17, is er geen aansluiting op hogere wegennet ter hoogte van Laarne of Melle meer mogelijk. In deze scenario’s blijft enkel Destelbergen (R4) of Beervelde (E17) over.

 

Tussen varianten 2 en 3 (binnen elk scenario): enige verschil is steeds de antenne richting Merelbeke > weinig impact op Laarne

Variant 4 in scenario 1: antenne richting Gentbrugge > weinig impact op Laarne

Impact op Laarne:

  • Verleggen E17 in Meerskant (scenario’s 2)
  • Waar en wanneer R4 E17 wordt, is er geen rechtstreekse toegang meer, behalve daar waar R4 boven E17 komt te liggen (scenario’s 2 en 3, waarbij in scenario’s 3 de E17 wordt gesplitst in doorgaand verkeer via tunnel en verkeer naar verkeerswisselaar Merelbeke via Laarne)

 

 

M.b.t. de tabel : 

Groen betekent (nagenoeg) geen impact.

Oranje: significante impact

Rood: zeer significante tot onaanvaardbare impact voor Laarne.

We hopen dat dit de inwoners kan inspireren bij de opmaak van hun "bezwaar".

 

 

 

 

 

Reeks 1

Reeks 2

Reeks 3

 

 

 

1. Rechtdoor

2. Rond

3. Gesplitst

 

 

 

Europese hoofdweg op huidig tracé E 17

Europese hoofdweg op huidig tracé R4

Europee hoofdweg deels op huidig tracé E 17 (doorgaand verkeer), deels op huidig tracé R4 (verkeer naar E40, richting Oostende of richting Brussel)

Mogelijkheid 1

 .1 ROND

Vlaamse hoofdweg op huidig tracé R4

Huidige situatie (muv Gent Centrum-UZ)

Zware bedreiging Meerskant

Bedreiging Meerskant

 

 

 

 

Sterk verhoogde emissie (fijn stof, polluenten, akoestisch) naar Laarne Centrum

Sterk verhoogde emissie (fijn stof, polluenten, akoestisch) naar Laarne Centrum

 

 

 

 

 

 

Mogelijkheid 2

.2 ROND

Vlaamse hoofdweg op huidig tracé E17

Geen afritten Laarne en Melle meer

Zware bedreiging Meerskant

Bedreiging Meerskant

 

 

 

 

Sterk verhoogde emissie (fijn stof, polluenten, akoestisch) naar Laarne Centrum

Sterk verhoogde emissie (fijn stof, polluenten, akoestisch) naar Laarne Centrum

 

 

 

 

Geen afritten Laarne en Melle meer

Geen afritten Laarne en Melle meer

 

 

 

 

 

 

Mogelijkheid 3

.3 INGEKLAPT

Vlaamse hoofdweg op huidig tracé E17 + antenne Merelbeke

Geen afritten Laarne en Melle meer

Zware bedreiging Meerskant

Bedreiging Meerskant

 

 

 

 

Sterk verhoogde emissie (fijn stof, polluenten, akoestisch) naar Laarne Centrum

Sterk verhoogde emissie (fijn stof, polluenten, akoestisch) naar Laarne Centrum

 

 

 

 

Geen afritten Laarne en Melle meer

Geen afritten Laarne en Melle meer

Mogelijkheid 4

.4 ROND + ANTENNE

Vlaamse hoofdweg op huidig tracé R4 + antenne centrum Gent

Huidige situatie (incl Gent Centrum en UZ)

 

 

 

 

Alle artikelen op onze website rond de viaduct E17/R4 lezen?  Klik hier

 

Meer info ook bij  Patrick Joos, secretaris cd&v Laarne

 Colmanstraat 40

9270 Laarne

 

0474 67 98 07

Gerelateerde standpunten