Aankoop slagerij marktplein Galmaarden

Publicatiedatum

Auteur

Jenz Cools

Deel dit artikel

De gemeenteraad gaf groen licht voor de aankoop van de voormalige beenhouwerij op de Markt in Galmaarden. Hiermee wil de gemeente het parkeerprobleem oplossen.

ARTIKEL NIEUWBLAD:

De gemeenteraad van Galmaarden geeft definitief groen licht om de voormalige beenhouwerij op de Markt 13 in het dorpscentrum aan te kopen voor een bedrag van 345.000 euro. De gemeente wil hiermee een parkeerprobleem oplossen.
Ingrid Depraetere

 
“Enkele weken geleden kregen we plots de kans om als gemeente het pand op het Marktplein 13 aan te kopen”, vertelt Ludo Persoons (CD&V), schepen van Patrimonium. “De beenhouwerij is hier al even gestopt. Een uitgelezen kans want er zit slechts een huis tussen de voormalige beenhouwerij en het gemeentehuis. Maar vooral de achterzijde is interessant omdat de tuin paalt aan de parking achter het gemeentehuis en het Sociaal Huis.”

“Dat geeft ons de mogelijkheid om onze eigen parking uit te breiden en om, wat nog het interessantste is, een bijkomende toegang te voorzien naar de Markt”, zegt Persoons.

Extra inrit
“De parking aan het gemeentehuis oprijden en verlaten moet nu via een smalle doorgang, waar twee wagens elkaar niet kunnen kruisen. Met een extra in- of uitrit kunnen we een lus maken. De handelaars zijn ook vragende partij voor meer parking. Door de herbestemming van de kerk dreigen er hier een aantal parkeerplaatsen te verdwijnen. Dit kunnen we nu opvangen.”

In juli werd de gemeenteraad bij hoogdringendheid al eens samengroepen om de aankoop principieel goed te keuren. Deze week kwam de gemeenteraad nogmaals samen om de concrete verkoopovereenkomst goed te keuren. De aankoop voor 345.000 euro is hiermee een feit. Dit bedrag stemt overeen met het taxatieverslag van de aangestelde landmeter. CD&V en N-VA scharen zich helemaal achter de aankoop. Gemeentebelangen en Vlaams Belang onthielden zich.

Opmetingsplan
“De volgende stap is het opmaken van een gedetailleerd opmetingsplan zodat we een zicht krijgen op wat er mogelijk is qua aantal parkeerplaatsen en de doorgang naar de Markt”, zegt Ludo Persoons. “Ook bekijken we wat er qua bebouwing mogelijk is. Het debat hoe we dit dossier concreet zullen invullen kan nu starten.”

In de loop van 2023 starten de werken aan de kerk van Galmaarden om er een ontmoetingsruimte met bibliotheek van te maken. Bedoeling is om de realisatie van de extra parkeerplaatsen hierop af te stemmen, dus voor de werken aan de kerk starten.

In de pers

Kerk Galmaarden

Start van de restauratiewerken van de Sint-Pieterskerk Galmaarden

Op 2 mei 2024 starten de restauratiewerken aan de Sint-Pieterskerk van Galmaarden. Een lang en complex verhaal wordt nu in uitvoering gebracht.

Paaseierenraap 2024 was opnieuw een groot succes

cd&v Galmaarden organiseerde traditiegetrouw haar paaseierenraap op paaszondag. 

 

Opening Collectief DagOpvang (CDO)

Een tevreden schepen Kurt Penninck kijkt uit naar de toekomstige werking van het CDO in de Akkerwinde (Vollezele).