Een nieuwe visie op sociaal wonen

Publicatiedatum

Auteur

Polien Willems

Deel dit artikel

Al jaar en dag staat Herentals gekend voor een sterk sociaal woonbeleid. We scoren boven het Vlaamse gemiddelde en zijn hiermee in de Kempen zelfs koploper met 976 sociale huurwoningen. Dat is 7,64% van het totale aantal huishoudens en ruim boven het gemiddelde van Vlaanderen (6%) of de Kempen (5,44%).

Burgemeester Mien Van Olmen is ondervoorzitter van Kleine Landeigendom Zuiderkempen en kan dit alleen maar beamen. De afgelopen jaren werden 75 nieuwe sociale koopwoningen gebouwd. Dat is 0,59% van het totale aantal huishoudens in Herentals. Vlaanderen scoort hier 0,28% gemiddeld.

Het Sociaal Verhuurkantoor ISOM ten slotte had begin dit jaar 105 woningen in beheer in Herentals en ook dat aantal blijft stijgen.

Ingrid Ryken en Tom Reyniers zijn voorzitter en bestuurder.van de Woonbrug en willen vanuit hun ervaring pleiten voor nog meer aanbod. Ondanks die sterke cijfers blijft de nood toch nog heel hoog. De wachtlijsten van onze sociale huisvestings-maatschappijen tellen 690 (unieke) Herentalse kandidaat-huurders en 157 kandidaat-kopers. Veel van deze mensen zijn alleenstaanden, samenwonenden zonder kinderen en senioren. De gemiddelde wachtduur voor een sociale woning is 3 jaar en 2 maanden en dat is bijzonder lang.

Onze stad wil met een visie op sociaal wonen een kader schetsen voor de nabije toekomst. In de komende jaren plannen het stadsbestuur en de sociale huisvestingsmaatschappijen maar liefst 338 extra sociale huurwoningen en 115 nieuwe sociale koopwoningen. Zo willen we evolueren naar een sociaal huuraanbod tussen 9 en 10% van het aantal huishoudens.

Schepen Bart Michiels: In Herentals hebben we altijd al veel aandacht gegeven aan sociale huisvesting. Maar hoewel we heel sterk scoren ten opzichte van het Vlaamse en Kempense gemiddelde, blijft de nood aan goede, betaalbare en kwalitatieve huisvesting heel hoog. Met deze visie sociaal wonen verankeren we onze plannen voor de toekomst en creëren we een kader voor meer dan 300 sociale huur- en 100 sociale koopwoningen. Bovendien willen we extra inzetten op een beter aanbod via het Sociaal Verhuurkantoor. Daarmee is een stevige basis gelegd, in het volste besef dat we er nog niet helemaal zijn. In de toekomst kunnen we het aanbod nog vergroten en kunnen we inzetten op kleinschaligere inbreidingsprojecten. Zo snijden we ook geen kostbare open ruimte meer aan, en zorgen we voor een betere mix van allerhande bewoning in onze woonkernen.

Aan de Vorselaarsebaan plannen stad Herentals en De Woonbrug in een eerste fase 50 sociale huurwoningen, die midden 2022 klaar zijn. In een tweede fase worden nog bijkomende sociale huur- en koopwoningen voorzien, gecombineerd met een privaat project. Aan Stadsveld plannen we 68 huurwoningen en 17 koopwoningen. Dat traject is nu van start gegaan.

De nood voor woningen is het hoogst voor alleenstaanden, samenwonenden zonder kinderen en/of senioren. Daar doen we een eerste inhaaloperatie. We streven ook naar een mix van bewoners, een sociale mix van huur- en koopwoningen, maar ook van doelgroepen. 

Bovendien willen we samen met vzw OpWeg bekijken hoe we op de geplande sites extra diensten kunnen bieden aan mensen met een beperking.

Matthias Verhegge, voorzitter Sociaal Verhuurkantoor ISOM: We weten dat we met deze visie nog niet alle noden kunnen lenigen, maar het is toch wel een stevig begin. Daarom proberen we ook het SVK-aanbod te vergroten met minstens 7 nieuwe inhuringen per jaar in Herentals, en dat lukt momenteel heel goed: in de eerste helft van 2021 kwamen er alvast 15 SVK-woningen in Herentals bij, waarvan bijna de helft nieuwbouwwoningen. We zijn heel tevreden dat verhuurders nu ook dergelijke energiezuinige woningen aanbrengen, want het is dé manier om de energiefacturen van onze huurders te drukken. Een hele hulp dus in onze strijd tegen de energie-armoede.

Nieuws uit Hertals

Bart Michiels trekt de lijst in Herentals

De huidige Herentalse schepen van Sociale Zaken Bart Michiels (CD&V) wordt in oktober de lijsttrekker van CD&VPLUS. “We plaatsen een PLUS achter de naam van onze partij omdat het beleid een plus nodig heeft”, zegt Michiels. Uittredend burgemeester Mien Van Olmen (CD&V) wordt straks lijstduwer en beslist later over haar politieke toekomst.

Wereldalsquiz levert 600 euro op

CD&V-Herentals organiseerde op 15 maart een succesvolle Wereldtals-quiz. De opbrengst van €600 schonk de partij  vanmiddag integraal aan vzw Opweg, een van de organisaties die dag in dag uit van Herentals een inclusievere stad maken. Opweg gaat het bedrag ook heel inclusief en diversiteitsgericht inzetten, en o.a. gebruiken voor spelletjes en activiteiten naar hun bijzondere doelgroepen.

cd&v nieuwjaarsreceptie 2024

Hotel Karmel liep vanmiddag gezellig vol voor de lokale CD&V nieuwjaarsreceptie.  Illusionist Kim Dèrvan gaf er een origineel optreden tussen en met het publiek.  'Gaat deze Illusionist het tij voor de CD&V doen keren bij de verkiezingen in juni en vooral die in oktober bij de lokale gemeenteraad?', klonk het in de wandelgangen.

De nationale peilingen blijven dieptepunten geven voor de eens zo populaire CVP - nu CD&V - met dramatische prognoses : 11%.

Gaat het in 2018 coalitie vormen van CD&V Herentals met de separatisten van N-VA en het als een blok laten vallen van Vooruit (ex-Sp.a) invloed hebben op de Herentalse resultaten in oktober 2024 ? Simpel : de kiezer beslist.  En gaat N-VA samen met extreem Vlaams Belang in de Kempen Neteland ?