Een veilige en mobiele gemeente

Publicatiedatum

Auteur

cd&v Pittem-Egem

Deel dit artikel

Inwoners willen zich veilig voelen in hun eigen leefomgeving. Kleine irritaties zoals stoepparkeren en zwerfvuil maar ook onveilige verkeerssituaties en criminaliteit geven inwoners een onveilig gevoel.

(✔ = (deels) uitgevoerd                  = in onderzoek of in behandeling bij externe partners             = uitvoering gepland) 

 

Verkeersveiligheid en mobiliteit

 • Aanpakken van het zwaar verkeer en sluipverkeer binnen de dorpskernen en langs de landelijke wegen 
 • (Her)Aanleg van diverse (landelijke) wegen en voetpaden ✔
 • Blijvend vrijmaken van gemeentewegen bij winterweer ✔
 • Aanleg van voetgangerscirkels in beide dorpskernen (✔ Pittemse dorpskern ✔, Egemse dorpskern )
 • Heraanleg van de parkeerzone ter hoogte van het administratief centrum (Markt) ✔
 • Deelname aan het proefproject verplaatsbare trajectcontrole ✔
 • Veilige oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers ter hoogte van de sportsite / Magneet ✔
 • Heraanleg van de Egemstraat als veilige verbindingsweg tussen de beide dorpskernen ✔
 • Bewaken van het aanbod van het openbaar vervoer binnen onze gemeentegrenzen  
 • Heraanleg van R. De Paepelaan (Ring) en het aanbrengen van fluisterasfalt om de lawaaihinder voor de omwonenden te minderen ✔
 • Studie rond de heraanleg van de Markt 
 • Bevraging van ouders van schoolgaande kinderen rond schoolroutes en het opstellen van een schoolrouteplan ✔
 • Veilige schoolomgevingen creëren en behouden ✔
 • Verdere uitwerking van het dossier rond de heraanleg van de Schuiferskapellestraat   en het eerste deel van de Tiengebodenstraat    
 • Kortparkeren in de Tieltstraat  ✔
 • Aanleg van een veilig fietspad langs de Turkijensteenweg 

 

Veiligheid

 • Behoud van Brandweer Pittem als zelfstandige post binnen de Midwestzone ✔
 • Ondersteuning van de veiligheidsdiensten ✔
 • Organisatie van evenementen en acties rond veiligheid in samenwerking met externe partners 

 

Waakzame gemeente

 • Overlast en vandalisme aanpakken onder andere door camerabewaking 
 • Inzetten op preventie en sensibilisering op diverse domeinen ✔

 

Waterbeheersing

 • Aanvraag van een nieuwe studie rond waterbeheersing en de realisatie van nieuwe waterbekkens ✔
 • Aanleg van drie gecontroleerde overstromingsbekkens op de Blekerijbeek, de Zwartegatbeek en de Vuilhoekbeek) ✔

Verkiezingsprogramma 2018

Een modern, goed en gedeeld bestuur

We gaan voluit voor een toegankelijke bestuur en dienstverlening op zoveel mogelijk verschillende manieren. We zorgen ervoor dat onze gemeente financieel gezond blijft en blijven een goeie overweging van investeringen doen. 

Een belevingsgemeente

We investeren in de veerkracht van inwoners, netwerken en verenigingen. We investeren in de verbindingen tussen onze inwoners en geven hen de kans voluit van Pittem en Egem te genieten.

Een warme, zorgzame gemeente

'Samen' is en blijft ons sleutelwoord. Problemen worden samen opgelost, uitdagingen samen aangepakt. En dit met respect voor elkaar en elkaars identiteit.