Kristof Van Gansen en Sara Weemaes als lijsttrekkersduo

Publicatiedatum

Auteur

Marijke Pante

Deel dit artikel

 

cd&v Sint-Niklaas gaat met het lijsttrekkersduo Kristof Van Gansen & Sara Weemaes en lijstduwer Jos De Meyer naar gemeenteraadsverkiezingen

Na de beslissing van Lore Baeten om een stap opzij te zetten als lijsttrekker, verkoos de lokale partijraad Kristof Van Gansen en Sara Weemaes als lijsttrekkersduo voor de gemeenteraadsverkiezingen in Sint-Niklaas op 13 oktober 2024. Beiden zijn gepokt en gemazeld in het lokale verenigingsleven en hebben een jarenlange ervaring binnen de lokale en nationale politiek. 

 Jos De Meyer duwt de lijst opnieuw met zijn visie, ervaring en daadkracht … en met nog veel goesting!

 Hun missie samen met hun hele partij is duidelijk: inzetten op een politiek waar samenwerking centraal staat.

 

Kristof Van Gansen en Sara Weemaes als lijstrekkersduo

 Lieve Van Daele, lokaal voorzitter: “De lokale partijraad van 23 november 2023 keurde Kristof Van Gansen en Sara Weemaes als lijsttrekkersduo voor de Sint-Niklase gemeenteraadsverkiezingen goed. Als uittredend gemeenteraadslid staat Kristof op de eerste plaats en Sara als voorzitter van cd&v-vrouwen Vrouw & Maatschappij op twee. Maar laat het duidelijk zijn: het duo treedt gezamenlijk op als tandem, samen met alle kandidaten.”

 “Eerder werd Jos De Meyer unaniem verkozen om de lijst te duwen met al zijn ervaring en expertise.”

 Kristof Van Gansen: “Eigenlijk is dit een heel natuurlijke manier van werken voor ons: zowel Sara als ik zijn geboren en getogen in het verenigingsleven en het jeugdwerk. Alles wat wij ooit gedaan hebben in ons leven, is als team samenwerken. Wij kennen zelf niets anders.”

 “In de gemeenteraad zie en voel je dat Sint-Niklaas minder bruist dan andere centrumsteden. Vele horecazaken verdwijnen, en daarmee ook een deel van onze lokale identiteit. Het afschaffen van de jeugdraad was een vergissing en het Apostelplein, het vroegere kloppende hart van de scholieren, wordt steeds stiller. Van een jongerenplein is er momenteel geen sprake, maar de ingrediënten zijn er nochtans in deze scholenstad.

De bebossing kan sneller gaan in de bestaande bosgebieden op het gewestplan: Puitvoet, omgeving De Ster en Puivelde.

Ook op vlak van cultuur kunnen we nog grote stappen voorwaarts zetten.”

 “Voor cd&v is er nood aan een fris en sympathiek beleid. cd&v wil drie zaken: samenwerken, samenwerken en samenwerken. Ongeacht achtergrond, leeftijd, expertise of wijk. De bevolking snakt hiernaar. En wij geven alvast het goede voorbeeld”.

 Sara Weemaes: “Naast het zeer complementair zijn van de verschillende domeinen waarin Kristof en ik ervaring hebben, is er ook veel dat ons bindt: we gaan beiden voor een verbindende samenleving en partij. Het geeft enorm veel energie om met die drive onze cd&v ploeg vooruit te trekken en ieders talenten daar een plaats in te geven. Met één gezamenlijk doel: een zorgzaam, veilig en bruisend Sint-Niklaas waarin iedereen zich gehoord en betrokken voelt.”

 Met al die diversiteit die onze stad rijk is, heeft ze nu meer dan ooit nood aan een beleid dat mensen dichterbij elkaar brengt en misvattingen doorprikt. Sara:” Mensen hebben het gevoel dat politiek te ver van hen af staat, nochtans leerden uitstapjes met onze oranje caravan ons dat we de bevolking niet mogen onderschatten. Zij weten goed wat er beter kan en waar de knelpunten zitten in onze stad en ze praten zeer open over hun eigen gevoeligheden. Zo is er in onze wijken nog teveel armoede, eenzaamheid… het gevoel van er alleen voor te staan of niet voldoende betrokken te worden. Als cd&v willen we dat mensen beseffen dat ze ertoe doen en dat ze kunnen bijdragen aan een Sint-Niklaas waar ieder zich thuis en gerespecteerd voelt.

 Met Kristof en mezelf als duo lijsttrekkers en Jos De Meyer als lijstduwer, zeggen we niet alleen dat we voor verjonging, vernieuwing en ervaring gaan: we doen het ook echt!

 Jos De Meyer duwt de lijst opnieuw met visie, ervaring, daadkracht … en met nog veel goesting!

 “Met veel goesting en overtuiging zal ik opnieuw onze lijst duwen,” aldus fractieleider Jos De Meyer, “Ik wil mijn engagement voor de mensen, een betere stad en deelgemeenten, verderzetten”.

“Onze lijst zal een bonte verzameling zijn van jonge mensen, nieuwkomers en ervaren krachten. Echte vooruitgang creëer je door over generaties heen samen te werken.”

 Jos De Meyer is “voltijds” gemeenteraadslid. In de wandelgangen van het stadhuis wordt hij weleens de negende schepen genoemd omwille van zijn inzet en dossierkennis. 

 “We moeten zorgzamer omgaan met de stadsfinanciën (de centen van alle mensen).

Grote projecten moeten geen prestigeprojecten worden. Aandacht voor de echte noden van de mensen zoals betaalbaar leven en wonen verdienen meer aandacht.”

“Veiligheid op straat en thuis is ook een prioriteit voor mij. Een zichtbare een aanspreekbare wijkagent is hiervoor belangrijk. 

