Goedkeuring meerjarenplan provincie - regio Zuid-West-Vlaanderen

Publicatiedatum

Auteur

Bart Naeyaert

Deel dit artikel

De provincie keurt het aangepast meerjarenplan goed met duidelijke investeringskeuzes voor Zuid-West-Vlaanderen.

Op donderdag 1 december keurt de provincieraad het aangepast meerjarenplan voor de periode 2020-2025 goed. Hierbij gaat extra aandacht naar de initiatieven voor komend werkjaar. In 2023 zal de provincie West-Vlaanderen maar liefst 70.108.220 euro investeren. Met dit investeringsbedrag wil het provinciebestuur inspelen op de specifieke vragen en behoeften van de West-Vlaming. Denken we maar aan veilige fietsinfrastructuur, groene en nabije recreatie of het bestrijden van wateroverlast. Ook voor Zuid-West-Vlaanderen staan heel wat initiatieven op het programma. De cd&v-fractie in de provincieraad bundelt de belangrijkste investeringskeuzes voor de regio. 

Stimuleren van de Zuid-West-Vlaamse economie & tewerkstelling

De provincie West-Vlaanderen voorziet 2,5 miljoen euro voor de bouw van een ‘House of Manufacturing’. In het gebouw op de campus Techniek & Design van het PTI in de Graaf Karel de Goedelaan in Kortrijk worden onderzoeks- , opleidings- en netwerkfaciliteiten ondergebracht. Bedrijven kunnen er terecht voor advies en ondersteuning op vlak van duurzame technologische innovatie. Het huis fungeert ook als uithangbord voor het wetenschapspark industrie 4.0 waar diensten, expertise en uitrusting van zowel kennis- en opleidingspartners, sector- en werkgeversorganisaties als bedrijven worden gedeeld. De werken worden gestart na de zomer van 2023. De opening van het gebouw is gepland in mei 2024. 

Twee Zuid-West-Vlaamse bedrijventerreinen worden bedrijventerreinen van de toekomst. Bedrijventerrein Grensland Menen en Kortrijk-Noord behoren (naast Torhout-Noord) tot de pilootprojecten. Volgens zes thema’s zal er op deze terreinen een duurzame transitie gerealiseerd worden nl.: zuinig ruimtegebruik, kringloopeconomie, ontsluiting & mobiliteit, parkmanagement, landschappelijke & ecologische kwaliteit, sociale dienstverlening en lokale inbedding. Met de (terrein)kennis en ervaring vanuit deze pilootprojecten werkt de provincie aan een blauwdruk voor alle West-Vlaamse bedrijventerreinen.

De Leiestreek als toeristisch uithangbord

De Provincie West-Vlaanderen en Westtoer voorzien voor 2023 331.653 euro voor toeristische regiomarketing voor De Leiestreek. Hiervoor werden in het najaar van 2022 101 Leiespots geselecteerd. De Leiespots zijn het uithangbord van de dynamiek en creativiteit in de Leiestreek. De nieuwe Leiespots worden officieel voorgesteld op een lanceringsmoment eind maart. Daarnaast zetten de Provincie en Westtoer in op “verfrissende momenten”. De bedoeling is om nieuwe merkondersteunende events te creëren die een reden zijn om naar de Leiestreek te komen. De focus ligt op waterbeleving met specifieke aandacht voor wat de Leiestreek uniek maakt. 

Inrichting van drie nieuwe zones voor provinciedomein De Gavers in Harelbeke

 De voorbije jaren kocht de provincie ongeveer 20 hectare nieuwe gronden voor de uitbreiding van provinciedomein De Gavers in Harelbeke. Dankzij de uitbreiding komen er drie verrassende nieuwe zones. De eerste twee zones worden in 2023 ingericht. 

In de eerste zone staat natuur- en milieueducatie centraal. Hiervoor is voor 2023 een budget van 770.000 euro voorzien. Een tweede zone is de Gaverbeek. Op vandaag is dat een kaarsrechte beek met kunstmatige oevers. Om het water en de natuur meer ruimte te geven, laat de Provincie de beek hermeanderen. In de derde zone is een een groot gecontroleerd overstromingsgebied voorzien. Deze moet ruimte geven aan het water uit de Pluimbeek en de Keibeek. 

Vijf nieuwe fietsinfrastructuurprojecten 

De provincie West-Vlaanderen voorziet voor 2023 11,4 mio euro om te investeren in 13 fietsprojecten. Vijf van deze belangrijke projecten liggen in de regio Zuid-West-Vlaanderen.  

1 Waregem-Anzegem, Maalbeek 
2 Wevelgem, Bergelen 
3 Zwevegem, Guldensporenpad F45, vak Kraaibosstraat-Stationstraat 
4 Avelgem, Guldensporenpad F45, fietsbrug Rijtgracht 
5 Zwevegem, Guldensporenpad F45, herinrichting kruispunten 

Nieuws

West-Vlaamse lijsten voor 9 juni volledig

De provinciale partijraad van CD&V West-Vlaanderen heeft vandaag de volledige lijsten voor de verkiezingen van 9 juni goedgekeurd. “Zowel voor de Kamer als het Vlaams Parlement kunnen we rekenen op een mooie mix van ervaren krachten en jong geweld”, aldus provinciaal voorzitter Kris Declercq

Onze oplossingen voor het huisartsentekort in West-Vlaanderen

Wie ziek is, vindt ook in West-Vlaanderen steeds moeilijker een huisarts. In 54 van de 64 West-Vlaamse gemeenten kampt op vandaag met een huisartsentekort. 80 procent van de West-Vlamingen wordt zo geconfronteerd met patiëntenstops of verre verplaatsingen. 

Papes Putten in Lichtervelde is ‘Het Mooiste Plekje van West-Vlaanderen’!

Papes Putten in Lichtervelde is uitgeroepen tot 'Het Mooiste Plekje van West-Vlaanderen'. De wedstrijd werd georganiseerd door cd&v West-Vlaanderen en mobiliseerde bijna 20.000 West-Vlamingen die hun stem uitbrachten op zoek naar schoonheid in West-Vlaanderen. In aanwezigheid van Minister Hilde Crevits en Nathalie Muylle werd Papes Putten deze ochtend officieel bekendgemaakt als de winnaar van deze wedstrijd. Ook per gemeente is de winnaar gekend.