In memoriam Peter Bellens

Publicatiedatum

Auteur

Polien Willems

Deel dit artikel

In de nacht van 20 op 21 december hield een hart op met kloppen.

Met heel veel droefheid en enorme verslagenheid neemt CD&V-Herentals afscheid van Peter Bellens, 56 jaar, liefhebbende echtgenoot en papa van vier schitterende dochters.

Het is bijzonder moeilijk om de verdiensten en verwezenlijkingen van Peter kort te schetsen. Wat hij verwezenlijkte voor onze afdeling, onze hele partij, voor Herentals én de hele Kempen kunnen we eigenlijk niet samenvatten. In alles wat hij ondernam bleek evenveel passie en engagement.

Peters politieke engagement begon bij de toenmalige CVP-jongeren. Einde jaren 1980 organiseerde hij als nationaal secretaris in het auditorium van de Voorzienigheid een nationaal jongerencongres. Hij was er fier op dat hij dit congres én speciale spreker Leo Tindemans naar zijn geboortestad haalde. In diezelfde periode organiseerde hij Europese uitwisselingen met andere christendemocraten. Ook die haalde hij naar Herentals, en Jean-Luc Dehaene was eregast bij dat internationale symposium.

Het netwerk dat Peter gaandeweg uitbouwde was enorm. Het was niet meer dan logisch dat hij het in het begin van de jaren 2000 tot provinciaal CD&V-voorzitter schopte. Onbaatzuchtig, en vaak ten koste van de tijd met zijn gezin dat hem zo dierbaar was,

trok hij van afdeling naar afdeling en hield zo de vinger aan de pols van wat er lokaal bij alle mandatarissen én partijleden speelde. Hij maakte er een erezaak van die stem in Brussel te verkondigen, zelfs als dat in de Wetstraat 89 in slechte aarde viel.

Want ook dat was Peter: iemand die met zijn voeten in het veld stond en zijn ogen en oren, zijn hart en ziel opende voor wat er bij de basis gebeurde. Hij koppelde een enorme gedrevenheid aan een heel kritische blik. Hij combineerde een scherp tactisch én strategisch politiek inzicht aan een diepgewortelde inzet voor al wie het wat minder had in onze samenleving. En daardoor kon hij veel realiseren. Heel veel.

In 2011 volgde hij Ludo Helsen op als gedeputeerde bij de provincie. Na André Vleugels in de jaren 1980 kreeg Herentals opnieuw een député. En wat voor een: hij reisde de hele provincie af, en als Kempenknokker verdedigde hij de belangen van onze streek én van onze stad in het provinciehuis. Dat werd ook duidelijk geapprecieerd door de kiezer, die hem met een bijzonder hoge score beloonde tijdens de provincieraadsverkiezingen van 2018.

Het was dan ook een bittere pil om slikken voor Peter dat hij zijn provinciaal mandaat binnen de deputatie niet kon verderzetten in 2019. Het betekende een verlies voor de provincie, maar een enorme aanwinst voor Herentals. Als schepen met zowat alle bevoegdheden op vlak van welzijn, gezondheid en sociale zaken én als voorzitter van het Bijzonder Comité van het OCMW ontpopte hij zich tot het alomtegenwoordige sociale gezicht én sociale hart van het schepencollege.

Als schepen kwam hij terug thuis in Herentals. En hij zette zich meteen in voor al wie het moeilijker heeft in onze stad. Peter werd alom gewaardeerd: in het schepencollege als voorvechter van zijn sociale departement en als ervaren sterkhouder van het hele college; in de gemeenteraad omdat hij steeds elke vraag - hoe scherp ze ook gesteld werd – met deskundigheid en respect voor elk raadslid beantwoordde; bij de administratie omwille van zijn visie en doortastendheid; in het hele brede Herentalse sociale werkveld als belangenbehartiger, luisterend oor én vastpakker van problemen en dossiers; in zijn wijk de Molekens als graag geziene en bekommerde buur.

De laatste twee jaar was Peter de initiatiefnemer van “Zorgstad Herentals”. Hij realiseerde op die korte tijd al de buurtzorgnetwerken, een sterkere verankering van het Wijkgezondheidscentrum, de Fietsbieb, en nog veel meer. Zo zorgde hij ervoor dat het OCMW sinds enkele maanden ook outreachend te werk gaat: een sociaal werker komt nu uit zijn kot, en doorbreekt in deze coronatijden het isolement waarin heel wat mensen dreigen te vervallen. Peter was hier heel trots op, en terecht. Herentals is een van de weinige gemeenten die op die manier in volle coronatijd alles op alles zet om niemand achter te laten.

