Gevelrenovatie Sint-Gertrudiskerk voltooid

Publicatiedatum

Auteur

Stephanie Reymen

Deel dit artikel

De gevelrestauratie van de kerk van Groot-Vorst loopt op zijn einde. Voor het afsluiten van deze werken organiseert de Kerkfabriek een viering op vrijdag 5 april om 19u in de kerk. Ze zetten die dag ook de ingebruikname van de nieuwe verwarmingsinstallatie in de kijker.

Grote werken rondom de Sint-Gertrudiskerk

De gemeente Laakdal en de Kerkfabriek van Groot-Vorst voeren werken uit op de site rondom de Sint-Gertrudiskerk en in de kerk zelf. De gemeente is eigenaar van het kerkgebouw en is verantwoordelijk voor de begraafplaats. Al enkele jaren is de gemeente bezig aan een grondige restyling van haar begraafplaatsen. Groot-Vorst als oudste begraafplaats werd als eerste aangepakt en kreeg een grondige facelift. Het gemeentebestuur heeft het kerkgebouw meer toegankelijk gemaakt door de heraanleg van de toegangspaden en het voorzien van ruimte om fietsen te stallen. Daarnaast werd er door de gemeentelijke diensten een structurele oplossing gegeven voor het opstijgende vocht in de onmiddellijke omgeving van het kerkgebouw.

Restauratiewerken aan de kerk

De Kerkfabriek is verantwoordelijk voor de voorbereiding en de uitvoering van het restauratiedossier van de Sint-Getrudiskerk. Momenteel wordt de laatste hand aan de gevelrestauratie gelegd. De werken zijn gestart op 1 juni 2022 en het eindpunt komt nu snel in zicht. De Kerkfabriek organiseert daarom een viering. Tijdens het gebeuren lichten zij de verdere stappen van het restauratieproces toe; de elektriciteit wordt vernieuwd, een dossier voor de restauratie van het interieur is ingediend voor subsidiëring en de restauratie van het interieur van het torengebouw wordt voorbereid. In een laatste fase volgen dan de schilderwerken aan de altaren en de restauratie van het orgel.

Financieel plaatje

Er werd tot nu toe voor ca 3,1 miljoen euro geïnvesteerd waarbij Vlaanderen financieel tussenkomt voor zo’n 50% of 1,7 miljoen en de gemeente voor zo’n 7% of 210.000 euro. De Kerkfabriek staat in voor de kost van zo’n 1,2 miljoen of 43%.

De kost van de nog uit te voeren werken wordt geraamd op 1,2 miljoen waarvan de Kerkfabriek zo’n 70% ten laste zal nemen, Vlaanderen zo’n 23% en de gemeente zo’n 7%.

Felix Vanbel, voorzitter van de Kerkfabriek Sint-Gertrudis: “Het streefdoel is om binnen een termijn van vijf jaar de globale restauratie te kunnen voltooien. De kerk zal niet alleen ter beschikking zijn voor de eredienst. Haar talrijke kunstvoorwerpen en de 17e-eeuwse schilderijen maken dat ze als erfgoedparel maximaal gekoesterd moet worden. Onze voorouders hebben ons deze kerk als erfenis nagelaten; we moeten er dan ook zorg voor dragen. Met de restauratie willen wij het verleden levendig houden en haar waarde en waardevolle bezittingen kenbaar maken naar de brede bevolking toe.”

Tine Gielis, burgemeester en schepen van openbare werken vult aan: “We zijn de Kerkfabriek erkentelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het restauratiedossier. Het is een traject dat, gespreid over heel wat jaren, goed werd opgevolgd. Door deze samenwerking leveren we een site én gebouw op dat de volgende eeuw kan trotseren als baken in een regio met een rijke geschiedenis en toeristische beleving.”

Nieuws uit Laakdal

Positieve evolutie voor Lokaal Energie- en klimaatpact

Ook in onze gemeente voelen we de gevolgen van de klimaatverandering. Met haar Lokaal Energie- en Klimaatplan zet Laakdal zich in om de uitdagingen die hiermee gepaard gaan aan te pakken. Jaarlijks wordt hierover gerapporteerd aan de gemeenteraad. Dit jaar kunnen er mooie resultaten voorgelegd worden.

land- en tuinbouwers op bezoek bij gemeentebestuur

Donderdag 18 april gingen de Laakdalse land- en tuinbouwers in gesprek met het gemeentebestuur. De vraag tot overleg kwam er naar aanleiding van de boerenprotesten in februari maar is ook het gevolg van een groeiende ontevredenheid en ongerustheid over een aantal pijnpunten.

De landbouwers legden 2 belangrijke zaken op tafel. Er wordt gevraagd om de landbouw als strategische partner te beschouwen in de rol als voedselvoorziener maar ook in het beheer van de open ruimte. Het tweede punt dat aangekaart wordt is het waterlopenbeheer in de gemeente.

Gemeente koopt de Valk

De gemeente Laakdal koopt het gebouw ‘de Valk’ in Eindhout om er een groene zone te creëren.