Fietstunnel Raverschootstraat Eeklo – eerste fase start begin 2025

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) informeerde bij bevoegd minister Lydia Peeters (Open Vld) naar de geplande investering voor de aanleg van de fietstunnel (fase 1) Raverschootstraat in Eeklo waarvoor in het geïntegreerd investeringsprogramma 2024 7.000.000 euro budget is voorzien.

De fietstunnel aan Raverschoot wordt in één keer aangelegd. De werken worden gesplitst in verschillende fasen, zodat verkeer op de Ringlaan maximaal mogelijk blijft.

De werken omvatten de aanleg van de fietstunnel onder de Ringlaan (R43) en in de Raverschootstraat, de heraanleg van Raverschootstraat tussen Ringlaan en het Afleidingskanaal van de Leie en tussen Ringlaan en Raverschootstraat 319, de aansluiting van een ventweg en dubbelrichtingsfietspad tussen Raverschootstraat 331 en de ventweg richting Industrielaan.

De start van de werken hangt af van de timing van de nog te doorlopen stappen, nl. de aanvraag van de omgevingsvergunning, de opmaak van het aanbestedingsdossier en het aanstellen van een aannemer. We voorzien de start begin 2025. Het is op dit moment niet mogelijk om de einddatum van de werken al te voorspellen.

De ring rond Eeklo wordt in vier grote projectzones voorzien:

Projectzone 1: de aanleg van de rotonde aan de Industrielaan, ventwegen tussen Nieuwendorpe en Industrielaan, dubbelrichtingsfietspaden tussen Nieuwendorpe en Industrielaan, het afsluiten van de Brugsesteenweg en het verlengen van de afslagstrook op de R43 komende van AZ Alma richting Maldegem;

Projectzone 2: de aanleg van de fietstunnel onder de Ringlaan (R43) en in de Raverschootstraat, de heraanleg van Raverschootstraat tussen Ringlaan en het Afleidingskanaal van de Leie en tussen Ringlaan en Raverschootstraat 319, de aansluiting van een ventweg en dubbelrichtingsfietspad tussen Raverschootstraat 331 en de ventweg richting Industrielaan;

Projectzone 3: de aanleg van een nieuwe ringweg en bijhorende fietsinfrastructuur tussen Nieuwendorpe en Tielstsesteenweg incl. het kruispunt met Tieltsesteenweg;

Projectzone 4: de aanleg van een nieuwe ringweg en bijhorende fietsinfrastructuur tussen Tieltsesteenweg en Gentsesteenweg (N9).

Stijn De Roo: “De fietstunnel zal zorgen voor een veilige en snelle verbinding voor fietsers,  zonder hinder van auto’s. Hopelijk verloopt de aanvraag van de omgevingsvergunning vlot en ook de volgende te doorlopen stappen zodat de werken kunnen starten zoals gepland.

De aanleg van de fietstunnel is een belangrijke stap in de realisatie van de ring rond Eeklo. Eens de ring gerealiseerd is, zal de leefbaarheid in het centrum van Eeklo toenemen.

Copyright afbeelding (simulatie): Agentschap Wegen en Verkeer

Nieuws

Niet alleen sensibiliseren, ook handhavingsmaatregelen nodig om de parkings in Oost-Vlaanderen te vrijwaren van zwerfvuil!

Zwerfvuil is een hardnekkig maatschappelijk probleem. Al jaren zoeken verschillende instanties in Vlaanderen oplossingen voor het zwerfvuil en sluikstort op de wegen. In de aanpak van zwerfvuil werkt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) op een driesporenbeleid: sensibiliseren, verbaliseren en opruimen.

Cd&v wil van de Vlaamse Ardennen winnende regio maken

Wie aan de landelijke Vlaamse Ardennen denkt, denk aan de koers. En toch hangt de regio in de staart van het peloton wanneer het gaat over de verdeling van middelen vanuit Vlaanderen. In een nieuw plan voor de Vlaamse Ardennen, opgemaakt in samenwerking met burgemeesters en schepenen uit de regio, pleit Robrecht Bothuyne (ondervoorzitter cd&v, Vlaams parlementslid en eerste schepen in Kruisem) voor een eerlijkere verdeling van middelen. “Dit gaat over de centen uit het Gemeentefonds, maar evengoed over onderwijs, werkgelegenheid en mobiliteit. De regio Vlaamse Ardennen is onderbedeeld op heel wat vlakken en dat moet in de toekomst anders. Wie in onze regio woont, is evenveel waard als iemand die in Antwerpen woont.”

cd&v Meetjesland samen voor een beter openbaar vervoer

Samen met een delegatie van cd&v Meetjesland heb ik als Vlaams volksvertegenwoordiger aan de Voorzitter van de Vervoerregioraad, Bart Van Thuyne, gevraagd om opnieuw te onderhandelen met De Lijn over een aangepast en beter vervoersplan in de regio.