Investeren in mentaal welzijn van onze jongeren

Publicatiedatum

Auteur

Pieter D'hauwer

Deel dit artikel

Trots kondigen burgemeester Leen Dierck, schepenen Lien Verwaeren en Nele Cleemput aan dat er in 2024 een OverKop-huis zal worden geopend in onze stad, dankzij de extra budgetten die Vlaams minister van Welzijn en Gezin Hilde Crevits vrijmaakt. Daarnaast ondertekende we ook een convenant met vzw Tejo en werd de vzw een subsidie toegekend om hun werking te ondersteunen. Twee belangrijke maatregelen waarmee we investeren in het mentaal welzijn van onze jongeren en kinderen.

OverKop-huis

Een OverKop-huis is een ontmoetingsplek waar jongeren tot 25 jaar binnen buiten lopen en waar allerlei leuke activiteiten (vrijetijdsaanbod) worden georganiseerd. Het is een veilige plek waar jonge mensen een luisterend oor vinden en waar problemen op een laagdrempelige manier bespreekbaar worden.

In 2024 zal een OverKop-huis in Dendermonde worden geopend. Hiervoor ontvangt de stad jaarlijks een subsidie van 95.000 euro. Het OverKop-huis zal boven de jeugddienst, Sas 34, te vinden zijn. Door de werking uit te bouwen in het centrum van Dendermonde, dicht bij de schalen en plekken waar jongeren op dit moment al samenkomen, willen we de drempel om binnen te springen bij OverKop Dendermonde zo klein mogelijk maken.

Vzw TEJO

TEJO biedt in Dendermonde laagdrempelige, therapeutische hulpverlening aan jongeren tussen 10 en 20 jaar, kortdurend, onmiddellijk, anoniem, en gratis. De dienstverlening gebeurt door professionele therapeuten op vrijwillige basis. De therapie heeft als hoofddoelstelling de jongeren te deblokkeren en hen opnieuw in hun kracht te zetten. TEJO biedt jongeren een ‘pedagogische plek’ waar er in alle rust naar hen geluisterd wordt.

Stad Dendermonde gaat een samenwerking met vzw Tejo in Dendermonde. Hiervoor werd een convenant opgemaakt en ondertekend. Aan deze samenwerking wordt een subsidie gekoppeld waarmee de werking van vzw Tejo financieel ondersteunen.

Nieuws uit Dendermonde

Team Leen voor iedereen!

Cd&v Dendermonde stelt haar volledige lijst van 35 kandidaten voor in functie van de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2024 en trapt haar voorstellingscampagne ‘Team Leen voor iedereen!’ op gang.

Met deze 5 is Dendermondse cd&v-lijst compleet!

Cd&v Dendermonde stelt 5 (nieuwe) kandidaten voor die zullen meedoen bij de gemeenteraadsverkiezingen van 13 oktober 2024. Tegelijk kondigt cd&v aan dat de partij een volledige lijst van 35 kandidaten kan voorleggen, waarvan maar liefst 20 volledig nieuwe, beloftevolle kandidaten. Naast ons ervaren team van cd&v-mandatarissen is onze lijst versterkt met nieuwe mensen én met mensen die achter de schermen al bergen werk hebben verzet. Een mix van ervaring, vernieuwing, van alle leeftijden en deelgemeenten, met 1 oranje draad: elk van hen beschikt over de capaciteiten om de stad te besturen!

Cd&v Dendermonde stelt lichting van 4 nieuwe kandidaten voor

Cd&v Dendermonde stelt nog eens een groep van 4 nieuwe kandidaten voor in functie van de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2024. De teller staat op 18 nieuwe gezichten op een totaal van 35 kandidaten in het team van burgemeester en cd&v-lijsttrekker Leen Dierick.