In die coronatijden stak Peter zelfs nog een tandje bij: hij volgde heel nauw de toestand in de woonzorgcentra, zorgde voor extra steun aan mensen, verenigingen en organisaties die het lastig kregen en speelde een trekkende en verbindende rol in de nieuwe Eerstelijnszone Middenkempen. Hij greep meteen de telefoon om problemen op te lossen, en opnieuw trok hij in Brussel aan de bel. Nu niet meer bij de partij, maar wel bij alle mogelijke ministers, kabinetten, departementen en diensten van de federale en Vlaamse overheid. We zagen bij hem een nog grotere drive en goesting om de zaken aan te pakken dan hij ooit getoond had.

Met heel veel stakeholders ging hij de dialoog aan om in 2021 zijn plan “Zorgstad Herentals” voor te stellen en aan te pakken. Een glimp daarvan gaf hij nog afgelopen zaterdag, toen we met CD&V-Herentals een nieuwjaarsboodschap filmden. De lichtjes in zijn ogen fonkelden toen hij over zijn beleid en zijn goede voornemens sprak.

Die lichtjes zijn nu gedoofd. Het zal enorm moeilijk zijn om alles uit te voeren wat Peter in zijn hoofd had. Maar met CD&V-Herentals engageren we ons ertoe om zijn nagedachtenis te eren en zijn erfenis te bewaken. We willen dat het grote sociale hart van Peter blijft kloppen. In onze partij, in Herentals, in de Kempen.

We nemen afscheid van een schepen, een provincieraadslid, een vriend, en voor velen van ons een compagnon de route. De toekomst die ons wacht zal leger en eenzamer zijn zonder Peter.

Maar we nemen ook afscheid van een echtgenoot, papa en family man. Aan Hilde, Yannah, Ilene, Mara en Ranne bieden we ons hartsgrondig medeleven aan, en de verzekering dat we Peters inspirerende drive, zijn doordachte visie en zijn diepgewortelde compassie laten verderleven in heel Herentals, Noorderwijk en Morkhoven.

 

Peter, het ga je goed.

Nieuws uit Hertals

Bart Michiels trekt de lijst in Herentals

De huidige Herentalse schepen van Sociale Zaken Bart Michiels (CD&V) wordt in oktober de lijsttrekker van CD&VPLUS. “We plaatsen een PLUS achter de naam van onze partij omdat het beleid een plus nodig heeft”, zegt Michiels. Uittredend burgemeester Mien Van Olmen (CD&V) wordt straks lijstduwer en beslist later over haar politieke toekomst.

Wereldalsquiz levert 600 euro op

CD&V-Herentals organiseerde op 15 maart een succesvolle Wereldtals-quiz. De opbrengst van €600 schonk de partij  vanmiddag integraal aan vzw Opweg, een van de organisaties die dag in dag uit van Herentals een inclusievere stad maken. Opweg gaat het bedrag ook heel inclusief en diversiteitsgericht inzetten, en o.a. gebruiken voor spelletjes en activiteiten naar hun bijzondere doelgroepen.

cd&v nieuwjaarsreceptie 2024

Hotel Karmel liep vanmiddag gezellig vol voor de lokale CD&V nieuwjaarsreceptie.  Illusionist Kim Dèrvan gaf er een origineel optreden tussen en met het publiek.  'Gaat deze Illusionist het tij voor de CD&V doen keren bij de verkiezingen in juni en vooral die in oktober bij de lokale gemeenteraad?', klonk het in de wandelgangen.

De nationale peilingen blijven dieptepunten geven voor de eens zo populaire CVP - nu CD&V - met dramatische prognoses : 11%.

Gaat het in 2018 coalitie vormen van CD&V Herentals met de separatisten van N-VA en het als een blok laten vallen van Vooruit (ex-Sp.a) invloed hebben op de Herentalse resultaten in oktober 2024 ? Simpel : de kiezer beslist.  En gaat N-VA samen met extreem Vlaams Belang in de Kempen Neteland ?