Huis van het Kind Laakdal

Publicatiedatum

Tags

Raf Moons

Auteur

Stephanie Reymen

Deel dit artikel

Een kind grootbrengen is een hele uitdaging. Er komt vanalles op je pad waarop je misschien niet meteen een antwoord kan bieden. Het Huis van het Kind is er daarom om ouders te ondersteunen in alle aspecten van het opvoeden en het opgroeien van kinderen.

Huis van het Kind

Een Huis van het Kind is een samenwerkingsverband tussen verschillende organisaties en lokale besturen die samen als basisondersteuning functioneren voor alles wat met opvoeden en opgroeien te maken heeft. Het eerste Huis van het Kind werd in 2015 opgericht. Ondertussen zijn er 227 Huizen van het Kind in Vlaanderen en Brussel.

Het algemeen doel van elk Huis van het Kind is ervoor zorgen dat alle gezinnen zo goed mogelijk en zo dicht mogelijk bij hun leefwereld ondersteund worden. Door de samenwerking tussen verschillende organisaties kan er gewerkt worden rond verschillende levensdomeinen. Die lopen immers in elkaar over. Afhankelijk van de locatie van het Huis van het Kind zijn er verschillende noden waar hoger op ingezet dient te worden. Zo is er in steden bijvoorbeeld meer armoede. Er zijn drie pijlers waar wel in elk Huis van het Kind op ingezet wordt:

  • Preventieve gezondheidszorg, denk hierbij aan de consultatiebureau’s van Kind en Gezin
  • Opvoedingsondersteuning
  • Activiteiten ter bevordering van de sociale cohesie

Elke situatie wordt persoonlijk behandeld en kent zijn eigen unieke aanpak. De kracht van het samenwerkingsverband is dat er gericht naar de juiste plaats of plaatsen kan doorverwezen worden en dat er tegelijk een totaaloverzicht bewaard wordt.

Huis van het Kind in Laakdal

“Laakdal heeft samen met Geel en Meerhout een Huis van het Kind. Dit betekent dat zowel de drie lokale besturen als alle organisaties erbinnen betrokken zijn in de werking. Dit maakt dat er een groot netwerk is binnen het Huis van het Kind Geel-Laakdal-Meerhout.

Ook in Laakdal wordt er rond de drie pijlers gewerkt. Naast het consultatiebureau van Kind en Gezin kunnen mensen bij het Huis van het Kind terecht voor opvoedingsondersteuning en worden er tal van activiteiten en workshops georganiseerd,” aldus schepen van Welzijn Raf Moons.

Er wordt in Laakdal reeds overkoepelend gewerkt binnen verschillende levensdomeinen. Enkele voorbeelden:

  • Op het kindwelzijnsoverleg zijn de dienst Opgroeien en de scholen ook aanwezig.
  • Het Huis van het Kind is aanwezig op het scholenoverleg. Zij informeren de scholen over (preventieve) opvoedingsondersteuning.
  • Op het peuterspeelpunt is de deskundige opvoedingsondersteuning aanwezig. Zij verwijst jonge ouders gericht door en laat hen kennis maken met de dienst Opgroeien.

Voor elk van de levensdomeinen kan er binnen Laakdal doorverwezen worden naar organisaties.

Alle informatie over het Huis van het Kind is terug te vinden op hun website: https://www.huisvanhetkindgeellaakdalmeerhout.be/ 

 

Nieuws uit Laakdal

Klikpunt in Laakdal

Volwassenonderwijs Kempen opent een ’Klikpunt’ in de bibliotheek van Laakdal. Volwassenen kunnen er terecht met digitale vragen en vragen over leren.

Sanering van de Grote Laak

In september 2023 startten de saneringswerken aan de Grote Laak op Laakdals grondgebied. Er gaat een hele geschiedenis aan deze sanering vooraf. De vervuiling van de Laak gaat immers terug tot de jaren ’60 van de vorige eeuw. We leggen je in dit artikel uit hoe het zo lang heeft kunnen duren vooraleer er iets aan de vervuiling gedaan werd. De meerderheid van de Laakdalse inwoners heeft de Grote Laak immers nooit gekend als zuivere rivier. We gingen op gesprek bij Ludo Helsen, die zich, vanuit zijn functie als eerste burgemeester van Laakdal en later vanuit zijn functie bij Pidpa, inzette om iets aan deze vervuiling te doen.

Verkiezingsuitslag

Als cd&v Laakdal kenden we enkele spannende maanden. Maar liefst twee van onze Laakdalse cd&v-ers kwam op tijdens de afgelopen verkiezing. Tine stond op de derde plaats voor de federale lijst voor de Kamer en Chiel was de zesde opvolger voor het Vlaams Parlement. Dat ze beide een sterke campagne gevoerd hebben, staat buiten kijf. De resultaten spreken dan ook voor zich.