In de pers

Veilige en uniforme schoolomgeving

De meerderheid werkt verder aan de uniformiteit en veiligheid van de schoolomgevingen. 

Padel in Galmaarden

In 2021 werd door onze meerderheid de beslissing genomen om over te gaan tot de aanleg van 2 padelterreinen.  Begin 2023 gaf schepen Kurt Pennick reeds mee dat meer dan 1.280 keer gereserveerd werd en reeds een opbrengst van 35.000 euro was. 

Aankoop slagerij marktplein Galmaarden

De gemeenteraad gaf groen licht voor de aankoop van de voormalige beenhouwerij op de Markt in Galmaarden. Hiermee wil de gemeente het parkeerprobleem oplossen.

Feest voor alleenstaanden 2022

Na ons 50ste succesvol sinterklaasfeest, waar we meer dan 250 pakjes mochten uitdelen aan de kinderen, is het nu opnieuw de tijd voor ons Kerstfeest voor alleenstaanden en minder-validen.

Kerk Galmaarden

Renovatiewerken Sint-Pieters Kerk Galmaarden. 

Nieuw leven voor de Sint-Pieterskerk en het dorpscentrum van Galmaarden

Na een lang en ingewikkeld verloop werd onlangs een belangrijk stap gezet om het centrum van Galmaarden te laten heropbloeien. Het gemeentebestuur laat de vroegere Sint-Pieterskerk, die het beeld en de identiteit van het Marktplein bepaalt, de komende jaren heropbouwen en herbestemmen tot een aantrekkelijke ontmoetingsplaats. Ook de bibliotheek, die toekomstgericht een echte gemeenschapsvormende rol moet spelen, krijgt er onderdak.