Goedkeuring meerjarenplan provincie - regio Westhoek

Publicatiedatum

Auteur

Bart Naeyaert

Deel dit artikel

De provincie keurt het aangepast meerjarenplan goed met duidelijke investeringskeuzes voor de Westhoek.

Op donderdag 1 december keurt de provincieraad het aangepast meerjarenplan voor de periode 2020-2025 goed. Hierbij gaat extra aandacht naar de initiatieven voor komend werkjaar. In 2023 zal de provincie West-Vlaanderen maar liefst 70.108.220 euro investeren. Met dit investeringsbedrag wil het provinciebestuur inspelen op de specifieke vragen en behoeften van de West-Vlaming. Denken we maar aan veilige fietsinfrastructuur, groene en nabije recreatie of het bestrijden van wateroverlast. Ook voor de Westhoek staan heel wat initiatieven op het programma. De cd&v-fractie in de provincieraad bundelt de belangrijkste investeringskeuzes voor de regio.

Aandacht voor onze dorpen

De Westhoek heeft op het grondgebied heel wat kleine dorpen. Het zijn ‘typische’ plaatsen die een specifieke en toekomstgerichte benadering vragen. Daarom selecteert de provincie West-Vlaanderen jaarlijks vijf dorpen voor het traject ‘DNA van het dorp’. Binnen dit traject gaat de provincie samen met bewoners en verenigingen op zoek naar het onderliggende DNA. Dit DNA vormt vervolgens de basis voor een toekomstgericht masterplan. Zowel Passendale (Zonnebeke) en Abele (Poperinge) zullen in 2023 het participatief en uniek traject doorlopen. 

Watervoorraad van 1 miljoen m³

Binnen het integraal waterbeleid werkt de provincie aan het bestrijden van wateroverlast en het aanleggen van watervoorraad. Om de waterbeschikbaarheid te versterken, onderzoekt de provincie de mogelijkheden om 1 miljoen m³ water te stockeren in de regio Ieper-Poperinge-Heuvelland. Dit gigantische volume kan dienen als irrigatiewater voor de landbouw. Een belangrijk initaitief voor de sector en de regio want de teelt van groenten en aardappelen is er zichtbaar aanwezig. Daarnaast is het ook één van eerste regio’s die geconfronteerd wordt met een captatieverbod bij droogte. 

De Provincie investeert ook komend werkjaar in projecten die wateroverlast vermijden. In de regio is de aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied op de Blekerijbeek in Ichtegem voorzien. De provincie maakt hiervoor 150.000 euro vrij. 

De Westhoek als toeristisch uithangbord

De Provincie West-Vlaanderen en Westtoer zullen ook in 2023 voorzien in toeristiche regiomarketing voor de Westhoek. De thema’s WO I en landschap, alsook “grote goesting” staan hierbij centraal. Het eerste thema wordt verder uitgewerkt met als titel ‘Landscapes, feel Flanders fields’. Om dit thema vorm te geven en in de markt te zetten, is 2,5 miljoen euro voorzien. Daarmee zal er een programmatie zijn van expo’s, events en landschapsbelevingsprojecten. Alle initiatieven vertellen het verhaal van WOI aan de hand van het landschap van de Westhoek. Daarnaast blijft de Westhoek de favoriete bestemming voor toeristen met “grote goesting”. Naast het ruime en vaste aanbod aan brouwerijen, wijnbouwers, bruine kroegen, hoeve- en streekproducenten… komt er in april een nieuwe editie van het Weekend van het Volkscafé. 

Twee nieuwe fietsinfrastructuurprojecten 

De provincie West-Vlaanderen voorziet voor 2023 11,4 mio euro om te investeren in 13 fietsprojecten. Twee van deze belangrijke projecten liggen in de Westhoek. 

1 Kortemark, Lichterveldestraat
2 Poperinge, Westouterseweg

Daarnaast voorziet de provincie in de herinrichting van de kruispunten op de frontzate tussen Nieuwpoort en Diksmuide. 

Uitbouw van bezoekerscentrum De Blankaart

In de Blankaart bouwt de provincie verder aan de ideale uitvalsbasis om de Ijzer- en Handzamevallei te verkennen. Ook de onthaalinfrastructuur en de vaste tentoonstelling stemt de provincie hierop af. De focus blijft natuur en educatie voor scholen, natuurliefhebbers, omgevingsrecreanten en groepen. Promotie en communicatie zijn hierbij belangrijke tools in functie van profilering en kenbaar maken van het aanbod.

Afbakening van de kleinstedelijke gebieden 

In West-Vlaanderen werden 10 kleinstedelijke gebieden afgebakend nl. Ieper, Poperinge, Veurne, Diksmuide, Blankenberge, Torhout, Tielt, Knokke-Heist, Waregem en Menen. Voor deze kleinstedelijke centra en voor 4 gemeenten die ook een verzorgende rol opnemen, worden concrete acties voorzien zoals het onderzoeken van innovatieve woonvormen. In Poperinge (Weeuwhof) en Diksmuide (Stationsstraat) gaan ontwerpteams op zoek naar de invulling van gebouwen met een duidelijke erfgoedwaarde.

Herinrichting van de grenspost Callicanes in Poperinge

De provincie werkt verder aan de herinrichting van de de grenspost Callicanes met aandacht voor de geschiedenis. Er werden met de opmaak van een masterplan, de aankoop en de afbraak reeds stappen gezet. Ook in 2023 zijn acties voorzien. De finale doelstelling blijft een project met focus op de dienstverlening naar de burger toe en het aanbieden van een kwalitatieve en multifunctionele ruimte voor iedereen. 

Nieuws

West-Vlaamse lijsten voor 9 juni volledig

De provinciale partijraad van CD&V West-Vlaanderen heeft vandaag de volledige lijsten voor de verkiezingen van 9 juni goedgekeurd. “Zowel voor de Kamer als het Vlaams Parlement kunnen we rekenen op een mooie mix van ervaren krachten en jong geweld”, aldus provinciaal voorzitter Kris Declercq

Onze oplossingen voor het huisartsentekort in West-Vlaanderen

Wie ziek is, vindt ook in West-Vlaanderen steeds moeilijker een huisarts. In 54 van de 64 West-Vlaamse gemeenten kampt op vandaag met een huisartsentekort. 80 procent van de West-Vlamingen wordt zo geconfronteerd met patiëntenstops of verre verplaatsingen. 

Papes Putten in Lichtervelde is ‘Het Mooiste Plekje van West-Vlaanderen’!

Papes Putten in Lichtervelde is uitgeroepen tot 'Het Mooiste Plekje van West-Vlaanderen'. De wedstrijd werd georganiseerd door cd&v West-Vlaanderen en mobiliseerde bijna 20.000 West-Vlamingen die hun stem uitbrachten op zoek naar schoonheid in West-Vlaanderen. In aanwezigheid van Minister Hilde Crevits en Nathalie Muylle werd Papes Putten deze ochtend officieel bekendgemaakt als de winnaar van deze wedstrijd. Ook per gemeente is de winnaar gekend.