"Laat De Klavers weer herleven"

Publicatiedatum

Auteur

Marijke Pante

Deel dit artikel

Vlnr Jos De Meyer, Delphine Croons, Julien Ghesquière
In Belsele ligt een mooi grasterrein achter sporthal De Klavers, maar het is er momenteel wel erg rustig. Lokale sport- en jeugdverenigingen vinden dat dit beter kan en gingen naar het stadsbestuur.

 

Een skatepark werd gepland op het terrein maar ook weer afgevoerd, er is immers geen draagvlak voor en elders in de stad zijn er betere plaatsen daarvoor.

 

De volleybalclub stelde voor om er 2 beachvolleybalvelden aan te leggen, zodat de leden niet hoeven uit te wijken naar andere gemeentes. Een dergelijk veld kan ook gebruikt worden door andere verenigingen.

 

De petanqueclub, bij monde van voorzitter Marc Peeters, pleit dan weer voor een omheining op hun bestaande terrein. Vandalen houden er immers regelmatig lelijk huis. 

Jeugdvereniging KLJ kwam dan ook nog met een opmerking. Een stuk van het grasveld zouden ze graag behouden zoals het is. Voor vendelzwaaiers en wimpeliers heb je immers ruimte nodig, weet Delphine Croons.

 

“Ten slotte zijn er ook heel wat jonge gezinnen die hier in de buurt wonen. Zij zijn al lang vragende partij zijn om een speeltuin in Belsele aan te leggen. Het terrein achter De Klavers is hier uitstekende locatie voor”, vindt opa Johan De Tender, die er regelmatig met zijn kleinkinderen vertoeft. “Maar je kan je niet voorstellen wat ik hier allemaal aantref wanneer ik hier mijn kleinkinderen wil laten spelen.”

 

De Belseelse gemeenteraadsleden Julien Ghesquière en Jos De Meyer beloofden alvast om de belangen van de Belseelse verenigingen op tafel te leggen bij het stadsbestuur.

Nieuws

Seniorenadviesraad overhandigt memorandum aan stadsbestuur: “Hopen dat politiek rekening houdt met bekommernissen van senioren”

Aangezien het dit jaar verkiezingen zijn, stellen ook de adviesraden in de stad hun memoranda op. Voor de afgelopen gemeenteraad kwam de Stedelijke Seniorenadviesraad hun verwachtingen voorstellen. Voorzitter Marc De Cock kwam het document persoonlijk overhandigen.

In het document vinden we de bekommernissen en verwachtingen van de steeds groeiende groep senioren.

“Het memorandum werd opgesteld op basis van een ruime bevraging bij de senioren”, geeft voorzitter Marc De Cock mee. “We hebben gepeild naar de verwachtingen van onze senioren op de donderdagse markt en hebben de vragenlijst ook ruim verspreid via de seniorenverenigingen en de dienstencentra. Alle senioren konden de vragenlijst ook online invullen.”

 

Sint-Niklase kandidaten bij de bovenlokale verkiezingen

Afgelopen weekend gaf de provinciale partijraad van cd&v Oost-Vlaanderen de goedkeuring aan de kandidatenlijsten. Dit voor de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen op 9 juni 2024.
Hierin zijn er drie kandidaten van cd&v Sint-Niklaas. Namelijk: Saloua El Moussaoui (Opvolger 3 federale lijst), Sara Weemaes (Opvolger 5 Europese lijst) en Kristof Van Gansen (Plaats 19 Vlaamse lijst).

Petitie nieuw vervoersplan Nieuwkerken-Waas

Situatie: vanaf 6 januari 2024 wijzigde het bustraject, en dit bepaald door De Lijn in samenwerking met de lokale besturen.

Sindsdien is er in Nieuwkerken-Waas geen busvervoer meer tussen Bushalte Ster (82) en Meesterstraat (vroegere lijn 3 en 4), waardoor busreizigers zich op dit traject bijna 1 km verder moeten verplaatsen alvorens een bus te kunnen nemen naar Sint-Niklaas of omliggende gemeentes. Of ze moeten zich via digitale weg behelpen (Hoppinpunt, Flexbus). Wat ook weer een hoge drempel heeft en niet voor iedereen een haalbare manier is om verplaatsing te organiseren.

De bus moet zich ook draaien in Wallenhof: wat de veiligheid ter plaatse weer niet ten goede komt.

Alle inwoners van Nieuwkerken, met de eerder kwetsbare bewoners, zijn het slachtoffer van deze nieuwe regeling of het ontbreken daarvan.

Actie: met deze petitie willen we het stadsbestuur en De Lijn wakker schudden voor de gevolgen van hun beslissing, zodat ze hopelijk dit grote probleem herbekijken en aanpassen. Daar hebben we jou, je stem en (mogelijke) suggesties voor nodig.

Alvast hartelijk dank voor het massaal tekenen van deze petitie!