Grote wegenis- en rioleringswerken in de Linkhoutstraat volop opgestart

Publicatiedatum

Auteur

Luc Wouters

Deel dit artikel

Investering van €12 miljoen om Linkhout veiliger, vlotter en bereikbaarder te maken.

 

De kruispunten worden er veiliger ingericht en er komt gescheiden riolering, om regen- en afvalwater apart af te voeren. Daarnaast worden er ook fietspaden aangelegd, op de Linkhoutstraat en een deel in de Schalbroekstraat, in beide richtingen. De werken worden in verschillende fases uitgevoerd, om de hinder voor de omgeving te beperken.

“Vandaag verplaats je je als fietser in Linkhout via een fietspad aan één zijde van de weg. Dat is niet veilig. Ook de kruispunten zijn niet overal overzichtelijk ingericht. Daarnaast is de riolering in verschillende straten aan vernieuwing toe”, aldus Luc Wouters, burgemeester en bevoegd voor openbare werken. “De gemeente investeert in Linkhout, om verschillende straten boven- en ondergronds opnieuw in te richten. Zo zorgen we ervoor dat je onze gemeente overal op een vlotte en veilige manier kan bereiken”


Ontwerp voor Linkhout: veilige kruispunten en fietspaden
In het nieuwe ontwerp, uitgetekend door ontwerper Sweco, wordt de Linkhoutstraat 6 meter breed. Naast de rijweg komen er fietspaden in elke rijrichting: elk fietspad is 1,75 meter breed. “Door comfortabele en veilige fietspaden aan te leggen, willen we meer Lummenaren aanzetten om te fietsen in onze gemeente”, vertelt Wouters. Voor de aanleg van deze fietspaden mogen we rekenen op een subsidie van de provincie Limburg.
Daarnaast passen we ook twee kruispunten aan. Zowel het kruispunt van de Heidestraat met Kambergen als het kruispunt van de Hulshoekstraat met de Smetanastraat wordt overzichtelijker ingericht. Alle overbodige verhardingen worden opgebroken en planten we meer groen aan rond het kruispunt. De elektriciteitskabels worden ook ondergronds aangelegd en er komt duurzame ledverlichting.


Gescheiden riolering en infiltratiebuizen
Onder de grond komt er gescheiden riolering. Zo worden regen- en afvalwater apart afgevoerd, wat beter is voor het milieu. Het regenwater loopt via infiltratiebuizen naar de Demer en Zwartwater. Zulke infiltratiebuizen zorgen ervoor dat water ter plaatse in de grond kan trekken, voor het verder wordt afgevoerd. “Met gescheiden riolering zorgen we ervoor dat onze gemeente haar steentje bijdraagt aan het klimaat: we springen zorgvuldiger om met regenwater”, vervolgt Wouters.


Werken in verschillende fases
De aannemer die de werken in Linkhout zal uitvoeren is Willemen Infra. Om de hinder voor de buurt te beperken, zal hij de werken in verschillende fases uitvoeren. Tijdens fase 1 werkt de aannemer in de Linkhoutstraat (vanaf de spoorweg tot de Hulshoekstraat ), Demerstraat, Schansstraat, Zwarte Brugstraat en als laatste de Schalbroekstraat. Eerst wordt de gescheiden riolering aangelegd en daarna wordt de weg vernieuwd. Volgens de huidige planning duurt deze fase tot het einde van dit jaar. Na het zomers bouwverlof starten de werken in het tweede deel van de Linkhoutstraat ( tussen Zwarte Brugstraat en Hulshoekstraat ) .

Omleiding tijdens de werken
Tijdens de werken zal de werfzone afgesloten zijn voor het verkeer. Tijdens fase 1A rijden fietsers om via de Begijnenbroekstraat, het fietspad langs de Demer en de Beekstraat. Lokaal autoverkeer volgt een korte omleiding en rijdt om via de Kapelstraat, de Hulshoekstraat en de Boogbosstraat. Als de werfzone opschuift naar het centrum van Linkhout rijdt het verkeer verder om tot aan het einde van de Hulshoekstraat. Tijdens de werken is er maximale aandacht om onze handelaars bereikbaar te houden.


Investering in veilige en bereikbare gemeente
“Het kostenplaatje van de werken bedraagt bijna €12 miljoen, waarvan de provincie Limburg de fietspaden langs de Linkhoutstraat en Schalbroekstraat zo’n €1,15 miljoen subsidieert. Met zo’n investering werken we verder aan een veilige en bereikbare gemeente, voor alle Lummenaren”, besluit Wouters.

Nieuws

Week van de korte keten in Lummen: De kortste weg tussen boeren en burgers

Nieuwe jeugdlokalen KLJ Linkhout: werken gestart!

CD&V Lummen neemt deel aan Zwerfvuilactie 2024 van Straat.net