Maar ook een goed voetpadenplan voor de ganse stad mag niet ontbreken. Acht- en tachtigjarigen moeten veilig kunnen op stap gaan in onze dorpen en stad. 

Ik pleit ook voor meer respect voor onze tradities: verenigingen, buurtcomités, wijkkermissen, warme plekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, moeten we sterker aanmoedigen en ook financieel beter ondersteunen. Ze zijn het beste recept tegen vereenzaming en verzuring en ze geven de mens een gevoel van veiligheid en erbij horen.

 Nog plaats voor mensen met een engagement

 Alle andere plaatsen op de lijst worden pas tegen de zomer vastgelegd. Ondertussen finaliseert cd&v Sint-Niklaas haar verkiezingsprogramma waar er ruimte is voor inwoners om mee te schrijven en zich te engageren voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Iedereen die interesse heeft, kan Kristof,  Sara, Jos of één van de bestuursleden aanspreken, ook via sociale media. Al is het maar voor een koffie en een babbel.

 

 Wie is wie?

 Kristof Van Gansen is samen met Eline en papa van twee jonge kindjes: Louis (8 maanden) en Renée (2,5 jaar) die een beetje extra zorg nodig heeft. Kristof was jarenlang (groeps)leider in scouts Sint-Kristoffel, secretaris van de stedelijke jeugdraad en voorzitter van Jong cd&v Sint-Niklaas. Hij startte zijn politieke carrière in 2010 op het partijhoofdkantoor van cd&v. Afgelopen vijf jaar was hij gemeenteraadslid waar hij thema’s als klimaat, jeugd, cultuur en economie aankaartte.

Hij was assistent aan de KU Leuven voor milieuthema’s. Vandaag is hij beleidsmedeweker van de algemeen directeur van Odisee hogeschool.

 

Sara Weemaes geboren en getogen Sint-Niklazenaar, maar met haar diverse roots heeft ze een open en ruime blik op de wereld en vooral op onze stad. Jarenlang voorzitster van een jeugdcentrum en zowel vrijwillig als professioneel actief in het jeugdwerk in Sint-Niklaas. Ze waardeerde wijken mee op met de betrokkenheid van buurtbewoners en kreeg helder zicht op waar mensen van wakker liggen en hoe ze zelf mee kunnen bouwen aan een gezondere stad. Ze coachte en ondersteunde jongeren en jeugdverenigingen. Een hart voor kinderen en jongeren dus, maar ook voor vrouwen. Als voorzitster van de vrouwenbeweging van cd&v streefde ze de voorbije jaren met haar dames naar een zorgzamer Sint-Niklaas. Professioneel is ze procesbegeleider bij Integratie en Inburgering Antwerpen, waar ze werkt aan een inclusievere samenleving. Ervaringen die ze zeer graag verder mee inzet in onze stad.

 

Jos De Meyer, boerenzoon, jongste van acht kinderen, vader van vier kinderen en trotse opa van acht kleinkinderen, jurist van opleiding, was nationaal leider KLJ, achtereenvolgens directeur Biotechnische Broederschool en Vlaams parlementslid. Hij maakt ook reeds vijfendertig jaar deel uit van de gemeenteraad en was ruim twaalf jaar schepen.

Nieuws

JONGCD&V Sint-Niklaas ijvert voor brochure en website voor jeugdtoerisme

“Gevraagd: een website en brochure voor jeugdtoerisme in onze stad”
Op de foto: Dennis De Poorter en Delphine Croons van JONGCD&V Sint-Niklaas en Marc Peeters van de commissie toerisme.
Zij vragen een jeugdtoerisme brochure van de stad om bezoekers wegwijs te maken in onze stad en tegelijkertijd de connectie te leggen met lokale winkels en horeca. Het zou leuk zijn om al een folder te hebben tegen de zomer, zowel offline als online.

"Laat De Klavers weer herleven"

Vlnr Jos De Meyer, Delphine Croons, Julien Ghesquière
In Belsele ligt een mooi grasterrein achter sporthal De Klavers, maar het is er momenteel wel erg rustig. Lokale sport- en jeugdverenigingen vinden dat dit beter kan en gingen naar het stadsbestuur.

 

Een skatepark werd gepland op het terrein maar ook weer afgevoerd, er is immers geen draagvlak voor en elders in de stad zijn er betere plaatsen daarvoor.

 

De volleybalclub stelde voor om er 2 beachvolleybalvelden aan te leggen, zodat de leden niet hoeven uit te wijken naar andere gemeentes. Een dergelijk veld kan ook gebruikt worden door andere verenigingen.

 

De petanqueclub, bij monde van voorzitter Marc Peeters, pleit dan weer voor een omheining op hun bestaande terrein. Vandalen houden er immers regelmatig lelijk huis. 

Seniorenadviesraad overhandigt memorandum aan stadsbestuur: “Hopen dat politiek rekening houdt met bekommernissen van senioren”

Aangezien het dit jaar verkiezingen zijn, stellen ook de adviesraden in de stad hun memoranda op. Voor de afgelopen gemeenteraad kwam de Stedelijke Seniorenadviesraad hun verwachtingen voorstellen. Voorzitter Marc De Cock kwam het document persoonlijk overhandigen.

In het document vinden we de bekommernissen en verwachtingen van de steeds groeiende groep senioren.

“Het memorandum werd opgesteld op basis van een ruime bevraging bij de senioren”, geeft voorzitter Marc De Cock mee. “We hebben gepeild naar de verwachtingen van onze senioren op de donderdagse markt en hebben de vragenlijst ook ruim verspreid via de seniorenverenigingen en de dienstencentra. Alle senioren konden de vragenlijst ook online invullen.”