Een duurzame en milieubewuste gemeente

Publicatiedatum

Auteur

cd&v Pittem-Egem

Deel dit artikel

We investeren in duurzame oplossingen voor de toekomst en hebben oog voor de bescherming van ons milieu.

(✔ = (deels) uitgevoerd                  = in onderzoek of in behandeling bij externe partners            = uitvoering gepland) 

 

Duurzame oplossingen 

 • Plaatsing van een elektrische laadpaal op de parking van de sportsite  ✔
 • Openbare gebouwen voorzien van zonnepanelen ✔ 
 • Stelselmatige duurzame omschakeling van het gemeentelijke wagenpark door de aankoop van dienstwagens op CNG, elektriciteit ... ✔
 • Toetreding tot de statiegeldalliantie   ✔   
 • Omschakeling van de openbare verlichting naar LED-verlichting in straten en op de sportsite ✔
 • Onderzoek naar de mogelijkheid van het plaatsen van LED-verlichting langs de Finse piste met zorg voor de natuurlijke omgeving ✔
 • Aanleg van een permanente waterbevoorrading voor land- en tuinbouw op de site Ampe/Wienerberger (in samenwerking met de provincie West-Vlaanderen)   
 • Duurzame ontwikkelingsdoelen verder uitbouwen (i.s.m. 11.11.11) ✔
 • Promoten van de korte keten en een frequente organisatie van een korteketenmarkt.  ✔

 

Bescherming van het milieu

 • Jaarlijkse aanplanting van het geboortebos in samenwerking met de Gezinsbond op diverse locaties binnen onze gemeente. ✔
 • Laagdrempelige toegang tot het IVIO recyclagepark behouden ✔
 • Ontwikkeling van een groeibos met bijenhotel aan de Gentsemeersweg ✔ 
 • Aanpak van het zwerfvuil en activering van de Mooimakers  ✔
 • Ondersteuning van de kringloopkrachten ✔
 • Oplossingen zoeken voor een kostendekkende en milieuverantwoorde inzameling van bedrijfsafval 
 • Ecologische bermbeheer ✔
 • Diverse erosieprojecten (in overleg met land- en tuinbouw) ✔
 • Blijvend stimuleren van aanplant en onderhoud van streekeigen groen  ✔ 
 • Reconversie van de site Ampe tot een groene omgeving (i.s.m. de Provncie West-Vlaanderen)  

 

Verkiezingsprogramma 2018

Een modern, goed en gedeeld bestuur

We gaan voluit voor een toegankelijke bestuur en dienstverlening op zoveel mogelijk verschillende manieren. We zorgen ervoor dat onze gemeente financieel gezond blijft en blijven een goeie overweging van investeringen doen. 

Een veilige en mobiele gemeente

Inwoners willen zich veilig voelen in hun eigen leefomgeving. Kleine irritaties zoals stoepparkeren en zwerfvuil maar ook onveilige verkeerssituaties en criminaliteit geven inwoners een onveilig gevoel.

Een belevingsgemeente

We investeren in de veerkracht van inwoners, netwerken en verenigingen. We investeren in de verbindingen tussen onze inwoners en geven hen de kans voluit van Pittem en Egem te genieten.