De Kempen.... niet aan de rand, maar in de spotlights!

Publicatiedatum

Auteur

Stein Voet

Deel dit artikel

 

De Kempen is niet het kneusje van onze provincie. Integendeel! Binnen de Kempen schuilt een enorme potentie. Deze burgemeesters staan met de voeten in het lokale werkveld. De bekommernissen en uitdagingen voor onze streek verdienen een deftige stem in Brussel. Tine, Gilles en Mien willen werken aan een toekomst waarin de Kempen bloeit en waarin al onze inwoners de kans krijgen om te werken, te genieten en veilig samen te wonen.

Mien Van Olmen, burgemeester van Herentals

Als een stem uit Herentals en als een stem voor de toekomst van onze landbouw, onze gezondheid én ons milieu stel ik me op 9 juni kandidaat voor de Vlaamse verkiezingen. De tijden zijn turbulent. Er zijn uitdagingen op het vlak van klimaatverandering en duurzaamheid. Het is daarom cruciaal om werk te maken van een sterk landbouwbeleid dat iédere landbouwer ook een toekomst garandeert op langere termijn. Met mijn roots binnen de landbouw heb ik veerkracht en toewijding van thuis uit meegekregen, maar ik zie ook landbouwers worstelen onder druk van veranderende markten en verstrengde regelgeving.  De landbouw heeft perspectief nodig. Dit wil ik hen bieden.

 

Perspectief voor de landbouw(er)

Ik sta klaar om de stem te zijn voor onze boeren en de ganse landbouwsector. Ik geloof in een toekomst waarin zij kunnen floreren, gesteund door een beleid dat hun belangen beschermt en hen beloont voor hun duurzame praktijken. Ik geloof in een toekomst waarin we trots kunnen zijn op de kwaliteit en de diversiteit van onze lokale voedselproductie én waarin we samen de toekomst voor de komende generaties landbouwers vrijwaren.

 

Gezond leven in de Kempen

Mijn betrokkenheid gaat verder dan enkel landbouw. Als burgemeester werk ik nauw samen met lokale belanghebbenden om onze lucht- en waterkwaliteit te verbeteren. Ik wil me hier graag op een hoger niveau voor inzetten om ervoor te zorgen dat onze kinderen en kleinkinderen kunnen opgroeien in een gezonde en leefbare omgeving. Op het Vlaamse niveau kan ik de vinger aan de pols houden in het beleid rond deze cruciale kwesties.

 

 

 

 

Tine Gielis, burgemeester van Laakdal

 

Als burgemeester uit de uithoek van onze provincie behartig ik reeds 18 jaar de belangen van onze inwoners. Die jarenlange ervaring heeft me vaak doen inzien dat de lokale uitdagingen en bekommernissen niet beperkt blijven tot de gemeentegrenzen. Bovenlokale beslissingen hebben vaak een gigantische impact op de kleinere gemeenten. Als burgemeester merk ik dat het bovenlokale niveau de feeling met de lokale werking uit het oog heeft verloren.

 

Als burgemeester en kandidaat op de federale lijst wil ik mij inzetten voor een betere samenwerking tussen het lokale en bovenlokale niveau.  Wanneer beide niveaus luisteren naar elkaar komen we tot échte oplossingen op maat van onze lokale besturen en haar inwoners.

 

Op het vlak van veiligheid staan we voor grootse uitdagingen. Of het nu in grote steden of kleinere gemeentes is, politie en brandweer zijn essentieel in onze omgeving. Het is van cruciaal belang dat zij over de nodige middelen beschikken om onze veiligheid te garanderen. Daarom ijver ik er voor dat de middelen correct verdeeld worden.

 

Voorts wil ik met mijn engagement stappen zetten in een betere basisbereikbaarheid. België beschikt over een uitgebreid sporennet, maar we moeten erkennen dat nog te veel pendelaars gedwongen zijn tot Koning Auto. De tijd is meer dan rijp om werk te maken van serieuze investeringen om tot een efficiënter openbaar vervoer te komen. Een openbaar vervoer dat voldoet aan de behoeften van al onze inwoners, ongeacht hun woonplaats.

 

 

 

 

 

Gilles Bultinck, burgemeester van Vosselaar

 

Me inzetten voor én met de lokale gemeenschap is mijn drijfveer om aan politiek te doen. Volgende generaties volop kansen geven op een aangename leefomgeving is mijn doel. Mijn partij geeft me de kans om dit de komende jaren ook op het bovenlokale niveau te kunnen doen.

Een van mijn belangrijkste speerpunten is het welzijn van onze jeugd.  Zij vormen onze toekomst en het is essentieel dat zij zich in hun eigen buurt kunnen ontspannen en elkaar kunnen ontmoeten. Daarom wil ik blijven ijveren voor middelen die zuurstof geven om te investeren in lokaal jeugdwerk. Een bloeiend jeugdwerk creëert niet alleen kansen voor de jeugd, maar werkt ook gemeenschapsversterkend.

Daarnaast wil ik op de barricade staan voor de vele Kempische mobiliteitsdossiers. De voorbije jaren werden die te vaak op de lange baan geschoven. Het proces tussen plan en product moet sneller verlopen. Als vertegenwoordiger van onze streek wil ik ervoor zorgen dat beslissingen over ons wegennet niet langer boven de hoofden van onze lokale besturen en stakeholders worden genomen. Ik wil actief meewerken aan een bovenlokale visie rond de Kempense snelwegen.

Een ander aspect is het openbaar vervoer. Het is de taak van de politiek om van het openbaar vervoer een betrouwbaar én betaalbaar alternatief te maken voor de pendelaar. Daarom wil ik investeren in het aantrekkelijker en efficiënter maken van onze bussen en een betere samenwerking tussen De Lijn en de NMBS, zodat meer mensen de overstap durven te maken naar duurzamere mobiliteit.

 

Nieuws

Samen met u!

Betrokken. Betrouwbaar. Bekwaam. Dat is al ruim twintig jaar mijn motto als parlementslid. Noem me gerust een sociaal geëngageerde volksvertegenwoordiger. Ik ben fier dat ik veel zaken kon realiseren: hogere uitkeringen en pensioenen, rouwverlof, mantelzorgverlof, gelijke kansen voor iedereen,... En dat wil ik met uw steun en stem graag verder doen. Over thema’s die er echt toe doen. Uw Werk, Uw Welzijn, Uw Inkomen. Ik doe dat met een recept waarin ik geloof: goed naar U luisteren, hard werken, en vooral doen. Zoals U van mij verwacht.

Gezonde mix op op Antwerpse cd&v-lijsten

De provinciale partijraad van CD&V Antwerpen heeft de volledige lijsten voor de verkiezingen van 9 juni goedgekeurd. “Zowel voor de Kamer als het Vlaams Parlement kunnen we rekenen op een gezonde mix van ervaren krachten en jong geweld”, aldus provinciaal voorzitter Stijn Coenen.