Een ondernemende gemeente

Publicatiedatum

Auteur

cd&v Pittem-Egem

Deel dit artikel

We zijn een plattelandsgemeente die de open ruimte maximaal vrijwaart. We zien land- en tuinbouwers als een belangrijke partner om dit landschap mee vorm te geven. 

De bestrijding van erosie en wateroverlast blijft een belangrijk aandachtspunt. Samen met onze landbouwers willen we een project opzetten om lokale producten aan te bieden onze inwoners. 

Lokale handel en ondernemers geven zuurstof aan onze gemeente. We gaan op zoek naar hoe we onze landelijke karakter kunnen combineren met ons ondernemerschap.

(✔ = (deels) uitgevoerd                = in onderzoek of in behandeling bij externe partners           = uitvoering gepland) 

 

Land-en tuinbouw

 • Aanmoedigen van de korte keten met onder meer de frequente organisatie van een korte keten markt ✔
 • Onderzoek naar permanente waterbevoorrading voor onze land- en tuinbouwers op de site Ampe/Wienerberger (reconversieproject in samenwerking met de provincie West-Vlaanderen) 
 • Ecologisch bermbeheer (in overleg met land- en tuinbouwers) ✔ 
 • Uitvoering van erosiebestrijdingsplannen ✔ 
 • Inrichting en ondersteuning van de landbouwcommissie (vroegere schadecommissie) ✔
 • Regelmatig overleg met diverse landbouworganisatie via een landbouwraad ✔
 • Bemoediging van projecten zoals "Zot van 't boeren", "Boeren op een kruispunt", "Oe ist" ...  ✔
 • Optimaliseren van de nieuwsbrief voor land- en tuinbouw ✔
 • Regulier landbouwondersteuning ✔ 

 

Lokaal ondernemerschap

 • Invoering van het kortparkeren in de Tieltstraat op diverse plaatsen ✔ 
 • Reconversie van het bedrijventerrein langs de Nijverheidsstraat en Vannestenstraat  
 • Verdere ontwikkeling van het bedrijventerrein Moortelmeers ✔ 
 • Opstart van Ruimtelijke UItvoeringsplannen (RUP) om de toekomst van bedrijven veilig te stellen (RUP Europort, RUP garage Lavens, RUP Industrielaan Oost-Betonfabriek Van Hessche) ✔
 • Behoud en promoten van de Pittemse cadeaubon en het nemen van een voorbeeldfunctie hierin als stimulans voor de plaatselijke handelaars ✔ 
 • Bij nieuwe bouwprojecten binnen de dorpskernen handelsruimtes verplichten ✔
 • Ondersteuning van en overleg met lokale handelaars en horeca ✔
 • Verdere begeleiding en afhandeling van omgevingsvergunningen ✔

Verkiezingsprogramma 2018

Een modern, goed en gedeeld bestuur

We gaan voluit voor een toegankelijke bestuur en dienstverlening op zoveel mogelijk verschillende manieren. We zorgen ervoor dat onze gemeente financieel gezond blijft en blijven een goeie overweging van investeringen doen. 

Een veilige en mobiele gemeente

Inwoners willen zich veilig voelen in hun eigen leefomgeving. Kleine irritaties zoals stoepparkeren en zwerfvuil maar ook onveilige verkeerssituaties en criminaliteit geven inwoners een onveilig gevoel.

Een belevingsgemeente

We investeren in de veerkracht van inwoners, netwerken en verenigingen. We investeren in de verbindingen tussen onze inwoners en geven hen de kans voluit van Pittem en Egem te genieten.