Kruispunt “ Zwarte Ring “ wordt rotonde met vrijliggende fietspaden.

Publicatiedatum

Auteur

Chelsea Nshuti

Deel dit artikel

In ons ambitieus meerjarenplan zijn heel wat acties opgenomen om te komen tot een verkeersveilig Lummen.

Een belangrijke actie is voorzien op het kruispunt van de Grote Baan (N29) met de Meldertsebaan en Blanklaarstraat(N725) dat al jaren gekend is als een gevaarlijk kruispunt. Door de specifieke ligging op provincie- en gemeentegrenzen kent dit dossier een complexe samenwerking tussen verschillende projectpartners. 

Planningsproces afgerond

Door een intensief traject wat de laatste maanden werd doorlopen en de wil en samenwerking van alle betrokken partners , ben ik tevreden dat het planningsproces is afgerond en we kunnen uitkijken naar de start van de werken.

In de plannen voor de vernieuwing worden de huidige verkeerslichten vervangen door een rotonde met vrijliggendefietspaden en oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers. Op de vier armen komen nieuwe bushavens. De N29 wordt vernieuwd tussen de Baanhuisstraat en de Violetstraat zodatdit project goed is voor in totaal 1,2 km nieuwe fietspaden.

Daarnaast worden ook nog in enkele zijstraten ( Baanhuisstraat ,Borgerstraat en Heuvelweg) gescheiden riolering voorzien , nutsvoorzieningen vernieuwd en de openbare verlichting omgezet naar een duurzame en energievriendelijke LED-verlichting. Uiteraard krijgen deze straten ook een nieuw wegdek.

Meer veiligheid en vlotte doorstroming

Met deze ingrepen willen wij de veiligheid van fietsers en voetgangers verbeteren. Dankzij vrijliggende fietspaden zijn fietsers fysiek gescheiden van het gemotoriseerd verkeer. Op de oversteekplaatsen kunnen ze in twee tijden oversteken. De voetgangersoversteekplaatsen worden dichtbij de bushavensvoorzien. 

Een rotonde in de plaats van een kruispunt moet op deze locatie voor een betere verkeersafwikkeling zorgen. Doordat de bussen niet meer op de rijweg stoppen, zal er bovendien minder oponthoud zijn voor het achterliggend doorgaand verkeer. 

Geraamde kostprijs : 3.948.170 euro

De gemeenteraad van 19 oktober verleende zijn goedkeuring aan het lastenboek voor deze werken. Via een openbare procedure zal nu een aannemer worden gezocht om deze omvangrijke werken uit te voeren. De raming van de werken bedraagt 3.948.170 euro (incl BTW).

Planning van de werken : tweede helft 2021

Om de rotonde en bushavens te kunnen aanleggen moet het openbaar domein verbreed worden. De gesprekken voor de verwerving van enkele stukken voortuinstroken werden recent opgestart. Het dossier voor de aanvraag van de omgevingsvergunning is intussen ook afgewerkt zodat in de loop van de volgende weken het openbaar onderzoek kan worden opgestart. Ten vroegste in de tweede helft van 2021 zullen de eerste werken kunnen starten.

Infomarkt

Met een infovergadering die hoogstwaarschijnlijk digitaal moet verlopen en een infomarkt worden de omliggende inwoners nog op de hoogte gebracht. Aan de hand van infopanelen komen de buurtbewoners dan te weten welke werken exact op het programma staan, welke hinder er bij komt te kijken en hoe de riolerings-, afkoppelings- en wegenwerken verlopen en belangrijk …. hoe het eindresultaat er gaat uitzien.

 

Nieuws

Week van de korte keten in Lummen: De kortste weg tussen boeren en burgers

Nieuwe jeugdlokalen KLJ Linkhout: werken gestart!

CD&V Lummen neemt deel aan Zwerfvuilactie 2024 van Straat.net