Gemeenteraden Galmaarden, Gooik en Herne keuren fusie definitief goed

Publicatiedatum

Auteur

Sonja Van Den Bossche

Deel dit artikel

De gemeenteraden van Galmaarden, Gooik en Herne keurden op donderdag 21 december 2023, tijdens de laatste zitting van het jaar, de fusie tussen de 3 gemeentes definitief goed.

Na de principiële beslissing tot vrijwillige fusie in maart en april 2023 werd er een intensief traject afgelegd, waarbij de drie besturen elkaar op alle vlakken leerden kennen. Er werd een profielfoto van elk van de besturen opgemaakt om de belangrijkste verschillen te detecteren en weg te werken.
Gesteund door de stem van de raadsleden, collegeleden, burgers, adviesraden en personeelsleden slaagden we erin om een kompasnota te schrijven. De nota moet nu richting geven aan het transitiejaar 2024 om de fusie ook in het werkveld voor te bereiden. We gaven vorm aan een visie op het nieuwe bestuur en tekenden het gewenste dienstverleningsmodel uit. Daarnaast kreeg ook de nieuwe organisatie op de hoofdlijnen vorm.
Het fusiedossier voor Pajottegem wordt nu ingediend bij de Vlaamse Regering. Zij nemen de definitieve beslissing over onze samenvoeging van 1 januari 2025. Onze nieuwe gemeente zal Pajottegem heten, zal bestaan uit 12 dorpen van in totaal ongeveer 120 km² groot en meer dan 25.000 inwoners tellen. Aangezien er een akkoord is voor eind 2023, kan de nieuwe fusiegemeente gebruikmaken van de huidige voorwaarden en ondersteuning, die de Vlaamse overheid aan een fusie verbindt, zoals de fusiebonus van nagenoeg 5 miljoen euro.
De burgemeesters van de 3 gemeenten zijn blij met de goedkeuring, maar beseffen dat er nog veel werk op de plank ligt:

„De voorbije maanden is er door iedereen veel werk verzet: de bestuurskrachtanalyse, de financiële simulaties, de fusiecafés met participatiemomenten, de kompasnota,… We ronden deze fase af met de definitieve goedkeuring én met een dikke dankjewel aan iedereen voor het harde werk!
In 2024 gaan we graag verder met het vormgeven van de organisatie en daarbij blijven we onze medewerkers, ondernemers, adviesraden en inwoners zeker betrekken. Op 1 januari 2025 is Pajottegem dan een feit en kunnen we samen investeren in een mooie, landelijke, warme toekomst. We kijken er alvast naar uit!”
Binnenkort valt er een volgende fusiekrant in de bus, die het fusiedossier nog eens overzichtelijk samenvat. Ook in 2024 zetten we de participatie- en informatierondes voor onze burgers voort.

Nieuws

CD&V Herne in de pers: JUNI 2024

FIJNE VAKANTIE!

Nog een aantal fijne herinneringen aan juni 2024:

CD&V Herne in de pers: MEI 2024

Ook al laat de zon nog steeds op zich wachten, de natuur komt stilaan in bloei...

Enkele van de voorbije activiteiten van CD&V Herne:

CD&V Herne in de pers: APRIL 2024

Enkele recente feiten: