Een modern, goed en gedeeld bestuur

Publicatiedatum

Auteur

cd&v Pittem-Egem

Deel dit artikel

We gaan voluit voor een toegankelijke bestuur en dienstverlening op zoveel mogelijk verschillende manieren. We zorgen ervoor dat onze gemeente financieel gezond blijft en blijven een goeie overweging van investeringen doen. 

Inwoners worden nauwer betrokken bij de voorbereiding van projecten via rondetafelgesprekken, adviesorganen en infomarkten. Ze bepalen zelf op welke manier ze hun administratieve zaken willen regelen. Naast vrije inloopuren, willen we verder inzetten op digitale dienstverlening door de uitbreiding van het digitaal loket.  

(✔ = (deels) uitgevoerd                  = in onderzoek of in behandeling bij externe partners           = uitvoering gepland) 

 

Een modern bestuur

 • Openbaarheid van bestuur door het beschikbaar stellen van gemeentelijke documenten via de gemeentelijke website ✔ 
 • Gemeenteraadszittingen vanaf januari 2019 digitaliseren door geluidsopnames van de zitting (die tevens beschikbaar zullen zijn via de gemeentelijke website) ✔ 
 • Verdere digitalisering van de dienstverlening via de uitbreiding van het digitaal loket zodat onze dienstverlening 24/24 beschikbaar is  ✔
 • Inschrijvingen voor gemeentelijke activiteiten via de webshop recreatex ✔ 
 • Mogelijkheid onderzoeken tot uitbreiding of aanpassing van de openingsuren van onze administratieve diensten ✔  
 • Diverse communicatiekanalen gebruiken om de juiste informatie snel bij onze inwoners te brengen: infoschermen in beide dorpskernen, uitbreiding van de gemeentelijke website, het gebruik van sociale media, het behoud van gemeentelijk infoblad ✔

Een goed bestuur

 • Een goede overweging van investeringen zonder de gemeentelijke belastingen te verhogen ✔
 • Maximaal beroep doen op subsidies van hogere overheden om lokale projecten betaalbaar te houden ✔
 • Een goede voorbereiding en haalbaarheidsstudie van projecten ✔ 
 • Vlotte integratie van het OCMW binnen de gemeentelijke organisatie  ✔
 • Verder inzetten en deelnemen aan het Midwestoverleg en als alternatief voor een fusie ✔
 • Samenwerken met buurgemeentes op diverse domeinen behouden ✔
 • Optimaliseren van de diensten binnen de gemeentelijke administratie ✔
 • Autonome administratieve afhandeling van omgevingsvergunningen ✔

 

Een gedeeld bestuur

 • Inwoners betrekken bij diverse projecten via infomarkten, participatievergaderingen, enquête, rondetafelgesprekken ✔
 • Adviesorganen hervormen tot overlegplatformen waarin zowel verenigingen als burgers welkom zijn ✔
 • Op regelmatige basis infomoment organiseren voor onze handelaars, verenigingen, inwoners ✔

 

Een toegankelijke gemeente

 • Optimaliseren van de toegankelijkheid van openbare gebouwen  

Verkiezingsprogramma 2018

Een veilige en mobiele gemeente

Inwoners willen zich veilig voelen in hun eigen leefomgeving. Kleine irritaties zoals stoepparkeren en zwerfvuil maar ook onveilige verkeerssituaties en criminaliteit geven inwoners een onveilig gevoel.

Een belevingsgemeente

We investeren in de veerkracht van inwoners, netwerken en verenigingen. We investeren in de verbindingen tussen onze inwoners en geven hen de kans voluit van Pittem en Egem te genieten.

Een warme, zorgzame gemeente

'Samen' is en blijft ons sleutelwoord. Problemen worden samen opgelost, uitdagingen samen aangepakt. En dit met respect voor elkaar en elkaars identiteit.