Gemeente Lummen en stad Halen werken samen aan fietspaden.

Publicatiedatum

Auteur

Chelsea Nshuti

Deel dit artikel

Beide besturen willen absoluut inzetten op de veiligheid van de zwakke weggebruiker. Dit beleid stopt niet aan de gemeentegrenzen vandaar dat we een vergadering hebben belegd met onze buren van de stad Halen om een nieuw fietspad te realiseren langsheen de Mosstraat ( Halen ) en de Vinnehoekstraat ( Lummen ).

Dit is een traject over een lengte van ongeveer 1 km waar we langs beide zijden een enkelrichtingsfietspad willen aanleggen en veilige oversteekplaatsen ter hoogte van de toegangswegen naar het bedrijventerrein en ter hoogte van het kruispunt met het fietsroutenetwerk langs de Demer willen realiseren.

Vandaag ligt er wel een fietspad met een breedte van ongeveer 1m20 tot 1m40 maar elke fietser die hier onlangs nog passeerde zal me bijtreden dat dit in een erbarmelijke, zeer slechte staat verkeert .

Met de stad Halen hebben we nu een samenwerkingsovereenkomst afgesloten om een nieuw fietspad te realiseren. Deze overeenkomst bevat de verdeling van de financiering en de taakverdeling.

   

De volgende stap is de aanduiding van een ontwerpbureau. Hiervoor werd het bestek al goedgekeurd op onze gemeenteraad van oktober zodat we binnenkort kunnen starten met de opmaak van de plannen.

Het project wordt geraamd op een kostprijs van ongeveer 1 miljoen euro waarbij we ook een aanvraag bij de provincie Limburg zullen indienen om beroep te doen op subsidies van het Fietsfonds.

 

Uw burgemeester

Luc Wouters

Nieuws

Nieuwe jeugdlokalen KLJ Linkhout: werken gestart!

CD&V Lummen neemt deel aan Zwerfvuilactie 2024 van Straat.net

Bib elke dag open van 8u tot 22u