Mandatarissen en andere partijraadsleden

van CD&V Herne

Lokaal bestuur Herne

1) Gemeenteraad

2) College van Burgemeester en Schepenen

3) Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Door het nieuwe decreet lokaal bestuur zijn de gemeenteraadsleden nu van rechtswege OCMW-raadslid. De raad voor maatschappelijk welzijn is bevoegd voor het algemeen beleid van het OCMW. Het dagelijks bestuur wordt uitgeoefend door het vast bureau.

4) Vast Bureau

Door het nieuwe decreet lokaal bestuur zijn de leden van het college van burgemeester en schepenen nu van rechtswege lid van het vast bureau.

5) Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst

(Bron: https://www.herne.be/herne-en-bestuur/bestuur-en-beleid)

__________

Overige partijraadsleden